Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Wniosek o udzielenie dotacji celowej z budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn na pokrycie kosztów zmiany systemów grzewczych na ekologiczne źródła ciepła

2019-01-07 12:51:09
Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

2019-01-03 14:58:43
PORADNIK KLIENTA w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn

2018-12-03 11:06:27
Wniosek o wydanie zezwolenia na budowę zjazdu z drogi gminnej

2018-12-03 10:54:13
Wniosek o naliczenie opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym

2018-12-03 10:10:39
Wniosek o umieszczenie reklamy w pasie drogi gminnej

2018-12-03 09:55:55
Oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa

2018-09-19 12:39:21
Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania

2017-11-08 13:46:04
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego - na prawach wyłączności

2017-05-29 15:23:09
Wniosek o wykonanie usługi usunięcia wyrobów zawierających azbest (Starostwo)

2017-02-23 11:24:58