Podatki 2013 

 
 

Uwaga! Od 1 stycznia 2013 każdy z podatników podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego ma utworzone indywidualne konto bankowe, na które winien dokonywać wpłat.
Numery tych kont są umieszczone na decyzjach ustalających wymiar podatków lokalnych  doręcznych w/w podatnikom.
Osoby prawne posiadające nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn otrzymały indywidualne numery kont wraz z przesłanym drukiem deklaracji na podatek od nieruchomości.

 

* PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI:
   - Uchwała Nr XXV/223/2012 z dnia 25 października 2012 roku w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości...


* ZWOLNIENIA W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI (dla przedsiębiorców):
   - Uchwała Nr XII/85/2007 z dnia 30.12.2007 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości...  
   - Uchwała Nr II/12/2010 z dnia 3.12.2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/85/2007 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości...


* ZWOLNIENIA OD PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI (inne):
   - Uchwała Nr XV/129/2011 z dnia 29.12.2011 r. w sprawie zwolnienia gruntów, budynków lub ich części oraz budowli lub ich części od podatku od nieruchomości...

* PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH:
   - Uchwała Nr XXV/224/2012 z dnia 25 października 2012 roku w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych...


* DT - DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
     (linki do strony Ministerstwa Finansów):
   - DT-1 - wzór obowiązujący od 1 stycznia 2012 r.
   - DT-1/A - wzór obowiązujący od 1 stycznia 2012 r.
   - DT-1 - wzór obowiązujący od 1 stycznia 2012 r. - wersja interaktywna  
   - DT-1a_.pdf - wzór obowiązujący od 1 stycznia 2012 r. - wersja interaktywna
   - Instrukcja wypełniania formularzy w formacje PDF
Źródło: Ministerstwo Finansów - Podatki - Formularze podatkowe...


* OPŁATA OD POSIADANIA PSÓW I ZWOLNIEŃ OD TEJ OPŁATY:
   - Uchwała Nr XXV/221/2012 z dnia 25 października 2012 roku w sprawie: wprowadzenia opłaty od posiadania psów, ustalenia jej wysokości oraz określenia zasad poboru, terminów płatności i zwolnień od tej opłaty...


* ZWOLNIENIA OD PODATKU ROLNEGO:
   - Uchwała Nr II/14/2002 z dnia 10.12.2002 r. w sprawie ustalenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw, na których zaprzestano produkcji rolnej... (PDF)


* WZORY FORMULARZY SKŁADANYCH PRZEZ PODATNIKÓW:
   Uchwała Nr XIV/124/2011 z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy składanych przez podatników podatku: od nieruchomości, rolnego oraz leśnego.     
   - wzór deklaracji na podatek od nieruchomości (PDF)
   - wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości (PDF)
   - wzór deklaracji na podatek rolny (PDF)
   - wzór informacji w sprawie podatku rolnego (PDF)
   - wzór deklaracji na podatek leśny (PDF)
   - wzór informacji w sprawie podatku leśnego (PDF)


* DZIENNE STAWKI OPŁATY TARGOWEJ:
   - Uchwała Nr XXV/222/2012 z dnia 25 października 2012 roku w sprawie: ustalenia stawek opłaty targowej...


* ŚREDNIA CENA SKUPU ŻYTA:
   - Uchwała Nr XXVI/238/2012 z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego...


STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA - więcej...

 

TERMINY PŁATNOŚCI:

* Podatek od nieruchomości:
   Dla osób prawnych:
   - I rata - do 31 stycznia
   - pozostałe raty - do 15. każdego miesiąca
   Dla osób fizycznych:
   - I rata - do 15 marca
   - II rata - do 15 maja
   - III rata - do 15 września
   - IV rata - do 15 listopada

* Podatek leśny:
   Dla osób prawnych:
   - do 15. każdego miesiąca
   Dla osób fizycznych:
   - I rata - do 15 marca
   - II rata - do 15 maja
   - III rata - do 15 września
   - IV rata - do 15 listopada

* Podatek rolny:
   Dla osób prawnych i fizycznych:
   - I rata - do 15 marca
   - II rata - do 15 maja
   - III rata - do 15 września
   - IV rata - do 15 listopada

* Opłata od posiadania psów
   Dla osób fizycznych:
   - do 30 kwietnia
   - lub w ciągu dwóch tygodni od dnia wejścia w posiadanie psa


FORMY ZAPŁATY:

* w KASIE Urzędu Miejskiego w Krotoszynie
  (kasa czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 14.00)

* PRZELEW na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Krotoszynie:
   Bank Zachodni WBK SA Krotoszyn - 21 1090 1157 0000 0001 1325 4291

 

 
Liczba odwiedzin : 49
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Administrator Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację : Burmistrz Krotoszyna
Czas wytworzenia: 2012-06-11 15:01:15
Czas publikacji: 2012-06-14 15:01:07
Data przeniesienia do archiwum: Brak