Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krotoszyna w rejonie Al. Powstańców Wlkp. oraz Promenady oraz o prowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej w/w planu

2011-05-17 08:01:58
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krotoszyn obejmującego część wsi Lutogniew w rejonie ulic Osiedlowej i Krotoszyńskiej

2011-04-19 08:09:02
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp miasta Krotoszyna w rejonie ulic 56 Pułku Piechoty Wlkp., Młyńskiej, Kościuszki i Ogrodowskiego oraz o prowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej w/w planu

2011-03-08 10:38:35
Ogłszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krotoszyna w rejonie ulic Bukówko i Żwirowa oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej w/w planu

2011-02-22 08:32:58
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krotoszyna w rejonie Al. Powstańców Wlkp. oraz Promenady oraz o prowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej w/w pla

2011-02-08 08:04:07
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krotoszyna w rejonie ulic: Ogrodowskiego, Okrężnej i Młyńskiej

2010-12-14 08:33:57
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krotoszyn oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej w/w studium

2010-12-07 08:25:33
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krotoszyn obejmującego część wsi Lutogniew w rejonie ulic Osiedlowej i Krotoszyńskiej

2010-10-19 08:23:26
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP w rejonie ulic Gudzielskiego i Szosa Benicka

2010-08-24 12:54:48
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP m. Krotoszyna w rejonie ulic 56 Pułku Piechoty Wlkp., Młyńskiej, Kościuszki i Ogrodowskiego oraz przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej ww. planu

2010-08-03 09:10:04