Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej nN i SN oraz stacji transformatorowej 15/0,4 kV na działkach oznaczonych numerami: 3910/1, 3772, 3763, 3764/16, 3761/5, 3761/7, 3761/9, 3764/19, 6480, 6427/5, 6427/6, 3761/3, 3764/13, 3764/7, 6486/21, 6486/1, 3861/1, 3789, 3790, 3791,2761/1, 2734/2, 2733/2, 2732/2, 2730/2, 2731/2, 2729/2, 1626/2, 2727/3, 2726/2, 2725/5, 6302/2, 6302/5, 6302/1, 3774/13, 3777/4, 3776/3, 3593  położonych w Krotoszynie w rejonie ulic Ostrowskiej, Ceglarskiej, Chwaliszewskiej, Księżycowej

2018-09-13 13:05:58
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi na działkach nr 2047/7, 2049/4, 2046/2

2018-08-21 11:34:24
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dowodowego

2018-07-30 12:46:54
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dowodowego

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Nowy Folwark działki nr 21, 24 dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia

2018-07-27 13:35:05
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w Krotoszynie – ul. Ptasia na działce: 10, ark. m. 5 dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przyłączy kanalizacji deszczowej

2018-07-26 11:47:53
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w Krotoszynie – ul. Bohaterów Monte Cassino i Tyczyńskiego na działkach: 6100, 6139/1, ark. m. 35 dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia

2018-07-18 10:32:46
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie sieci elektroenergetycznych w obrębie stacji 45-276 i 45-945 wraz z niezbędnym demontażem na działkach oznaczonych numerami: 242/5, 243/2, 243/1, 244, 245, 246/2, 247/1, 271, 343/3, 339, 327, 328, 330, 331, 332/3, 333, 334, 335/2, 336, 296 i 297, ark. m. 2 położonych obręb geodezyjny Osusz

2018-06-20 07:50:59
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie infrastruktury podziemnej - sieci wodociągowej na działkach oznaczonych numerami: 76 ark. m. 5, 86, 89 i 4550 ark. m. 9, położonych w Krotoszynie - ul. Szosa Benicka, Grudzielskiego i Tartaczna

2018-06-15 13:51:07
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na budowie sieci wodociągowej na dz. nr 51/2, 78, 79, 80, ark. m. 1, położonych w miejscowości Gorzupia.

2018-06-06 14:38:57
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w Krotoszynie - ul. Grudzielskiego na działce: 88, ark. m. 9 dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia

2018-05-28 10:30:38