Podatki 2019 

 
 

Uwaga! Od 1 stycznia 2014 każdy z podatników podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego ma utworzone indywidualne konto bankowe, na które winien dokonywać wpłat.
Numery tych kont są umieszczone na decyzjach ustalających wymiar podatków lokalnych  doręcznych w/w podatnikom.
Osoby prawne posiadające nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn otrzymały indywidualne numery kont wraz z przesłanym drukiem deklaracji na podatek od nieruchomości.

 

*PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI:
-Uchwała Nr XXX/226/2016 z dnia 27 października 2016 roku w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości...

 

*ZWOLNIENIA W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI (dla przedsiębiorców): 
Uchwała Nr LIV/459/2014 z dnia 25.09.2014 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości...     

-Uchwała Nr LVII/476/2014 z dnia 30.10.2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/459/2014 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości...


*ZWOLNIENIA OD PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI (inne): 
 
- Uchwała Nr LIV/460/2014 z dnia 25.09.2014 r. w sprawie zwolnienia gruntów, budynków lub ich części oraz budowli lub ich części od podatku od nieruchomości...

 

* PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH: 
-Uchwała Nr XXX/227/2016 z dnia 27 października 2016 roku w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych...

* DT - DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH     (linki do strony Internetowy System Aktów Prawnych (ISAP)):

   - DT-1 - wzór obowiązujący od 1 stycznia 2019 r.

   - DT-1/A - wzór obowiązujący od 1 stycznia 2019 r.

Uchwała Nr XLV/347/2017 z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej

 

*OPŁATA OD POSIADANIA PSÓW I ZWOLNIEŃ OD TEJ OPŁATY:
   -Uchwała Nr XL/350/2013 z dnia 24 października 2013 roku w sprawie: wprowadzenia opłaty od posiadania psów, ustalenia jej wysokości oraz określenia zasad poboru, terminów płatności i zwolnień od tej opłaty...


*ZWOLNIENIA OD PODATKU ROLNEGO:
   -Uchwała Nr II/14/2002 z dnia 10.12.2002 r. w sprawie ustalenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw, na których zaprzestano produkcji rolnej... (PDF)


* WZORY FORMULARZY SKŁADANYCH PRZEZ PODATNIKÓW:

od 1 stycznia 2019 roku nowe formularze (Dz.U.Woj. Wlkp. z 2019 roku, poz. 310)

Uchwała Nr III/36/2018 z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji i informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

- wzór deklaracji na podatek od nieruchomości - załącznik nr 1 do w/w uchwały (PDF)

- wzór informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - załącznik nr 2 do w/w uchwały (PDF)
- wzór deklaracji na podatek rolny - załącznik nr 3 do w/w uchwały (PDF)
- wzór informacji w sprawie podatku rolnego - załącznik nr 4 do w/w uchwały (PDF)

- wzór deklaracji na podatek leśny - załącznik nr 5 do w/w uchwały (PDF)
- wzór informacji w sprawie podatku leśnego - załącznik nr 6 do w/w uchwały (PDF)

Informacje i deklarcje podatkowe w formacie elektronicznymj znajdują się na Platformie Komunikacyjnej Urzędu Miejskiego w Krotoszynie pod adresem eboi.um.krotoszyn.pl

W Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 roku zostały określone wzorce pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorce zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw (Dz.U. z 2015 roku, poz.2337)


*DZIENNE STAWKI OPŁATY TARGOWEJ:
Uchwała Nr XIV/107/2015 z dnia 29 października 2015 roku w sprawie: ustalenia stawek opłaty targowej...

- Uchwała Nr XV/126/2015 z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/107/2015 z dnia 29 października 2015 roku w sprawie: ustalenia stawek opłaty targowej


*ŚREDNIA CENA SKUPU ŻYTA:
- Uchwała Nr II/16/2018 z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego (Dz.U. Woj.Wlkp. z 2018 roku, poz.9643)

 

*ŚREDNIA CENA SPRZEDAŻY DREWNA:
- Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2018 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 roku (M.P. z 2018 roku, poz. 1005)


STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA - więcej...

 

TERMINY PŁATNOŚCI:

* Podatek od nieruchomości:
   Dla osób prawnych:

   - I rata - do 31 stycznia
   - pozostałe raty - do 15. każdego miesiąca
   Dla osób fizycznych:
   - I rata - do 15 marca
   - II rata - do 15 maja
   - III rata - do 15 września
   - IV rata - do 15 listopada

* Podatek leśny:
   Dla osób prawnych:
   - do 15. każdego miesiąca
   Dla osób fizycznych:
   - I rata - do 15 marca
   - II rata - do 15 maja
   - III rata - do 15 września
   - IV rata - do 15 listopada

* Podatek rolny:
   Dla osób prawnych i fizycznych:
   - I rata - do 15 marca
   - II rata - do 15 maja
   - III rata - do 15 września
   - IV rata - do 15 listopada

* Opłata od posiadania psów
   Dla osób fizycznych:
   - do 30 kwietnia
   - lub w ciągu dwóch tygodni od dnia wejścia w posiadanie psa


FORMY ZAPŁATY:

* w KASIE Urzędu Miejskiego w Krotoszynie (gotówką oraz kartą płatniczą )
  (kasa czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00)

* PRZELEW na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Krotoszynie:
  Santander Bank Polska S.A. - 21 1090 1157 0000 0001 1325 4291

 
Liczba odwiedzin : 1492
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Ewa Zaradniak
Osoba odpowiedzialna za informację : Ewa Zaradniak
Czas wytworzenia: 2019-01-08 09:53:53
Czas publikacji: 2019-01-16 13:06:12
Data przeniesienia do archiwum: Brak