Wniosek o wydanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

 
 
Wniosek o wydanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

Podstawa prawna
Art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zmian.)

Wymagane dokumenty
Wniosek o wydanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

Opłaty
Wniosek bezpłatny cena SIWZ / przy przetargu nieograniczonym / zależna od ilości stron (cena podana w ogłoszeniu )

Termin odpowiedzi
W terminie 5 dni od dnia otrzymania wniosku o przekazanie SIWZ

Jednostka odpowiedzialna
Wydział Inwestycji i Rozwoju, Urzędu Miejskiego w Krotoszynie, ul. Kołłątaja 7, pok. nr 63, tel. 062 722 74 54, fax. 062 722 82 51

Tryb odwoławczy
Pisemny protest Wykonawcy do Zamawiającego – zgodnie z art. 180 ustawy Prawo Zamówień Publicznych - w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której był obowiązany na podstawie ustawy.
     Termin na wniesienie protestu – 7 dni od dnia, w którym Wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
     Termin rozstrzygnięcia protestu przez Zamawiającego – 5 dni od dnia wniesienia. Brak rozstrzygnięcia protestu w tym terminie uznaje się za jego oddalenie.

Uwagi
brak

* Wniosek (PDF) 

Załączniki

wgi_zp_spec.pdf

Data: 2005-11-28 13:33:39 Rozmiar: 57.43k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 224
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Administrator Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację : Administrator Administrator
Czas wytworzenia: 2005-11-28 13:33:39
Czas publikacji: 2005-11-28 13:33:39
Data przeniesienia do archiwum: Brak