Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zaświadczenie z akt ewidencji ludności

2019-01-29 09:17:46
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności)

2018-06-15 09:54:02
Nadanie numeru PESEL

2015-12-04 14:19:23
Wpisanie wyborcy do rejestru wyborców

2013-02-13 09:45:47
Zameldowanie na pobyt czasowy (trwający ponad 3 miesiace) obywateli RP

2012-07-09 15:27:06
Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego ponad 3 miesiące oraz wyjazdu za granicę na pobyt czasowy ponad 3 miesiące

2012-07-09 15:05:11
Zameldowanie na pobyt stały

2005-03-10 09:38:10
Postępowanie administracyjne w sprawie o zameldowanie w miejscu pobytu stałego lub czasowego ponad 3 miesiące

2005-03-10 09:19:29
Udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych

2005-03-10 09:12:20
Postępowanie administracyjne w sprawie o wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego ponad 3 miesiące

2005-03-10 09:02:30