Wersja archiwalna

Zmiana sposobu użytkowania budynku administracyjno-usługowego na Dzienny Dom "Senior+" wraz z przebudową i rozbudową 

 

IR.271.36.2018

 
 

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu nr 622223_N_2018.pdf

Data: 2018-09-26 13:48:28 Rozmiar: 3.26M Format: .pdf Pobierz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf

Data: 2018-09-26 13:48:28 Rozmiar: 241.54k Format: .pdf Pobierz

Formularz oferty z załącznikami.pdf

Data: 2018-09-26 13:48:28 Rozmiar: 115.97k Format: .pdf Pobierz

Formularz oferty z załącznikami.doc

Data: 2018-09-26 13:48:28 Rozmiar: 175k Format: .doc Pobierz

Załącznik nr 1 Przedmiary robót_kosztorysy.zip

Data: 2018-09-26 13:48:28 Rozmiar: 4.37M Format: .zip Pobierz

Załącznik A Wzór umowy.pdf

Data: 2018-09-26 13:48:28 Rozmiar: 145.67k Format: .pdf Pobierz

Załącznik B Dokumentacja budowlana.zip

Data: 2018-09-26 14:13:42 Rozmiar: 94.92M Format: .zip Pobierz

Załącznik C STWiOR.zip

Data: 2018-09-26 14:13:42 Rozmiar: 2.15M Format: .zip Pobierz

Załącznik D Karta Gwarancyjna.pdf

Data: 2018-09-26 14:13:42 Rozmiar: 31.19k Format: .pdf Pobierz

Odpowiedzi na zapytania z dn 08 10 2018.pdf

Data: 2018-10-08 15:35:32 Rozmiar: 1.74M Format: .pdf Pobierz

Protokół z otwarcia ofert z dn 11 10 2018 r.pdf

Data: 2018-10-11 10:58:12 Rozmiar: 288.96k Format: .pdf Pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Data: 2018-10-25 12:14:48 Rozmiar: 387.59k Format: .pdf Pobierz

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 500266413_N_2018.pdf

Data: 2018-11-07 15:10:59 Rozmiar: 673.98k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 511
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Marzena Kurek
Osoba odpowiedzialna za informację : Burmistrz Krotoszyna
Czas wytworzenia: 2018-09-26 13:48:28
Czas publikacji: 2018-11-07 15:10:59
Data przeniesienia do archiwum: 2018-11-22