Zgłoszenie urodzenia dziecka 

 
 
Zgłoszenie urodzenia dziecka

Podstawa prawna
Art. 38-41 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2011r. Nr 212, poz.1264 z późniejszymi zmianami), Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1628 ze zm.)

Wymagane dokumenty 

Rejestracja urodzin dziecka następuje w urzędzie stanu cywilnego w miejscowości w której się dziecko urodziło.

Zgłoszenia należy dokonać w ciągu 14 dni od daty narodzin dziecka, przedkładając jednocześnie następujące dokumenty:
- dowody osobiste lub paszporty rodziców wraz z aktualnymi poświadczeniami zameldowania na pobyt stały,
- odpis skrócony aktu małżeństwa (jeżeli związek małżeński został zawarty poza miastem i gminą Krotoszyn)
W przypadku urodzenia dziecka, którego rodzice nie pozostają w związku małżeńskim:
- dowód osobisty matki lub paszport wraz z aktualnym poświadczeniem zameldowania na pobyt stały
oraz dodatkowo, gdy matka jest:
- panną - odpis skrócony aktu urodzenia jeśli urodziła się poza miastem i gminą Krotoszyn,
- osobą rozwiedzioną - odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwiązaniu małżeństwa lub orzeczonej separacji (jeśli ślub był poza miastem i gminą Krotoszyn),
- wdową - skrócony odpis aktu małżeństwa i skrócony odpis aktu zgonu męża (jeśli zdarzenia te miały miejsce poza miastem i gmina Krotoszyn).
Podstawą sporządzenia aktu urodzenia jest pisemne zgłoszenie wystawione przez lekarza lub zakład opieki zdrowia.

Opłata
Sporządzenie aktu urodzenia jest wolne od opłat.

Termin i sposób załatwienia
Sporządzenie aktu urodzenia dziecka następuje niezwłocznie.

Po sporządzeniu aktu urodzenia wydany jest 1 skrócony odpis aktu urodzenia.

Jednostka odpowiedzialna
Urząd Stanu Cywilnego
Rynek 1R (Ratusz) I piętro, pokój nr 10
tel. 62 725 20 25, 62 722 74 90 lub 62 722 74 92

Uwagi
Do zgłoszenia urodzenia dziecka zobowiązani są w kolejności:
- ojciec,
- matka, jeżeli pozwala jej na to stan zdrowia,
- lekarz lub położna, bądź inna osoba obecna przy porodzie.

 
Liczba odwiedzin : 123
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Administrator Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację : Administrator Administrator
Czas wytworzenia: 2003-06-27 12:05:40
Czas publikacji: 2003-06-27 12:05:40
Data przeniesienia do archiwum: Brak