Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie GP.6730.281.2018 - przedłużenie terminu dot. inwestycji polegającej na budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działkach nr 419, 340/2, 57/1 położonych w miejscowości Biadki

2019-02-26 14:14:21
Obwieszczenie GP.6730.281.2018 - zakończenie postępowania dowodowego dot. inwestycji polegającej na budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działkach nr 419, 340/2, 57/1 położonych w miejscowości Biadki

2019-02-21 14:13:06
Obwieszczenie GP.6730.14.2017-2019 - zawiadomienie o wydanej decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie kotłowni na paliwo stałe i biomasę (wraz z kominem) oraz magazynu na opał (w celu legalizacji), na działce nr 4189/1 położonej w Krotoszynie przy ul. Północnej

2019-01-25 09:23:50
Obwieszczenie GP.6730.208.2017-2019 - zawiadomienie o wydanej decyzji o warunkach zabudowy dot. inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania części istniejącego budynku produkcyjno-usługowego (związanego z naprawą samochodów) na część warsztatową związaną z obróbką metali metodą skrawania - w celu legalizacji, na działce nr 58/15 położonej w miejscowości Kobierno przy ul. Leśnej

2019-01-25 09:20:09
Obwieszczenie GP.6730.281.2018 - przedłużenie terminu dot. inwestycji polegającej na budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działkach nr 419, 340/2, 57/1 położonych w miejscowości Biadki

2019-01-15 13:05:01
Obwieszczenie GP.6730.208.2017-2019 - zakończenie postępowania dowodowego dot. inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania części istniejącego budynku produkcyjno-usługowego (związanego z naprawą samochodów) na część warsztatową związaną z obróbką metali metodą skrawania - w celu legalizacji, na działce nr 58/15 położonej w miejscowości Kobierno przy ul. Leśnej

2019-01-08 10:31:16
Obwieszczenie GP.6730.14.2017-2018 - zakończenie postępowania dot. inwestycji polegającej na budowie kotłowni na paliwo stałe i biomasę (wraz z kominem) oraz magazynu na opał - w celu legalizacji, na działce nr 4189/1 położonej w Krotoszynie przy ul. Północnej

2018-12-18 14:50:55
Obwieszczenie GP.6730.229.2018- podanie informacji o wydanej decyzji dot. inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 10 wraz z miejscami postojowymi oraz infrastrukturą techniczną na działce nr 6471/16 położonej w Krotoszynie w rejonie ul. Langiewicza

2018-12-03 13:31:21
Obwieszczenie GP.6730.228.2018- podanie informacji o wydanej decyzji dot. inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 9 wraz z miejscami postojowymi oraz infrastrukturą techniczną na działce nr 6471/16 położonej w Krotoszynie w rejonie ul. Langiewicza

2018-12-03 13:27:51
Obwieszczenie GP.6730.163.2018- podanie informacji o wydanej decyzji dot. inwestycji polegającej na budowie parkingów wraz z dojazdami na działkach nr 814/7, 809/6, 814/8 położonych w Krotoszynie os. Szarych Szeregów

2018-11-29 13:43:12