Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Wniosek o przeniesienie warunków zabudowy

2018-04-13 11:41:28
Wniosek o wypis i wyrys z mpzp/studium

2013-04-11 14:19:44
Sprzedaż nieruchomości na poprawę warunków zagospod...

2005-11-29 15:04:49
Przedłużenie umowy dzierżawy

2005-11-29 14:58:46
Sprzedaż lokali mieszkalnych

2005-11-29 14:53:08
Wniosek o nadanie numeru porządkowego nieruchomości

2005-11-29 14:44:27
Wniosek o dokonanie podziału nieruchomości

2005-11-29 14:37:39
Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości

2005-11-29 14:29:28
Wniosek o wydanie zaświad. o przezn. terenu w mpzp

2005-11-29 14:13:38
Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

2005-11-29 14:08:36