Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Wniosek o przeniesienie warunków zabudowy

2019-03-15 12:45:39
Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

2019-03-15 12:44:58
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

2019-03-15 12:43:37
Wniosek o wydanie zaświad. o przezn. terenu w mpzp

2019-03-15 11:41:29
Wniosek o wypis i wyrys z mpzp/studium

2019-03-15 11:29:52
Wniosek o nadanie numeru porządkowego nieruchomości

2019-02-28 09:17:58
Przedłużenie umowy dzierżawy

2019-02-28 09:15:22
Sprzedaż nieruchomości na poprawę warunków zagospod...

2019-02-28 09:14:36
Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości

2019-02-28 09:13:50
Wniosek o dokonanie podziału nieruchomości

2019-02-28 09:12:21