Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania

2017-11-08 13:46:04
PORADNIK KLIENTA w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn

2017-07-14 15:24:28
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego - na prawach wyłączności

2017-05-29 15:23:09
Wniosek o wykonanie usługi usunięcia wyrobów zawierających azbest (Starostwo)

2017-02-23 11:24:58
Wniosek o udzielenie dotacji celowej z budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych

2016-09-20 14:35:50
Wniosek o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetowych Miasta i Gminy Krotoszyn na budowę przydowej oczyszczalni ścieków bytowych

2016-04-11 13:37:58
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

2015-09-03 08:20:44
Wniosek o wydanie zezwolenia kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego

2015-04-15 08:22:01
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

2013-03-05 13:22:49
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego - prowadzenie robót w pasie drogowym

2012-09-05 15:19:38