Spis uchwał Rady Miejskiej w Krotoszynie - 1993 r. 

 
 
I/1/1993 z dnia 28.01.1993 r. w sprawie obniżenia urzędowej ceny skupu żyta do obliczenia podatku rolnego
I/2/1993 z dnia 28.01.1993 r. w sprawie budżetu na 1993 rok
I/3/1993 z dnia 28.01.1993 r. w sprawie wysokości opłat za zużycie wody komunalnej i wprowadzanie ścieków do kanalizacji w Mieście i Gminie Krotoszyn
I/4/1993 z dnia 28.01.1993 r. zmieniająca uchwałę Nr VII/38/92 w sprawie opłat za przedszkola i żłobek oraz odpłatności personelu za korzystanie z posiłków w tych placówkach


II/5/1993 z dnia 25.02.1993 r. w sprawie przystąpienia do Wielkopolskiego Porozumienia Kapitałowego
II/6/1993 z dnia 25.02.1993 r. w sprawie utworzenia powiatu z siedzibą w Krotoszynie
II/7/1993 z dnia 25.02.1993 r. w sprawie Biuletynu Urzędowego Rady Miejskiej Krotoszyna
II/8/1993 z dnia 25.02.1993 r. w sprawie sprzedaży działki w drodze bezprzetargowej


III/9/1993 z dnia 25.03.1993 r. w sprawie ustalenia stref sanitarnohodowlanych
III/10/1993 z dnia 25.03.1993 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek budowlanych na terenie Miasta Krotoszyna
III/11/1993 z dnia 25.03.1993 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji do określenia potrzeb w zakresie komunikacji miejskiej
III/12/1993 z dnia 25.03.1993 r. w sprawie regulaminu Komisji Rewizyjnej
III/13/1993 z dnia 25.03.1993 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/58/91 z dnia 13 grudnia 1991 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych


IV/14/1993 z dnia 15.04.1993 r. w sprawie ustalenia opłat za przejazdy autobusami komunikacji miejskiej PGKiM w Krotoszynie
IV/15/1993 z dnia 15.04.1993 r. w sprawie aktualności miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Krotoszyn
IV/16/1993 z dnia 15.04.1993 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności finansowej gminy i udzielenia absolutorium Zarządowi Miasta i Gminy


V/17/1993 z dnia 27.05.1993 r. w sprawie zasad funkcjonowania i rozwoju kultury fizycznej na terenie Miasta i Gminy Krotszyn
V/18/1993 z dnia 27.05.1993 r. w sprawie ustalenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego i dodatków w Zakładzie Energetyki Cieplnej
V/19/1993 z dnia 27.05.1993 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata
V/20/1993 z dnia 27.05.1993 r. w sprawie warunków prowadzenia handlu na targowisku i poza targowiskami
V/21/1993 z dnia 27.05.1993 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/36/90 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 12 września 1990 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Krotoszyn


VI/22/1993 z dnia 30.06.1993 r. w sprawie oceny funkcjonowania służby zdrowia
VI/23/1993 z dnia 30.06.1993 r. zmieniająca uchwałę Nr I/2/93 z dia 28 stycznia 1993 r. w sprawie budżetu na 1993 r.
VI/24/1993 z dnia 30.06.1993 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na 1993 r.
VI/25/1993 z dnia 30.06.1993 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych, motocykli i motorowerów na parkingu w Rynku w Krotoszynie
VI/26/1993 z dnia 30.06.1993 r. w sprawie ustalenia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla terenu Miasta i Gminy Krotoszyn
VI/27/1993 z dnia 30.06.1993 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4.5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych dla terenu Miasta i Gminy
VI/28/1993 z dnia 30.06.1993 r. w sprawie wyboru dwóch przedstawicieli do Społecznej Rady Kultury Fizycznej
VI/29/1993 z dnia 30.06.1993 r. w sprawie aktualności miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Krotoszyn
VI/30/1993 z dnia 30.06.1993 r. zmieniająca uchwałę Nr I/2/92 Rady Miejskiej z dnia 24 stycznia 1992 r. w sprawie ustalenia składów osobowych i przedmiotu działania stałych Komisji Rady
VI/31/1993 z dnia 30.06.1993 r. zmieniająca uchwałę Nr XII/57/91 Rady Miejskiej z dnia 13 grudnia 1991 r. w sprawie ustalenia składów liczbowych Komisji Rady
VI/32/ 1993 z dnia 30.06.1993 r. w sprawie utworzenia obowdów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 19 września 1993 r
VI/33/1993 z dnia 30.06.1993 r. w sprawie przynależności powiatu Krotoszyńskiego do województwa poznańskiego
VI/34/1993 z dnia 30.06.1993 r. w zmieniająca uchwałę Nr II/13/91 w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej


VII/35/1993 z dnia 19.08.1993 r. w sprawie wysokości opłat za zużycie wody komunalnej i wprowadzanie ścieków do kanalizacji w Mieście i Gminie Krotoszyn
VII/36/1993 z dnia 19.08.1993 r. w sprawie obniżenia urzędowej ceny skupu żyta do obliczenia podatku rolnego
VII/37/1993 z dnia 19.08.1993 r. zmieniajaca uchwałę Nr VI/36/90 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 12 września 1990 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy
VII/38/1993 z dnia 19.08.1993 r. w sprawie przyjęcia wniosków doraźnej Komisji do określenia potrzeb w zakresie komunkacji miejskiej
VII/39/1993 z dnia 19.08.1993 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego
VII/40/1993 z dnia 19.08.1993 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na 1993 r.
VII/41/1993 z dnia 19.08.1993 r. w sprawie trybu zasięgania opinii wyborców o nieprzeprowadzaniu wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej


VIII/42/1993 z dnia 30.09.1993 r. w sprawie zajęcia stanowiska w związku z przejęciem prowadzenia szkół podstawowych przez gminę
VIII/43/1993 z dnia 30.09.1993 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Krotoszyn
VIII/44/1993 z dnia 30.09.1993 r. zmieniająca uchwałę Nr X/54/92 Rady Miejskiej Krotoszyna z dnia 29 października 1992 r. (budynek komunalny)
VIII/45/1993 z dnia 30.09.1993 r. w sprawie wyboru wieceprzewodniczącego Rady Miejskiej
VIII/46/1993 z dnia 30.09.1993 r. w sprawie nieprzeprowadzenia wyborów uzupełniających dla Rady Miejskiej w okręgu wyborczym nr 15


IX/47/1993 z dnia 10.11.1993 r. w sprawie form i zasad prowadzenia działalności kulturalnej na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn
IX/48/1993 z dnia 10.11.1993 r. zmieniajaca uchwałę Nr VI/27/92 Rady Miejskiej w Krtoszynie z dnia 25.06.1992 r. (statut KBP)


X/49/1993 z dnia 07.12.1993 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na Finansowanie budowy oczyszczalni ścieków dla Miasta Krotoszyna
X/50/1993 z dnia 07.12.1993 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do ustanowienia hipoteki


XI/51/1993 z dnia 13.12.1993 r. w sprawie poręczenia spłaty pożyczki zaciągnietej przez Miasto Gminę Pleszew z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie budowy oczyszczalni ścieków dla miasta Pleszewa


XII/52/1993 z dnia 21.12.1993 r. w sprawie procedury budżetowej
XII/53/1993 z dnia 21.12.1993 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na 1993 r.
XII/54/1993 z dnia 21.12.1993 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
XII/55/1993 z dnia 21.12.1993 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów
XII/56/1993 z dnia 21.12.1993 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej
XII/57/1993 z dnia 21.12.1993 r. w sprawie obniżenia stawek podatku od środków transportowych
XII/58/1993 z dnia 21.12.1993 r. w sprawie nieprzejęcia prowadzenia szkół podstawowych z dnia 1.01.1994 r.
XII/59/1993 z dnia 21.12.1993 r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/54/92 Rady Miejskiej Krotoszyna z dnia 29.10.1992 r. w sprawie ustalenia zasad zasiedlania budynku komunalnego 

Liczba odwiedzin : 140
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Administrator Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację : Administrator Administrator
Czas wytworzenia: 2004-03-22 13:40:52
Czas publikacji: 2004-03-22 13:40:52
Data przeniesienia do archiwum: Brak