Umiejscowienie aktu stanu cywilnego 

 
 

Umiejscowienie aktu stanu cywilnego

Podstawa prawna
Art. 73 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2004r. Nr 161, poz.1688 z późniejszymi zmianami)

Wymagane dokumenty
- pisemny wniosek,
- oryginalny odpis aktu stanu cywilnego sporządzony w zagranicznym USC wraz z tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego,
- dowód tożsamości wnioskodawcy (w przypadku paszportu wymagane jest potwierdzenie zameldowania)

Opłata
- opłata skarbowa za umiejscowienie zagranicznego aktu stanu cywilnego wynosi 50 zł - po dokonaniu której, wydawany jest odpis zupełny aktu,
- opłata skarbowa za uzupełnienie aktu stanu cywilnego wynosi 39zł,

- opłata skarbowa za sprostowanie aktu stanu cywilnego wynosi 39zł.

Termin odpowiedzi
Sprawa załatwiana jest niezwłocznie w formie decyzji administracyjnej, nie później jednak niż w terminie miesiąca, a w sprawach szczególnie skomlikowanych do 60 dni.         

Jednostka odpowiedzialna
Urząd Stanu Cywilnego
Rynek 1R (Ratusz) I piętro, pokój nr 11 lub 10,
tel. 62 722 74 92, 62 725 20 25

Tryb odwoławczy
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Urzędu Stanu Cywilnego.Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

 

Załączniki

Wniosek o umiejscowienie aktu

Data: 2003-06-30 10:18:19 Rozmiar: 32.5k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 82
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Administrator Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Grenda
Czas wytworzenia: 2003-06-30 10:18:19
Czas publikacji: 2003-06-30 10:18:19
Data przeniesienia do archiwum: Brak