Uwaga 

 
 

Uprzejmie informujemy, iż Zarządzenia Burmistrza Krotoszyna są w całości publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej od grudnia 2010 r., pozostałe zarządzenia dostępne są w tut. Urzędzie zgodnie z Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

 

Art. 10.    Dz.U. z 2015 r. poz. 2058 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

 

1. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.

2. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

 

Liczba odwiedzin : 127
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Marta Konarska
Osoba odpowiedzialna za informację : Burmistrz Krotoszyna
Czas wytworzenia: 2011-08-26 11:03:36
Czas publikacji: 2011-08-26 11:15:21
Data przeniesienia do archiwum: Brak