Rejestr petycji - zbiorcza informacja o petycjach za 2018 rok 

 
 

Rejestr petycji kierowanych do

Burmistrza Krotoszyna i Rady Miejskiej w Krotoszynie w 2018 roku

Nr petycji Wnioskodawca             

   Przedmiot petycji                            

Data złożenia     Ustawowy termin odpowiedzi/odpowiedź
1/2018 Rodzice uczniów obecnej klasy I Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Lutogniewie Dotyczy podjęcia działań zmierzających do łączenia klas w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Lutogniewie 02.05.2018 02.08.2018/Odpowiedź OS.4424.102.2018 z dnia 14.05.2018
2/2018 Szulc-Efekt sp. z o. o. Dotyczy rozpoznania zakresu potrzeb na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe przez Miasto i Gminę Krotoszyn 15.05.2018

15.08.2018

3/2018 Mieszkańcy Krotoszyna Dotyczy rewitalizacji Al. Powstańców Wlkp. w Krotoszynie 14.09.2018

14.12.2018/Odpowiedź IR.7013.3.2017 z dnia 05.12.2018 r.

4/2018 Szulc-Efekt sp. z o.o. Dotyczy wdrożenia systemu zarządzania i monitorowania energii 17.09.2018

17.12.2018

5/2018 Szulc-Efekt sp. z o.o. Dotyczy przystąpienia do V edycji Programu "Wzorowa Łazienka" 28.09.2018

28.12.2018/Odpowiedź OS.152.3.2018 z dnia09.10.2018

6/2018 Szulc-Efekt sp. z o.o. Dotyczy wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym używaniem środków komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówienia 09.11.2018

09.02.2019/Odpowiedź OR.152.6.2018 z dnia 17.12.2018

 
Liczba odwiedzin : 223
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Dorota Ciesiak
Osoba odpowiedzialna za informację : Dorota Ciesiak
Czas wytworzenia: 2018-05-15 15:00:02
Czas publikacji: 2018-12-17 15:56:33
Data przeniesienia do archiwum: Brak