Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie GP.6730.281.2018 - przedłużenie terminu dot. inwestycji polegającej na budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działkach nr 419, 340/2, 57/1 położonych w miejscowości Biadki

2019-02-26 14:14:21
Obwieszczenie GP.6730.281.2018 - zakończenie postępowania dowodowego dot. inwestycji polegającej na budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działkach nr 419, 340/2, 57/1 położonych w miejscowości Biadki

2019-02-21 14:13:06
Obwieszczenie GP.6730.14.2017-2019 - zawiadomienie o wydanej decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie kotłowni na paliwo stałe i biomasę (wraz z kominem) oraz magazynu na opał (w celu legalizacji), na działce nr 4189/1 położonej w Krotoszynie przy ul. Północnej

2019-01-25 09:23:50
Obwieszczenie GP.6730.208.2017-2019 - zawiadomienie o wydanej decyzji o warunkach zabudowy dot. inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania części istniejącego budynku produkcyjno-usługowego (związanego z naprawą samochodów) na część warsztatową związaną z obróbką metali metodą skrawania - w celu legalizacji, na działce nr 58/15 położonej w miejscowości Kobierno przy ul. Leśnej

2019-01-25 09:20:09
Obwieszczenie GP.6730.281.2018 - przedłużenie terminu dot. inwestycji polegającej na budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działkach nr 419, 340/2, 57/1 położonych w miejscowości Biadki

2019-01-15 13:05:01
Obwieszczenie GP.6730.208.2017-2019 - zakończenie postępowania dowodowego dot. inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania części istniejącego budynku produkcyjno-usługowego (związanego z naprawą samochodów) na część warsztatową związaną z obróbką metali metodą skrawania - w celu legalizacji, na działce nr 58/15 położonej w miejscowości Kobierno przy ul. Leśnej

2019-01-08 10:31:16
Obwieszczenie GP.6730.14.2017-2018 - zakończenie postępowania dot. inwestycji polegającej na budowie kotłowni na paliwo stałe i biomasę (wraz z kominem) oraz magazynu na opał - w celu legalizacji, na działce nr 4189/1 położonej w Krotoszynie przy ul. Północnej

2018-12-18 14:50:55
Obwieszczenie GP.6730.229.2018- podanie informacji o wydanej decyzji dot. inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 10 wraz z miejscami postojowymi oraz infrastrukturą techniczną na działce nr 6471/16 położonej w Krotoszynie w rejonie ul. Langiewicza

2018-12-03 13:31:21
Obwieszczenie GP.6730.228.2018- podanie informacji o wydanej decyzji dot. inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 9 wraz z miejscami postojowymi oraz infrastrukturą techniczną na działce nr 6471/16 położonej w Krotoszynie w rejonie ul. Langiewicza

2018-12-03 13:27:51
Obwieszczenie GP.6730.163.2018- podanie informacji o wydanej decyzji dot. inwestycji polegającej na budowie parkingów wraz z dojazdami na działkach nr 814/7, 809/6, 814/8 położonych w Krotoszynie os. Szarych Szeregów

2018-11-29 13:43:12
Obwieszczenie GP.6730.208.2017-2018 - podanie informacji o wydanym postanowieniu w sprawie podjęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania części istniejącego budynku produkcyjno-usługowego (związanego z naprawą samochodów) na część warsztatową związaną z obróbką metali metodą skrawania na działce nr 58/15 położonej w miejscowości Kobierno przy ul. Leśnej

Obwieszczenie GP.6730.208.2017-2018 - podanie informacji o wydanym postanowieniu w sprawie podjęcia postępowania administracyjnego 

2018-11-21 15:15:39
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krotoszyn obejmującego część wsi Biadki w rejonie ulic Krotoszyńskiej, Księdza Kałuży, Gorzupskiej i Polnej

2018-11-20 08:48:52
Obwieszczenie GP.6730.163.2018 – zakończenie postępowania

2018-11-09 14:26:35
Obwieszczenie GP.6730.229.2018- zakończenie postępowania dot. inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 10 wraz z miejscami postojowymi oraz infrastrukturą techniczną, na działce nr 6471/16 położonej w Krotoszynie w rejonie ulicy Langiewicza

2018-11-06 12:43:17
Obwieszczenie GP.6730.228.2018- zakończenie postępowania dot. inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 9 wraz z miejscami postojowymi oraz infrastrukturą techniczną, na działce nr 6471/16 położonej w Krotoszynie w rejonie ulicy Langiewicza

2018-11-06 12:40:30
OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krotoszyn w rejonie ulicy Dożynkowej, Prostej, Piaskowej i Gorzupskiej

2018-11-06 08:06:06
Obwieszczenie - podanie informacji o wydanej decyzji

Obwieszczenie GP.6730.15.2017 - podanie informacji o wydanej decyzji dot. inwestycji polegającej na budowie hali magazynowej wraz z utwardzeniem nawierzchni oraz budowie infrastruktury towarzyszącej (w tym miejsc postojowych dla samochodów) na działkach 4189/1, 4190/2 położonych w Krotoszynie w rejonie ulic Północnej i Kozala

2018-10-30 08:47:19
Obwieszczenie – postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu Nr SKO-4213/286-288a/18

2018-10-12 13:24:58
Obwieszczenie – decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu Nr SKO-4213/286-288/18

2018-10-09 15:16:06
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krotoszyn obejmującego część wsi Bożacin w rejonie ulic Jagły, Krotoszyńskiej, Wiśniowej i Ogrodowej

2018-10-09 08:17:56
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krotoszyn obejmującego część wsi Lutogniew w rejonie ulic Krotoszyńskiej, Osiedlowej, Gołębiej i Kościelnej

2018-10-09 08:15:33
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Krotoszyn w rejonie ulicy Mahle oraz część gminy Krotoszyn w rejonie wsi Durzyn

2018-10-09 08:12:10
Obwieszczenie GP.6730.172.2018 - podanie informacji o wydanej decyzji dot. inwestycji polegajacej na rozbudowie i przebudowie budynku mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny na działce 342/3 ark. mapy 14 położonej w Krotoszynie przy ul. Koźmińskiej.

2018-10-05 12:30:45
Obwieszczenie GP.6730.163.2018 - przedłużenie terminu dot. inwestycji polegającej na budowie parkingów wraz z dojazdami na działkach nr 814/7, 809/6, 814/8 ark. mapy 16 położonych w Krotoszynie os. Szarych Szeregów

2018-10-02 14:40:54
Obwieszczenie GP.6730.14.2017 - zawiadomienie o ponownym rozpatrzeniu sprawy po decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego dla inwestycji polegającej na budowie kotłowni na paliwo stałe i biomasę (wraz z kominem) oraz magazynu na opał (w celu legalizacji), na działce nr 4189/1 położonej w Krotoszynie przy ul. Północnej

2018-09-20 13:31:41
Obwieszczenie GP.6730.15.2017 - przedłużenie terminu dot. inwestycji polegającej na budowie hali magazynowej wraz z utwardzeniem nawierzchni oraz budową niezbędnej infrastruktury towarzyszącej (w tym miejsc postojowych dla samochodów), na działkach nr 4189/1, 4190/2 położonych w Krotoszynie w rejonie ulic Północnej i Kozala

2018-09-20 13:29:32
Obwieszczenie GP.6730.15.2017 - zakończenie postępowania dowodowego i przedłużenie terminu dot. inwestycji polegającej na budowie hali magazynowej wraz z utwardzeniem nawierzchni oraz budową niezbędnej infrastruktury towarzyszącej (w tym miejsc postojowych dla samochodów), na działkach nr 4189/1, 4190/2 położonych w Krotoszynie w rejonie ulic Północnej i Kozala

2018-09-04 15:32:21
Zawiadomienie GP.6730.172.2018

2018-08-23 08:35:46
Zawiadomienie GP.6730.163.2018

2018-08-14 13:54:42
Obwieszczenie GP.6730.15.2017 - przedłużenie terminu dot. inwestycji polegającej na budowie hali magazynowej wraz z utwardzeniem nawierzchni oraz budową niezbędnej infrastruktury towarzyszącej (w tym miejsc postojowych dla samochodów), na działkach nr 4189/1, 4190/2 położonych w Krotoszynie w rejonie ulic Północnej i Kozala

 

2018-07-31 08:29:24
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Krotoszyn w rejonie ulicy Mahle oraz część gminy Krotoszyn w rejonie wsi Durzyn

 

2018-07-17 08:05:28
Obwieszczenie o przedłużeniu terminu rozpatrzenia sprawy GP.6730.15.2017

2018-07-02 14:20:04
Obwieszczenie - podanie informacji o wydanej decyzji

2018-06-01 13:50:01
Obwieszczenie GP.6730.15.2017 - przedłużenie terminu dot. inwestycji polegającej na budowie hali magazynowej wraz z utwardzeniem nawierzchni oraz budową niezbędnej infrastruktury towarzyszącej (w tym miejsc postojowych dla samochodów), na działkach nr 4189/1, 4190/2 położonych w Krotoszynie w rejonie ulic Północnej i Kozala

2018-05-30 09:34:44
Obwieszczenie GP.6730.208.2017-2018 - podanie informacji o wydanym postanowieniu

2018-05-22 16:30:51
Obwieszczenie GP.6730.14.2017-2018 - podanie informacji o wydanej decyzji do publicznej wiadomości

2018-05-21 14:16:20
Obwieszczenie GP.6730.15.2017 - przedłużenie terminu dot. inwestycji polegającej na budowie hali magazynowej wraz z utwardzeniem nawierzchni oraz budową niezbędnej infrastruktury towarzyszącej (w tym miejsc postojowych dla samochodów), na działkach nr 4189/1, 4190/2 położonych w Krotoszynie w rejonie ulic Północnej i Kozala

2018-04-25 17:10:47
Obwieszczenie GP.6730.14.2017 - przedłużenie terminu dot. inwestycji polegającej na budowie kotłowni na paliwo stałe i biomasę (wraz z kominem) oraz magazynu na opał - w celu legalizacji, na działce nr 4189/1 położonej w Krotoszynie przy ul. Północnej

2018-04-25 17:10:27
Obwieszczenie GP.6730.15.2017 - przedłużenie terminu Dot. inwestycji polegającej na budowie hali magazynowej wraz z utwardzeniem nawierzchni oraz budową niezbędnej infrastruktury towarzyszącej (w tym miejsc postojowych dla samochodów), na działkach nr 4189/1, 4190/2 położonych w Krotoszynie w rejonie ulic Północnej i Kozala

2018-04-04 16:39:54
Obwieszczenie GP.6730.14.2017 - przedłużenie terminu Dot. inwestycji polegającej na budowie kotłowni na paliwo stałe i biomasę (wraz z kominem) oraz magazynu na opał - w celu legalizacji, na działce nr 4189/1 położonej w Krotoszynie przy ul. Północnej

2018-04-04 16:38:34