Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008r. o zmianie imienia i nazwiska)

2018-06-15 10:01:20
Uznanie ojcostwa dziecka poczętego

2012-09-19 12:29:33
Nadanie medalu "Za długoletnie pożycie małżeńskie"

2005-11-09 16:17:14
Zmiana imienia lub nazwiska

2005-11-09 16:04:01
Umiejscowienie aktu stanu cywilnego

2003-06-30 10:18:19
Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego

2003-06-27 12:16:08
Ślub konkordatowy

2003-06-27 12:14:59
Zawarcie związku małżeńskiego za granicą

2003-06-27 12:13:42
Zawarcie związku małżeńskiego w Urzędzie Stanu Cywilnego

2003-06-27 12:07:00
Zgłoszenie urodzenia dziecka

2003-06-27 12:05:40
Zgłoszenie zgonu

2003-06-27 12:01:01
Zmiana imienia dziecka

2003-06-27 11:59:56
Uznanie ojcostwa

2003-06-27 11:57:14
Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego

2003-06-27 11:54:36
Skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie ślubu cywilnego

2003-06-27 11:52:45
Powrót do nazwiska noszonego przed ślubem

2003-06-27 11:49:31
10 20 30 40 50 Wyników