Spis uchwał Rady Miejskiej w Krotoszynie - 1990 r. 

 
 
- - - NOWA KADENCJA 1990 - 1994 - - -


I/1/1990 z dnia 06.06.1990 r. w sprawie ustalenia liczby wiceprzewodniczących Rady Gminy i Miasta
I/2/1990 z dnia 06.06.1990 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy i Miasta
I/3/1990 z dnia 06.06.1990 r. w sprawie wyboru delegatów do sejmiku samorządowego
I/4/1990 z dnia 06.06.1990 r. w sprawie powołania kierownika i z-cy kierownika USC


II/5/1990 z dnia 12.06.1990 r. w sprawie ustalenia liczby zastępców burmistrza
II/6/1990 z dnia 12.06.1990 r. w sprawie ustalenia składu liczbowego Zarządu Gminy
II/7/1990 z dnia 12.06.1990 r. w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Gminy i Miasta
II/8/1990 z dnia 12.06.1990 r. w sprawie ustalenia rodzajów i liczby członków stałych komisji Rady
II/9/1990 z dnia 12.06.1990 r. w sprawie powołania Komisji Statutowej
II/10/1990 z dnia 12.06.1990 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej
II/11/1990 z dnia 12.06.1990 r. w sprawie wyboru Burmistrza


III/12/1990 z dnia 22.06.1990 r. w sprawie wyboru członków Zarządu
III/13/1990 z dnia 22.06.1990 r. w sprawie ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży dla radnych
III/14/1990 z dnia 22.06.1990 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/8/90 z dnia 12.06.1990 r.
III/15/1990 z dnia 22.06.1990 r. w sprawie ustalenia składów osobowych komisji Rady


IV/16/1990 z dnia 04.07.1990 r. wniosek o utworzenie Urzędu Rejonowego w Krotoszynie
IV/17/1990 z dnia 04.07.1990 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Krotoszyna


V/18/1990 z dnia 08.08.1990 r. w sprawie powołania Sekretarza i Skarbnika Gminy
V/19/1990 z dnia 08.08.1990 r. w sprawie wyboru zastępcy Burmistrza
V/20/1990 z dnia 08.08.1990 r. w sprawie zmian w budżecie na 1990 r.
V/21/1990 z dnia 08.08.1990 r. w sprawie zmian uchwały Nr XII/53/90 RN Miasta i Gminy z dnia 22.02.1990 r. w sprawie wykazu zadań inwestycyjnych na 1990 r.
V/22/1990 z dnia 08.08.1990 r. w sprawie zwiekszenia budżetu na 1990 r. z ponadplanowych dochodów
V/23/1990 z dnia 08.08.1990 r. w sprawie powołania Komisji Praworządności
V/24/1990 z dnia 08.08.1990 r. w sprawie powołania Zespołu d/s opiniowania kandydatów na ławników i członków Kolegium d/s Wykroczeń
V/25/1990 z dnia 08.08.1990 r. w sprawie wyrażenia stanowiska w przedmiocie podziału gminy na gminę miejską i wiejską
V/26/1990 z dnia 08.08.1990 r. w sprawie ustalenia diety dla przewodniczącego Rady Miejskiej
V/27/1990 z dnia 08.08.1990 r. w sprawie ustalenia stawek za wydzierżawienie gruntów pod uprawy rolne, punkty handlowo-usługowe i imprezy kulturalne


VI/28/1990 z dnia 12.09.1990 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/28/90 z dnia 12.09.1990 r. dot. wyrażenia stanowiska w przedmiocie podziału gminy
VI/29/1990 z dnia 12.09.1990 r. w sprawie wykazów aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze miasta i gminy
VI/30/1990 z dnia 12.09.1990 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów
VI/31/1990 z dnia 12.09.1990 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej
VI/32/1990 z dnia 12.09.1990 r. w sprawie podziału Funduszu Socjalnego Wsi
VI/33/1990 z dnia 12.09.1990 r. w sprawie powierzenia PGKiM niektórych spraw z zakresu administracji publicznej
VI/34/1990 z dnia 12.09.1990 r. w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Praworządności
VI/35/1990 z dnia 12.09.1990 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/27/90 z dnia 08.08.1990 dot ustalenia stawek za wydzierżawienie gruntów
VI/36/1990 z dnia 12.09.1990 r. w sprawie Statutu Miasta i Gminy Krotoszyn
VI/37/1990 z dnia 12.09.1990 r. w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy


VII/38/1990 z dnia 26.09.1990 r. w sprawie przedłużenia Komisji Inwentaryzacyjnej
VII/39/1990 z dnia 26.09.1990 r. w sprawie nabycia gruntów zabudowanych stacjami transformatorowymi
VII/40/1990 z dnia 26.09.1990 r. w sprawie nabycia terentów z przeznaczeniem pod skoncentrowane budownictwo wielorodzinne
VII/41/1990 z dnia 26.09.1990 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Krotoszyna


VIII/42/1990 z dnia 26.10.1990 r. w sprawie skorzystania z prawa pierwokupu nabycia działki budowlanej
VIII/43/1990 z dnia 26.10.1990 r. w sprawie zwiększenia budżetu na 1990 r. z ponadplanowych dochodów
VIII/44/1990 z dnia 26.10.1990 r. w sprawie ustalenia planu dyżurów radnych
VIII/45/1990 z dnia 26.10.1990 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do zakupu samochodów
VIII/46/1990 z dnia 26.10.1990 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do zaciągania kredytu
VIII/47/1990 z dnia 26.10.1990 r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmian w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Krotoszyn
VIII/48/1990 z dnia 26.10.1990 r. w sprawie ustalenia opłat za parkowanie pojazdów w Rynku
VIII/49/1990 z dnia 26.10.1990 r. w sprawie wnioskowania o powołanie obwodowych komisji wyborczych
VIII/50/1990 z dnia 26.10.1990 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego na lata 1991-1994
VIII/51/1990 z dnia 26.10.1990 r. w sprawie wyboru członka Kolegium d/s wykroczeń na lata 1991-1994


IX/52/1990 z dnia 14.12.1990 r. w sprawie tworzenia jednostek pomocniczych
IX/53/1990 z dnia 14.12.1990 r. w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych
IX/54/1990 z dnia 14.12.1990 r. w sprawie oddania w wieczyste użytkowanie terenu na poszerzenie działek zabudowanych garażami
IX/55/1990 z dnia 14.12.1990 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste działek zabudowanych garażami
IX/56/1990 z dnia 14.12.1990 r. w sprawie nabycia terenów prywatnych pod skoncentrowane budownictwo wielorodzinne
IX/57/1990 z dnia 14.12.1990 r. w sprawie przeniesienia kredytów między działami
IX/58/1990 z dnia 14.12.1990 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza
IX/59/1990 z dnia 14.12.1990 r. w sprawie ustalenia planu dyżurów radnych
IX/60/1990 z dnia 14.12.1990 r. w sprawie przystapienia do Stowarzyszenia "Wlkp. Ośrodek Kształecenia i Studiów Samorządowych"
IX/61/1990 z dnia 14.12.1990 r. w sprawie przystapienia do "Stowarzyszenia Gmin Regionu Wlkp."


X/62/1990 z dnia 27.12.1990 r. w sprawie prowizorium budżetu na 1991 r.
X/63/1990 z dnia 27.12.1990 r. w sprawie zatwierdzenia złożeń do aktualizacji planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Krotoszyna
X/64/1990 z dnia 27.12.1990 r. w sprawie przeniesienia kredytów między działami
X/65/1990 z dnia 27.12.1990 r. w sprawie przejęcia przedszkola we Wronowie 

Liczba odwiedzin : 140
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Administrator Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację : Administrator Administrator
Czas wytworzenia: 2004-03-02 14:50:47
Czas publikacji: 2004-03-02 14:50:47
Data przeniesienia do archiwum: Brak