Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego

2019-03-15 10:59:03
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008r. o zmianie imienia i nazwiska)

2018-06-15 10:01:20
Uznanie ojcostwa dziecka poczętego

2012-09-19 12:29:33
Nadanie medalu "Za długoletnie pożycie małżeńskie"

2005-11-09 16:17:14
Zmiana imienia lub nazwiska

2005-11-09 16:04:01
Umiejscowienie aktu stanu cywilnego

2003-06-30 10:18:19
Ślub konkordatowy

2003-06-27 12:14:59
Zawarcie związku małżeńskiego za granicą

2003-06-27 12:13:42
Zawarcie związku małżeńskiego w Urzędzie Stanu Cywilnego

2003-06-27 12:07:00
Zgłoszenie urodzenia dziecka

2003-06-27 12:05:40