Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w Krotoszynie w rejonie ulicy Zdunowskiej na działkach: 4447/1, 4447/4, 4442/1, dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia

2019-03-20 12:38:19
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w Brzozie na działkach: 100, 102/10, 102/6, 102/11, 102/7, 102/12, 102/3 i 102/2, ark. m. 1, dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia

2019-02-22 15:04:28
Obwieszczenie – decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu Nr SKO-4213/2-5/19 z dnia 14.02.2019r.,

dot. decyzji Burmistrza Krotoszyna o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr GP.6733.2.2018 z dnia 06.12.2018 r. dla inwestycji obejmującej budowę stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 117/1 położonej w miejscowości Biadki przy ul. Dworcowej

2019-02-21 14:16:36
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Lutogniew przy ul. Leśnej na działkach: 165/1, 141, 166, 567 dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków oraz infrastrukturą towarzyszącą

2019-02-20 11:08:43
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Chwaliszew przy ul. Spokojnej na działkach: 623/2, 546, 548, 549, 550/6, 550/1, 492 dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogii wraz z budową kanału deszczowego

2019-02-20 11:03:12
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Nowy Folwark na działkach: 33, 38, 40/1, 41 i 26/1, ark. m. 3 dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie drogi gminnej

2019-02-18 14:57:42
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w Roszkach na działkach: 316/1, 319, 495/1, 326/1, 326/2, 328/1, 323/1 i 322/1, ark. m. 1 dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia

2019-01-10 13:21:07
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w Krotoszynie w rejonie ul. Wiewiórowskiego na działce: 3946/2, ark. m. 62 dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia

2019-01-08 10:28:48
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w Krotoszynie w rejonie ul. Wiewiórowskiego na działce: 3922, ark. m. 57 dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia

2019-01-04 12:49:53
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie drogi wraz z budową kanału deszczowego na działkach oznaczonych numerami: 623/2, 546, 548, 549, 550/6, 550/1, 492, położonych w miejscowości Chwaliszew

2019-01-02 12:56:50