Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie GP.6730.15.2017 - zakończenie postępowania dowodowego i przedłużenie terminu dot. inwestycji polegającej na budowie hali magazynowej wraz z utwardzeniem nawierzchni oraz budową niezbędnej infrastruktury towarzyszącej (w tym miejsc postojowych dla samochodów), na działkach nr 4189/1, 4190/2 położonych w Krotoszynie w rejonie ulic Północnej i Kozala

2018-09-04 15:32:21
Zawiadomienie GP.6730.172.2018

2018-08-23 08:35:46
Zawiadomienie GP.6730.163.2018

2018-08-14 13:54:42
Obwieszczenie GP.6730.15.2017 - przedłużenie terminu dot. inwestycji polegającej na budowie hali magazynowej wraz z utwardzeniem nawierzchni oraz budową niezbędnej infrastruktury towarzyszącej (w tym miejsc postojowych dla samochodów), na działkach nr 4189/1, 4190/2 położonych w Krotoszynie w rejonie ulic Północnej i Kozala

 

2018-07-31 08:29:24
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Krotoszyn w rejonie ulicy Mahle oraz część gminy Krotoszyn w rejonie wsi Durzyn

 

2018-07-17 08:05:28
Obwieszczenie o przedłużeniu terminu rozpatrzenia sprawy GP.6730.15.2017

2018-07-02 14:20:04
Obwieszczenie - podanie informacji o wydanej decyzji

2018-06-01 13:50:01
Obwieszczenie GP.6730.15.2017 - przedłużenie terminu dot. inwestycji polegającej na budowie hali magazynowej wraz z utwardzeniem nawierzchni oraz budową niezbędnej infrastruktury towarzyszącej (w tym miejsc postojowych dla samochodów), na działkach nr 4189/1, 4190/2 położonych w Krotoszynie w rejonie ulic Północnej i Kozala

2018-05-30 09:34:44
Obwieszczenie GP.6730.208.2017-2018 - podanie informacji o wydanym postanowieniu

2018-05-22 16:30:51
Obwieszczenie GP.6730.14.2017-2018 - podanie informacji o wydanej decyzji do publicznej wiadomości

2018-05-21 14:16:20
Obwieszczenie GP.6730.15.2017 - przedłużenie terminu dot. inwestycji polegającej na budowie hali magazynowej wraz z utwardzeniem nawierzchni oraz budową niezbędnej infrastruktury towarzyszącej (w tym miejsc postojowych dla samochodów), na działkach nr 4189/1, 4190/2 położonych w Krotoszynie w rejonie ulic Północnej i Kozala

2018-04-25 17:10:47
Obwieszczenie GP.6730.14.2017 - przedłużenie terminu dot. inwestycji polegającej na budowie kotłowni na paliwo stałe i biomasę (wraz z kominem) oraz magazynu na opał - w celu legalizacji, na działce nr 4189/1 położonej w Krotoszynie przy ul. Północnej

2018-04-25 17:10:27
Obwieszczenie GP.6730.15.2017 - przedłużenie terminu Dot. inwestycji polegającej na budowie hali magazynowej wraz z utwardzeniem nawierzchni oraz budową niezbędnej infrastruktury towarzyszącej (w tym miejsc postojowych dla samochodów), na działkach nr 4189/1, 4190/2 położonych w Krotoszynie w rejonie ulic Północnej i Kozala

2018-04-04 16:39:54
Obwieszczenie GP.6730.14.2017 - przedłużenie terminu Dot. inwestycji polegającej na budowie kotłowni na paliwo stałe i biomasę (wraz z kominem) oraz magazynu na opał - w celu legalizacji, na działce nr 4189/1 położonej w Krotoszynie przy ul. Północnej

2018-04-04 16:38:34
Obwieszczenie GP.6730.14.2017 - zakończenie postępowania Dot. inwestycji polegającej na budowie kotłowni na paliwo stałe i biomasę (wraz z kominem) oraz magazynu na opał - w celu legalizacji, na działce nr 4189/1 położonej w Krotoszynie przy ul. Północnej

2018-04-04 13:20:46
Obwieszczenie GP.6730.58.2018 - decyzja o warunkach zabudowy dot. inwestycji polegającej na przebudowie sieci elektroenergetycznej wraz z przyłączami na działkach nr 6471/12, 6471/1, 6471/2, 6471/3, 6471/4, 6471/5, 6471/6, 6471/7, 6471/8, 6471/9, 6471/10 ark. mapy 38 położonych w Krotoszynie os. Zielone Łąki

2018-03-26 16:05:08
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krotoszyn obejmującego część wsi Lutogniew w rejonie ulic Krotoszyńskiej, Osiedlowej, Gołębiej i Kościelnej

2018-03-20 10:32:56
Obwieszczenie GP.6730.208.2017 - przedłużenie terminu dot. inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania części istniejącego budynku produkcyjno-usługowego (związanego z naprawą samochodów) na część warsztatową związaną z obróbką metali metodą skrawania, na działce nr 58/15 położonej w miejscowości Kobierno przy ul. Leśnej

2018-03-06 15:19:03
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krotoszyn obejmującego część wsi Duszna Górka

2018-03-06 08:33:06
Obwieszczenie GP.6730.8.2018 - zakończenie postępowania dot. inwestycji polegającej na przebudowie lokalu usługowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 1001/23 ark. mapy 27 położonej w Krotoszynie przy ul. Sienkiewicza.

2018-02-28 14:17:56
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krotoszyn w rejonie ulicy Kurpińskiego dla działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 6259

2018-02-13 09:08:44
Obwieszczenie GP.6730.15.2017 - przedłużenie terminu dot. inwestycji polegającej na budowie magazynu wysokiego składowania i parkingu oraz utwardzeniu terenu, na działkach nr 4189/1, 4190/2 położonych w Krotoszynie w rejonie ulic Północnej i Kozala

2018-02-01 16:41:11
Obwieszczenie GP.6730.14.2017 - przedłużenie terminu dot. inwestycji polegającej na budowie kotłowni na paliwo stałe i biomasę (wraz z kominem) oraz magazynu na opał – w celu legalizacji, na działce nr 4189/1 położonej w Krotoszynie przy ul. Północnej

2018-02-01 16:39:50
Obwieszczenie GP.6730.15.2017 - przedłużenie terminu dot. inwestycji polegającej na budowie magazynu wysokiego składowania i parkingu oraz utwardzeniu terenu, na działkach nr 4189/1, 4190/2 położonych w Krotoszynie w rejonie ulic Północnej i Kozala

2018-01-03 17:10:02
Obwieszczenie GP.6730.14.2017 - przedłużenie terminu dot. inwestycji polegającej na budowie kotłowni na paliwo stałe i biomasę (wraz z kominem) oraz magazynu na opał - w celu legalizacji, na działce nr 4189/1 położonej w Krotoszynie przy ul. Północnej

2018-01-03 17:09:02
Obwieszczenie GP.6730.235.2017- decyzja o umorzeniu postępowania dot. inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działkach nr 878/1, 2522/99 ark. mapy 77 położonych w Krotoszynie.

2017-12-19 13:57:06
Obwieszczenie GP.6730.167.2017 – decyzja o warunkach zabudowy dot. inwestycji polegającej na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku pawilonu handlowego z częścią mieszkalną na budynek mieszkalny na działkach nr 353/9, 353/10 ark. mapy 14 położonych w Krotoszynie os. Korczaka.

2017-12-15 14:29:55
Obwieszczenie GP.6730.208.2017 - przedłużenie terminu dot. inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania części istniejącego budynku produkcyjno-usługowego (związanego z naprawą samochodów) na część warsztatową związaną z obróbką metali metodą skrawania, na działce nr 58/15 położonej w miejscowości Kobierno przy ul. Leśnej

2017-12-15 13:29:48
Obwieszczenie GP.6730.167.2017 – zakończenie postępowania dot. inwestycji polegającej na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku pawilonu handlowego z częścią mieszkalną na budynek mieszkalny na działkach nr 353/9, 353/10 ark. mapy 14 położonych w Krotoszynie os. Korczaka.

2017-11-28 13:05:09
Obwieszczenie GP.6730.15.2017 - przedłużenie terminu dot. inwestycji polegającej na budowie magazynu wysokiego składowania i parkingu oraz utwardzeniu terenu, na działkach nr 4189/1, 4190/2 położonych w Krotoszynie w rejonie ulic Północnej i Kozala

2017-11-17 14:03:36