Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie GP.6730.228.2018- zakończenie postępowania dot. inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 9 wraz z miejscami postojowymi oraz infrastrukturą techniczną, na działce nr 6471/16 położonej w Krotoszynie w rejonie ulicy Langiewicza

2018-11-06 12:40:30
OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krotoszyn w rejonie ulicy Dożynkowej, Prostej, Piaskowej i Gorzupskiej

2018-11-06 08:06:06
Obwieszczenie - podanie informacji o wydanej decyzji

Obwieszczenie GP.6730.15.2017 - podanie informacji o wydanej decyzji dot. inwestycji polegającej na budowie hali magazynowej wraz z utwardzeniem nawierzchni oraz budowie infrastruktury towarzyszącej (w tym miejsc postojowych dla samochodów) na działkach 4189/1, 4190/2 położonych w Krotoszynie w rejonie ulic Północnej i Kozala

2018-10-30 08:47:19
Obwieszczenie – postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu Nr SKO-4213/286-288a/18

2018-10-12 13:24:58
Obwieszczenie – decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu Nr SKO-4213/286-288/18

2018-10-09 15:16:06
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krotoszyn obejmującego część wsi Bożacin w rejonie ulic Jagły, Krotoszyńskiej, Wiśniowej i Ogrodowej

2018-10-09 08:17:56
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krotoszyn obejmującego część wsi Lutogniew w rejonie ulic Krotoszyńskiej, Osiedlowej, Gołębiej i Kościelnej

2018-10-09 08:15:33
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Krotoszyn w rejonie ulicy Mahle oraz część gminy Krotoszyn w rejonie wsi Durzyn

2018-10-09 08:12:10
Obwieszczenie GP.6730.172.2018 - podanie informacji o wydanej decyzji dot. inwestycji polegajacej na rozbudowie i przebudowie budynku mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny na działce 342/3 ark. mapy 14 położonej w Krotoszynie przy ul. Koźmińskiej.

2018-10-05 12:30:45
Obwieszczenie GP.6730.163.2018 - przedłużenie terminu dot. inwestycji polegającej na budowie parkingów wraz z dojazdami na działkach nr 814/7, 809/6, 814/8 ark. mapy 16 położonych w Krotoszynie os. Szarych Szeregów

2018-10-02 14:40:54