Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie GP.6730.163.2018- podanie informacji o wydanej decyzji dot. inwestycji polegającej na budowie parkingów wraz z dojazdami na działkach nr 814/7, 809/6, 814/8 położonych w Krotoszynie os. Szarych Szeregów

2018-11-29 13:43:12
Obwieszczenie GP.6730.208.2017-2018 - podanie informacji o wydanym postanowieniu w sprawie podjęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania części istniejącego budynku produkcyjno-usługowego (związanego z naprawą samochodów) na część warsztatową związaną z obróbką metali metodą skrawania na działce nr 58/15 położonej w miejscowości Kobierno przy ul. Leśnej

Obwieszczenie GP.6730.208.2017-2018 - podanie informacji o wydanym postanowieniu w sprawie podjęcia postępowania administracyjnego 

2018-11-21 15:15:39
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krotoszyn obejmującego część wsi Biadki w rejonie ulic Krotoszyńskiej, Księdza Kałuży, Gorzupskiej i Polnej

2018-11-20 08:48:52
Obwieszczenie GP.6730.163.2018 – zakończenie postępowania

2018-11-09 14:26:35
Obwieszczenie GP.6730.229.2018- zakończenie postępowania dot. inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 10 wraz z miejscami postojowymi oraz infrastrukturą techniczną, na działce nr 6471/16 położonej w Krotoszynie w rejonie ulicy Langiewicza

2018-11-06 12:43:17
Obwieszczenie GP.6730.228.2018- zakończenie postępowania dot. inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 9 wraz z miejscami postojowymi oraz infrastrukturą techniczną, na działce nr 6471/16 położonej w Krotoszynie w rejonie ulicy Langiewicza

2018-11-06 12:40:30
OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krotoszyn w rejonie ulicy Dożynkowej, Prostej, Piaskowej i Gorzupskiej

2018-11-06 08:06:06
Obwieszczenie - podanie informacji o wydanej decyzji

Obwieszczenie GP.6730.15.2017 - podanie informacji o wydanej decyzji dot. inwestycji polegającej na budowie hali magazynowej wraz z utwardzeniem nawierzchni oraz budowie infrastruktury towarzyszącej (w tym miejsc postojowych dla samochodów) na działkach 4189/1, 4190/2 położonych w Krotoszynie w rejonie ulic Północnej i Kozala

2018-10-30 08:47:19
Obwieszczenie – postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu Nr SKO-4213/286-288a/18

2018-10-12 13:24:58
Obwieszczenie – decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu Nr SKO-4213/286-288/18

2018-10-09 15:16:06