Wersja archiwalna

Budowa ul. Konarzewskiej w Krotoszynie 

 
 

IR.271.34.2018

 

Załączniki

Ogloszenie o zamowieniu nr 603381-N-2018.pdf

Data: 2018-08-10 13:59:37 Rozmiar: 3.14M Format: .pdf Pobierz

Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia.pdf

Data: 2018-08-10 13:59:37 Rozmiar: 265.77k Format: .pdf Pobierz

Formularz oferty z zalacznikami.pdf

Data: 2018-08-10 13:59:37 Rozmiar: 178.91k Format: .pdf Pobierz

Formularz oferty z zalacznikami.doc

Data: 2018-08-10 13:59:37 Rozmiar: 164k Format: .doc Pobierz

Zalacznik nr 1 do SIWZ - przedmiar robot_wzor kosztorysu.zip

Data: 2018-08-10 13:59:37 Rozmiar: 809.17k Format: .zip Pobierz

Zalacznik A do SIWZ - wzor umowy.pdf

Data: 2018-08-10 13:59:37 Rozmiar: 148.61k Format: .pdf Pobierz

Zalacznik B do SIWZ - Dokumentacja budowlana.zip

Data: 2018-08-10 13:59:37 Rozmiar: 14.74M Format: .zip Pobierz

Zalacznik C do SIWZ - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.zip

Data: 2018-08-10 13:59:37 Rozmiar: 3.95M Format: .zip Pobierz

Zalacznik D do SIWZ - wzor karty gwarancyjnej.pdf

Data: 2018-08-10 13:59:37 Rozmiar: 78.33k Format: .pdf Pobierz

Odpowiedzi na zapytania i zmiana treści SIWZ z dn 22 08 2018 r.pdf

Data: 2018-08-22 15:23:17 Rozmiar: 1011.35k Format: .pdf Pobierz

Aktualne STWiORB.zip

Data: 2018-08-22 15:23:17 Rozmiar: 643.95k Format: .zip Pobierz

Protokol z otwarcia ofert w dni 28_08_2018.pdf

Data: 2018-08-28 14:06:11 Rozmiar: 312.03k Format: .pdf Pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Data: 2018-10-04 13:23:01 Rozmiar: 354.31k Format: .pdf Pobierz

Ogloszenie o udzieleniu zamowienia nr 500245585-N-2018.pdf

Data: 2018-10-12 09:38:46 Rozmiar: 592.21k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 352
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Iwona Poczta
Osoba odpowiedzialna za informację : Burmistrz Krotoszyna
Czas wytworzenia: 2018-08-10 13:59:37
Czas publikacji: 2018-10-12 09:38:46
Data przeniesienia do archiwum: 2018-10-29