Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w Krotoszynie – ul. Bohaterów Monte Cassino i Tyczyńskiego na działkach: 6100, 6139/1, ark. m. 35 dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia

2018-07-18 10:32:46
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie sieci elektroenergetycznych w obrębie stacji 45-276 i 45-945 wraz z niezbędnym demontażem na działkach oznaczonych numerami: 242/5, 243/2, 243/1, 244, 245, 246/2, 247/1, 271, 343/3, 339, 327, 328, 330, 331, 332/3, 333, 334, 335/2, 336, 296 i 297, ark. m. 2 położonych obręb geodezyjny Osusz

2018-06-20 07:50:59
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie infrastruktury podziemnej - sieci wodociągowej na działkach oznaczonych numerami: 76 ark. m. 5, 86, 89 i 4550 ark. m. 9, położonych w Krotoszynie - ul. Szosa Benicka, Grudzielskiego i Tartaczna

2018-06-15 13:51:07
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na budowie sieci wodociągowej na dz. nr 51/2, 78, 79, 80, ark. m. 1, położonych w miejscowości Gorzupia.

2018-06-06 14:38:57
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w Krotoszynie - ul. Grudzielskiego na działce: 88, ark. m. 9 dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia

2018-05-28 10:30:38
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci wodociągowej na działkach oznaczonych numerami: 21, 24 ark. m. 4, 15/1, 16/1, 17/1 ark. m. 1 (Nowy Folwark) i 58/8 ark. m. 1 (Kobierno)

2018-05-17 14:05:28
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci wodociągowej na działkach oznaczonych numerami: 268/1, 264/3 ark. m. 21, 268/3, 268/4 ark. m. 24, 275/1 i 273 ark. m. 26, położonych w Krotoszynie - ul. Magazynowa

2018-05-17 14:04:08
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w Lutogniewie - ul. Miodowa na działkach oznaczonych numerami 293/1, 293/6 i 293/5, ark. m. 5, dla przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej

2018-05-17 13:58:26
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w Krotoszynie - ul. Prosta i Piaskowa na działkach: 3083, 3084 i 3038/3, ark. m. 102 dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie zalicznikowej linii oświetlenia ulicznego

2018-05-16 16:02:56
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w Krotoszynie przy ul. Kobierskiej na działce: 2522/6, ark. m. 7 dla przedsięwzięcia polegającego na: zmianie sposobu użytkowania budynku administracyjno - usługowego na dzienny dom pobytu seniora wraz z przebudową i rozbudową

2018-05-16 10:52:39