Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie sieci wodociągowej na działkach oznaczonych numerami: 125/2, ark. m. 3, 181, ark. m. 1 położonych w Tomnicach, 318, ark. m. 1 położonej w Kobiernie, 9, ark. m. 1 położonej w Jasnym Polu, 45, ark. m. 1 położonej w Różopolu

2018-11-20 14:17:54
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie sieci kablowej średniego napięcia na działkach oznaczonych numerami: 288, 423/1, 385/1, 260/24, 260/23, 256/3, 260/13, 423/2, położonych obręb geodezyjny Osusz

2018-11-15 14:29:43
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w Krotoszynie – ulica Ściegiennego i Szosa Benicka na działkach: 483/2, 445/3 dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w Krotoszynie – ulica Ściegiennego i Szosa Benicka na działkach: 483/2, 445/3 dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 

2018-11-02 13:39:03
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie Nr GP.6733.32.2018 dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci elektroenergetycznej oraz stacji transformatorowej na działkach położonych w Krotoszynie w rejonie ulic Chwaliszewskiej, Ostrowskiej, Księżycowej i Ceglarskiej

2018-10-29 11:51:59
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w Krotoszynie – ul. Lazurowa na działkach: 3974/21, ark. m. 51 i 3977, ark. m. 49 dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej

2018-10-11 13:37:14
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej nN i SN oraz stacji transformatorowej 15/0,4 kV na działkach oznaczonych numerami: 3910/1, 3772, 3763, 3764/16, 3761/5, 3761/7, 3761/9, 3764/19, 6480, 6427/5, 6427/6, 3761/3, 3764/13, 3764/7, 6486/21, 6486/1, 3861/1, 3789, 3790, 3791,2761/1, 2734/2, 2733/2, 2732/2, 2730/2, 2731/2, 2729/2, 1626/2, 2727/3, 2726/2, 2725/5, 6302/2, 6302/5, 6302/1, 3774/13, 3777/4, 3776/3, 3593  położonych w Krotoszynie w rejonie ulic Ostrowskiej, Ceglarskiej, Chwaliszewskiej, Księżycowej

2018-09-13 13:05:58
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi na działkach nr 2047/7, 2049/4, 2046/2

2018-08-21 11:34:24
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dowodowego

2018-07-30 12:46:54
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dowodowego

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Nowy Folwark działki nr 21, 24 dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia

2018-07-27 13:35:05
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w Krotoszynie – ul. Ptasia na działce: 10, ark. m. 5 dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przyłączy kanalizacji deszczowej

2018-07-26 11:47:53