Spis uchwał Rady Miejskiej w Krotoszynie - 1992 r. 

 
 
I/1/1992 z dnia 24.01.1992 r. w sprawie oceny stanu rolnictwa i infrastruktury wsi krotoszyńskiej
I/2/1992 z dnia 24.01.1992 r. w sprawie ustalenia składów osobowych i przedmiotu działania komisji
I/3/1992 z dnia 24.01.1992 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy
I/4/1992 z dnia 24.01.1992 r. w sprawie zmiany nazw ulic
I/5/1992 z dnia 24.01.1992 r. w sprawie nadawania prawa własności garażu oraz oddania gruntu w wieczyste użytkowanie


II/6/1992 z dnia 27.02.1992 r. w sprawie przyjęcia urzędowej ceny skupu żyta do obliczania podatku rolnego
II/7/1992 z dnia 27.02.1992 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/16/91 w sprawie określenia inkasentów podtaków i opłat lokalnych oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
II/8/1992 z dnia 27.02.1992 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwalniania z podatku rolnego przy zaprzestaniu produkcji rolnej
II/9/1992 z dnia 27.02.1992 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Miasta i Gminy do podjęcia działań przygotowaczych związanych z zaciągnięciem kredytu na oczyszczalnię ścieków
II/10/1992 z dnia 27.02.1992 r. w sprawie opłat za przejazdy autobusami komunikacji miejskiej
II/11/1992 z dnia 27.02.1992 r. w sprawie oddania gruntów w użytkowanie wieczyste Spółdzielni Mleczarskiej
II/12/1992 z dnia 27.02.1992 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/36/90 z dnia 12 września 1990 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy w Krotoszynie
II/13/1992 z dnia 27.02.1992 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/53/91 Rady Miejskiej z dnia 13 grudnia 1991 r. w sprawie wyrażenia zgody na prywatyzację Przedsiębiorstwa Budowlanego


III/14/1992 z dnia 26.03.1992 r. w sprawie przyjęcia wysokości stawek podatku od środków transportowych określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z 11 marca 1992 r.
III/15/1992 z dnia 26.03.1992 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
III/16/1992 z dnia 26.03.1992 r. w sprawie budżetu na 1992 r.


IV/17/1992 z dnia 23.04.1992 r. w sprawie nadani tytułu Honorowy Obywatel Miasta Krotoszyna Burmistrzowi Brummen
IV/18/1992 z dnia 23.04.1992 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności finansowej gminy i udzielenia absolutorium Zarządowi Miasta i Gminy
IV/19/1992 z dnia 23.04.1992 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste na terenie Miasta Krotoszyna
IV/20/1992 z dnia 23.04.1992 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zużycie wody pobieranej z urządzeń zaopatrzenia w wodę oraz ścieki wprowadzane do kanalizacji miejskiej w Krotoszynie


V/21/1992 z dnia 28.05.1992 r. w sprawie odwołania pana H. Manikowskiego z funkcji członka Zarządu Miasta i Gminy
V/22/1992 z dnia 28.05.1992 r. zminiająca uchwałę Nr III/12/90 RadyGminy i Miasta w Krotoszynie z dnia 22.06.1990 r. w sprawie wyboru członka zarządu
V/23/1992 z dnia 28.05.1992 r. w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnymi: Marią Dryll-Marciniak i Wojciechem Szuniewiczem
V/24/1992 z dnia 28.05.1992 r. w sprawie funkcjonowania i zamierzeń PGKiM w Krotoszynie
V/25/1992 z dnia 28.05.1992 r. w sprawie opłat adiacenckich


VI/26/1992 z dnia 25.06.1992 r. w sprawie Statutu Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury
VI/27/1992 z dnia 25.06.1992 r. w sprawie Statutu Krotoszyńskiej Biblioteki Publicznej
VI/28/1992 z dnia 25.06.1992 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy
VI/29/1992 z dnia 25.06.1992 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy
VI/30/1992 z dnia 25.06.1992 r. w sprawie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych, motocykli i motorowerów na parkingu w Rynku w Krotoszynie
VI/31/1992 z dnia 25.06.1992 r. w sprawie zezwolenia na prowadzenie targowisk przez inne podmioty gospodarcze określenia inkasentów i opłat lokalnych oraz prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie małej gastronomi i sprzedaży kwiatów
VI/32/1992 z dnia 25.06.1992 r. w sprawie obowiązku właścicieli oraz zarządców nieruchomości z terenu Miasta i gminy Krotoszyn dot. ustawiania nieczystości
VI/33/1992 z dnia 25.06.1992 r. w sprawie wniosku o przejęcie na rzecz Miasta i Gminy Kina


VII/34/1992 z dnia 27.08.1992 r. w sprawie oceny stanu dróg krajowych, wojewódzkich, lokalnych, miejskich i gminnych na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn
VII/35/1992 z dnia 27.08.1992 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do obliczenia podatku rolnego
VII/36/1992 z dnia 27.08.1992 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na 1992 r.
VII/37/1992 z dnia 27.08.1992 r. zatwierdzająca zarzadzenie Nr 1/92 Zarządu Miasta i Gminy w Krotoszynie z dnia 22 lipca 1992 r. w sprawie oszczędnego gospodarowania wodą z sieci miejskiej i wiejskiej
VII/38/1992 z dnia 27.08.1992 r. w sprawie opłat za przedszkola i żłobek oraz odpłatności personelu za korzystanie z posiłków w tych placówkach
VII/39/1992 z dnia 27.08.1992 r. zmieniajaca uchwałę Nr I/2/92 Rady Miejskiej z dnia 24.01.1992 r. w sprawie ustalenia składów osobowych i przedmiotu działania Komisji Rady
VII/40/1992 z dnia 27.08.1992 r. w sprawie sprzedaży działek w drodze przetargu przeznaczonych pod budowę garaży
VII/41/1992 z dnia 27.08.1992 r. w sprawie sprzedaży działki p. Bogdanowi Kolasińskiemu
VII/42/1992 z dnia 27.08.1992 r. w sprawie oddania gruntu w użytkowanie wieczyste i sprzedaży budynku magazynowego Krotoszyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
VII/43/1992 z dnia 27.08.1992 r. w sprawie ustalenia opłat za przejazy autobusami komunikacji miejskiej PGKiM w Krotoszynie
VII/44/1992 z dnia 27.08.1992 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamieszczenie w znaku towarowym Wytwórni Sprzętu Mechanicznego "Krotoszyn"-S.A. nazwy Miasta Krotoszyn
VII/45/1992 z dnia 27.08.1992 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Miasta i Gminy w Krotoszynie do zaciągnięcia kredytu z Banku Ochrony Środowiska


VIII/46/1992 z dnia 17.09.1992 r. w sprawie uchwalenia tajności obrad Rady Miejskiej
VIII/47/1992 z dnia 17.09.1992 r. w sprawie przejęcia zobowiązań likwidowanego POM
VIII/48/1992 z dnia 17.09.1992 r. w sprawie zbycia POM
VIII/49/1992 z dnia 17.09.1992 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy
VIII/50/1992 z dnia 17.09.1992 r. w sprawie programu ochrony środowiska na lata 1992-1997r.
VIII/51/1992 z dnia 17.09.1992 r. w sprawie procedury uchwalenia budżetu
VIII/52/1992 z dnia 17.09.1992 r. w sprawie wyboru dwóch przedstawicieli do rady nadzorczej ZOZ


X/53/1992 z dnia 29.10.1992 r. w sprawie odwołania p. Pawła Jakubka z funkcji członka Zarządu Miasta i Gminy
X/54/1992 z dnia 29.10.1992 r. w sprawie ustalenia zasad zasiedlenia budynku komunalnego na oś. Szarych Szeregów
X/55/1992 z dnia 29.10.1992 r. w sprawie wyboru p. Bronisława Kaczmarka na członka Zarządu Miasta i Gminy


XI/56/1992 z dnia 26.11.1992 r. w sprawie powołania doraźnej komisji d/s opracowania zmian w Statucie Miasta i Gminy i regulaminu obrad komisji
XI/57/1992 z dnia 26.11.1992 r. w sprawie uchwalenia założeń do zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Krotoszyn
XI/58/1992 z dnia 26.11.1992 r. w sprawie nabycia działki w Lutogniewie z przeznaczeniem pod przystanek autobusowy
XI/59/1992 z dnia 26.11.1992 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste gruntu położonego w Krotoszynie przy ul. Magazynowej
XI/60/1992 z dnia 26.11.1992 r. w sprawie zmiany uchwały Nr I/2/92 Rady Miejskiej z dnia 24 stycznia 1992 r. w sprawie ustalenia składów osobowych i przedmiotu działania stałych Komisji Rady
XI/61/1992 z dnia 26.11.1992 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/57/91 Rady Miejskiej z dnia 13 grudnia 1992 r. w sprawie ustalenia składów liczbowych stałych Komisji Rady


XII/62/1992 z dnia 17.12.1992 r. w sprawie przyjęcia opracowania pt "koncepcja komunikacji dla Miasta Krotoszyna"
XII/63/1992 z dnia 17.12.1992 r. w sprawie przystąpienia do Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych
XII/64/1992 z dnia 17.12.1992 r. w sprawie aktualności planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Krotoszyn
XII/65/1992 z dnia 17.12.1992 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na 1992 rok
XII/66/1992 z dnia 17.12.1992 r. w sprawie obniżenia stawek podatku od środków transportowych
XII/67/1992 z dnia 17.12.1992 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku odnieruchomości
XII/68/1992 z dnia 17.12.1992 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów
XII/69/1992 z dnia 17.12.1992 r. w sprawie ustalenia opaty targowej


XIII/70/1992 z dnia 30.12.1992 r. w sprawie przedłużenia działalności Komisji Inwentaryzacyjnej
XIII/71/1992 z dnia 30.12.1992 r. w sprawie likwidacji Żłobka Miejskiego w Krotoszynie
XIII/72/1992 z dnia 30.12.1992 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/36/90 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 12 wrzesnia 1990 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Krotoszyn
XIII/73/1992 z dnia 30.12.1992 r. w sprawie uchwalenia regulaminu obrad Komisji
XIII/74/1992 z dnia 30.12.1992 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Krotoszynie Nr V/27/90 oraz uchwały Nr VI/35/90
XIII/75/1992 z dnia 30.12.1992 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dokonywania oceny kwalifikacji pracowników samorządowych - mianowanych
XIII/76/1992 z dnia 30.12.1992 r. w sprawie przystapienia do Spółki p.n. Regionalna Agencja Rozwoju S.A. w Kaliszu
XIII/77/1992 z dnia 30.12.1992 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy 

Liczba odwiedzin : 149
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Administrator Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację : Administrator Administrator
Czas wytworzenia: 2004-03-09 12:47:31
Czas publikacji: 2004-03-09 12:47:31
Data przeniesienia do archiwum: Brak