Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krotoszyn obejmującego część wsi Lutogniew w rejonie ulic Krotoszyńskiej, Osiedlowej, Gołębiej i Kościelnej

2018-10-09 08:15:33
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Krotoszyn w rejonie ulicy Mahle oraz część gminy Krotoszyn w rejonie wsi Durzyn

2018-10-09 08:12:10
Obwieszczenie GP.6730.172.2018 - podanie informacji o wydanej decyzji dot. inwestycji polegajacej na rozbudowie i przebudowie budynku mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny na działce 342/3 ark. mapy 14 położonej w Krotoszynie przy ul. Koźmińskiej.

2018-10-05 12:30:45
Obwieszczenie GP.6730.163.2018 - przedłużenie terminu dot. inwestycji polegającej na budowie parkingów wraz z dojazdami na działkach nr 814/7, 809/6, 814/8 ark. mapy 16 położonych w Krotoszynie os. Szarych Szeregów

2018-10-02 14:40:54
Obwieszczenie GP.6730.14.2017 - zawiadomienie o ponownym rozpatrzeniu sprawy po decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego dla inwestycji polegającej na budowie kotłowni na paliwo stałe i biomasę (wraz z kominem) oraz magazynu na opał (w celu legalizacji), na działce nr 4189/1 położonej w Krotoszynie przy ul. Północnej

2018-09-20 13:31:41
Obwieszczenie GP.6730.15.2017 - przedłużenie terminu dot. inwestycji polegającej na budowie hali magazynowej wraz z utwardzeniem nawierzchni oraz budową niezbędnej infrastruktury towarzyszącej (w tym miejsc postojowych dla samochodów), na działkach nr 4189/1, 4190/2 położonych w Krotoszynie w rejonie ulic Północnej i Kozala

2018-09-20 13:29:32
Obwieszczenie GP.6730.15.2017 - zakończenie postępowania dowodowego i przedłużenie terminu dot. inwestycji polegającej na budowie hali magazynowej wraz z utwardzeniem nawierzchni oraz budową niezbędnej infrastruktury towarzyszącej (w tym miejsc postojowych dla samochodów), na działkach nr 4189/1, 4190/2 położonych w Krotoszynie w rejonie ulic Północnej i Kozala

2018-09-04 15:32:21
Zawiadomienie GP.6730.172.2018

2018-08-23 08:35:46
Zawiadomienie GP.6730.163.2018

2018-08-14 13:54:42
Obwieszczenie GP.6730.15.2017 - przedłużenie terminu dot. inwestycji polegającej na budowie hali magazynowej wraz z utwardzeniem nawierzchni oraz budową niezbędnej infrastruktury towarzyszącej (w tym miejsc postojowych dla samochodów), na działkach nr 4189/1, 4190/2 położonych w Krotoszynie w rejonie ulic Północnej i Kozala

 

2018-07-31 08:29:24