Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Wniosek o zwolnienie w podatku od nieruchomości

2005-11-29 19:21:16
Wniosek o zwolnienie w podat. od nieruchom. (dla przedsięb.)

2005-11-29 19:06:13
Wniosek o ulgę z tytułu nabycia gruntów przeznaczonych...

2005-11-29 19:01:47
Wniosek o zwolnienie gruntów, budynków lub ich części......

2005-11-29 18:57:52
Wniosek o ulgę inwestycyjna w podatku rolnym

2005-11-29 18:51:04
Wniosek o odroczenie terminu płatności lub zaległości podat.

2005-11-29 18:44:47
Wniosek o umorz. zaległości podatkowej/odsetek za zwłokę/opłaty prolongacyjnej

2005-11-29 18:26:11
Wniosek o wydanie zaświad. o niezaleganiu w podatkach...

2005-11-29 18:18:24
Wniosek o wyd. zaświad. potwierdzający stan faktyczny...

2005-11-29 18:15:55
Wniosek o wydanie zaświadczenia o doch. roczn. gosp. rol.

2005-11-29 18:10:06