Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie GP.6730.208.2017-2018 - podanie informacji o wydanym postanowieniu

2018-05-22 16:30:51
Obwieszczenie GP.6730.14.2017-2018 - podanie informacji o wydanej decyzji do publicznej wiadomości

2018-05-21 14:16:20
Obwieszczenie GP.6730.15.2017 - przedłużenie terminu dot. inwestycji polegającej na budowie hali magazynowej wraz z utwardzeniem nawierzchni oraz budową niezbędnej infrastruktury towarzyszącej (w tym miejsc postojowych dla samochodów), na działkach nr 4189/1, 4190/2 położonych w Krotoszynie w rejonie ulic Północnej i Kozala

2018-04-25 17:10:47
Obwieszczenie GP.6730.14.2017 - przedłużenie terminu dot. inwestycji polegającej na budowie kotłowni na paliwo stałe i biomasę (wraz z kominem) oraz magazynu na opał - w celu legalizacji, na działce nr 4189/1 położonej w Krotoszynie przy ul. Północnej

2018-04-25 17:10:27
Obwieszczenie GP.6730.15.2017 - przedłużenie terminu Dot. inwestycji polegającej na budowie hali magazynowej wraz z utwardzeniem nawierzchni oraz budową niezbędnej infrastruktury towarzyszącej (w tym miejsc postojowych dla samochodów), na działkach nr 4189/1, 4190/2 położonych w Krotoszynie w rejonie ulic Północnej i Kozala

2018-04-04 16:39:54
Obwieszczenie GP.6730.14.2017 - przedłużenie terminu Dot. inwestycji polegającej na budowie kotłowni na paliwo stałe i biomasę (wraz z kominem) oraz magazynu na opał - w celu legalizacji, na działce nr 4189/1 położonej w Krotoszynie przy ul. Północnej

2018-04-04 16:38:34
Obwieszczenie GP.6730.14.2017 - zakończenie postępowania Dot. inwestycji polegającej na budowie kotłowni na paliwo stałe i biomasę (wraz z kominem) oraz magazynu na opał - w celu legalizacji, na działce nr 4189/1 położonej w Krotoszynie przy ul. Północnej

2018-04-04 13:20:46
Obwieszczenie GP.6730.58.2018 - decyzja o warunkach zabudowy dot. inwestycji polegającej na przebudowie sieci elektroenergetycznej wraz z przyłączami na działkach nr 6471/12, 6471/1, 6471/2, 6471/3, 6471/4, 6471/5, 6471/6, 6471/7, 6471/8, 6471/9, 6471/10 ark. mapy 38 położonych w Krotoszynie os. Zielone Łąki

2018-03-26 16:05:08
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krotoszyn obejmującego część wsi Lutogniew w rejonie ulic Krotoszyńskiej, Osiedlowej, Gołębiej i Kościelnej

2018-03-20 10:32:56
Obwieszczenie GP.6730.208.2017 - przedłużenie terminu dot. inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania części istniejącego budynku produkcyjno-usługowego (związanego z naprawą samochodów) na część warsztatową związaną z obróbką metali metodą skrawania, na działce nr 58/15 położonej w miejscowości Kobierno przy ul. Leśnej

2018-03-06 15:19:03