Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w Roszkach na działkach: 316/1, 319, 495/1, 326/1, 326/2, 328/1, 323/1 i 322/1, ark. m. 1 dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia

2019-01-10 13:21:07
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w Krotoszynie w rejonie ul. Wiewiórowskiego na działce: 3946/2, ark. m. 62 dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia

2019-01-08 10:28:48
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w Krotoszynie w rejonie ul. Wiewiórowskiego na działce: 3922, ark. m. 57 dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia

2019-01-04 12:49:53
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie drogi wraz z budową kanału deszczowego na działkach oznaczonych numerami: 623/2, 546, 548, 549, 550/6, 550/1, 492, położonych w miejscowości Chwaliszew

2019-01-02 12:56:50
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie sieci wodociągowej na działkach oznaczonych numerami: 495, 496, 327, 85 położonych w miejscowości Orpiszew

2019-01-02 12:55:41
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie kablowej linii elektroenergetycznej średniego napięcia na działce nr 6479/1 położonej w Krotoszynie os. Zielone Łąki

2019-01-02 12:53:27
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie sieci wodociągowej na działkach oznaczonych numerami: 319, 335 i 305/1, ark. m. 2, położonych w Świnkowie

2018-12-14 14:23:21
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwe-stycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie kablowej linii elektroenergetycznej ni-skiego napięcia oświetlenia ulicznego na działkach oznaczonych numerami: 804/5, 805/3, 805/2, 811, 809/1, 812/1, 813/1, 818/1, 819/1, 820/1, 821/1, 909/1, 908/4, 908/5, 907/1, 351/1, 385, 349, 355, 356, 357, 361, 368, 398, 395/2, 397/2, 396/3, 394/5 i 394/7, położonych w miejscowości Krotoszyn

2018-12-11 13:41:47
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia na działkach oznaczonych numerami: 39 - położonej w miejscowości Różopole oraz 215/8, 295, 199/1, 199/3, 199/4, 199/5, 199/6, 199/7, 199/8 położonych w miejscowości Kobierno

2018-11-27 14:59:31
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie i rozbudowie budynku szkoły na działkach oznaczonych numerami: 140/23, 140/22 i 140/4 ark. m. 3 położonych w Kobiernie przy ul. Kobierskiej

2018-11-22 15:12:23