Podatki 2017 

 
 

Uwaga! Od 1 stycznia 2014 każdy z podatników podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego ma utworzone indywidualne konto bankowe, na które winien dokonywać wpłat.
Numery tych kont są umieszczone na decyzjach ustalających wymiar podatków lokalnych  doręcznych w/w podatnikom.
Osoby prawne posiadające nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn otrzymały indywidualne numery kont wraz z przesłanym drukiem deklaracji na podatek od nieruchomości.

 

*PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI:
-Uchwała Nr XXX/226/2016 z dnia 27 października 2016 roku w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości...

*ZWOLNIENIA W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI (dla przedsiębiorców): 
Uchwała Nr LIV/459/2014 z dnia 25.09.2014 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości...     

-Uchwała Nr LVII/476/2014 z dnia 30.10.2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/459/2014 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości...


*ZWOLNIENIA OD PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI (inne): 
   - Uchwała Nr LIV/460/2014 z dnia 25.09.2014 r. w sprawie zwolnienia gruntów, budynków lub ich części oraz budowli lub ich części od podatku od nieruchomości...

* PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH: 
-Uchwała Nr XXX/227/2016 z dnia 27 października 2016 roku w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych...

* DT - DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH     (linki do strony Internetowy System Aktów Prawnych (ISAP)):

   - DT-1 - wzór obowiązujący od 1 stycznia 2016 r.

   - DT-1/A - wzór obowiązujący od 1 stycznia 2016 r.


*OPŁATA OD POSIADANIA PSÓW I ZWOLNIEŃ OD TEJ OPŁATY:
   -Uchwała Nr XL/350/2013 z dnia 24 października 2013 roku w sprawie: wprowadzenia opłaty od posiadania psów, ustalenia jej wysokości oraz określenia zasad poboru, terminów płatności i zwolnień od tej opłaty...


*ZWOLNIENIA OD PODATKU ROLNEGO:
   -Uchwała Nr II/14/2002 z dnia 10.12.2002 r. w sprawie ustalenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw, na których zaprzestano produkcji rolnej... (PDF)


* WZORY FORMULARZY SKŁADANYCH PRZEZ PODATNIKÓW:
Uchwała Nr XV/121/2015 z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy składanych przez podatników podatku: od nieruchomości, rolnego oraz leśnego.      
- wzór deklaracji na podatek od nieruchomości - załącznik nr 1 do w/w uchwały (PDF)

-wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości - załącznik nr 2 do w/w uchwały (PDF)
- wzór deklaracji na podatek rolny zmieniony Uchwałą Nr XVII/135/2015 w sprawie zmiany Uchwała Nr XV/121/2015 z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy składanych przez podatników podatku: od nieruchomości, rolnego oraz leśnego (PDF)- wzór informacji w sprawie podatku rolnego - załącznik nr 4 do w/w uchwały (PDF)
- wzór deklaracji na podatek leśny - załącznik nr 5 do w/w uchwały (PDF)
- wzór informacji w sprawie podatku leśnego - załącznik nr 6 do w/w uchwały(PDF)


*DZIENNE STAWKI OPŁATY TARGOWEJ:
Uchwała Nr XIV/107/2015 z dnia 29 października 2015 roku w sprawie: ustalenia stawek opłaty targowej...

- Uchwała Nr XV/126/2015 z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/107/2015 z dnia 29 października 2015 roku w sprawie: ustalenia stawek opłaty targowej


*ŚREDNIA CENA SKUPU ŻYTA:
   - Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017 (M.P. z 2016 roku, poz. 993)

*ŚREDNIA CENA SPRZEDAŻY DREWNA:
   - Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2016 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 roku (M.P. z 2016 roku, poz. 996)


STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA - więcej...

 

TERMINY PŁATNOŚCI:

* Podatek od nieruchomości:
   Dla osób prawnych:
   - I rata - do 31 stycznia
   - pozostałe raty - do 15. każdego miesiąca
   Dla osób fizycznych:
   - I rata - do 15 marca
   - II rata - do 15 maja
   - III rata - do 15 września
   - IV rata - do 15 listopada

* Podatek leśny:
   Dla osób prawnych:
   - do 15. każdego miesiąca
   Dla osób fizycznych:
   - I rata - do 15 marca
   - II rata - do 15 maja
   - III rata - do 15 września
   - IV rata - do 15 listopada

* Podatek rolny:
   Dla osób prawnych i fizycznych:
   - I rata - do 15 marca
   - II rata - do 15 maja
   - III rata - do 15 września
   - IV rata - do 15 listopada

* Opłata od posiadania psów
   Dla osób fizycznych:
   - do 30 kwietnia
   - lub w ciągu dwóch tygodni od dnia wejścia w posiadanie psa


FORMY ZAPŁATY:

* w KASIE Urzędu Miejskiego w Krotoszynie
  (kasa czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00)

* PRZELEW na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Krotoszynie:
   Bank Zachodni WBK SA Krotoszyn - 21 1090 1157 0000 0001 1325 4291

 

Załączniki

Deklaracja na podatek od nieruchomości

Data: 2016-12-06 08:13:50 Rozmiar: 37.28k Format: .odt Pobierz

Deklaracja na podatek rolny

Data: 2016-12-06 08:13:50 Rozmiar: 41.57k Format: .odt Pobierz

Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych

Data: 2016-12-06 08:13:50 Rozmiar: 33.37k Format: .odt Pobierz
Liczba odwiedzin : 84
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Ewa Zaradniak
Osoba odpowiedzialna za informację : Burmistrz Krotoszyna
Czas wytworzenia: 2016-12-06 08:13:50
Czas publikacji: 2016-12-06 08:22:18
Data przeniesienia do archiwum: Brak