Spis zarządzeń Burmistrza Krotoszyna - 2015 r. 

 
 

Zarządzenie Burmistrza Krotoszyna nr:

54/2015 z dnia 9.01.2015 r. w sprawie  zatwierdzenia Aneksu nr 4 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 4 w Krotoszynie na rok skzolny 2014/2015 
55/2015 z dnia 13.01.2015 r. w sprawie podziału zadań inwestycyjnych i majątkowych w 2015 roku
56/2015 z dnia 13.01.2015 r. w sprawie ustalenia warunków programu promocyjnego korzystania z krytej pływalni w 2015 r. znajdującej się w Obiekcie Centrum Sportu i Rekreacji WODNIK w Krotoszynie przy ul. Mahle 4
57/2015 z dnia 15.01.2015 r. w sprawie  zmieniające Zarządzenie nr 1114/2013 Burmistrza Krotoszyna z dnia 30 stycznia 2013 r. w sparwie ustalenia komitetów obchodów jubileuszu 600-lecia miasta Krotoszyna 
58/2015 z dnia 15.01.2015 r. w sprawie nieodpłatnego przydziału drewna
59/2015 z dnia 15.01.2015 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 4 do arkusza organizacji Gimnazjum w Zespole Szkół w Benicach na rok szkolny 2014/2015
60/2015 z dnia 15.01.2015 r. w sprawie  zatwierdzenia Aneksu nr 3 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Gorzupi na rok szkolny 2014/2015
61/2015 z dnia 15.01.2015 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 4 do arkusza organizacji Gimnazjum nr 4 w Krotoszynie na rok szkolny 2014/2015
62/2015 z dnia 15.01.2015 r. w sprawie  zatwierdzenia Aneksu nr 4 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Lutogniewie na rok szkolny 2014/2015
63/2015 z dnia 15.01.2015 r. w sprawie  zatwierdzenia Aneksu nr 7 do arkusza organizacji Przedszkola nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie na rok szkolny 2014/2015

64/2015 z dnia 20.01.2015 r. w sprawie  przyjęcia programu obchodów jubileuszu 600-lecia miasta Krotoszyna

65/2015 z dnia 21.01.2015 r. w sprawie  przyznania stypendiów za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym
66/2015 z dnia 21.01.2015 r. w sprawie  zatwierdzenia Aneksu nr 4 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 8 w Krotoszynie na rok szkolny 2014/2015
67/2015 z dnia 21.01.2015 r. w sprawie  wyrażenia zgody na zorganizowanie indywidualnego nauczania dla ucznia Gimnazjum nr 4 w Krotoszynie

68/2015 z dnia 23.01.2015 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 5 do arkusza organizacji Przedszkola nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie na rok szkolny 2014/2015
69/2015 z dnia 23.01.2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na refundację kosztów opieki i dowozu ucznia wraz z opiekunem – przewoźnikiem, do Przedszkola nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie
70/2015 z dnia 23.01.2015 r. w sprawie sporządzenia oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży położonych w Krotoszynie przy ul. Radosnej i Przyjaznej
71/2015 z dnia 23.01.2015 r. w sprawie  zatwierdzenia Aneksu nr 5 do arkusza organizacji Gimnazjum nr 4 w Krotoszynie na rok szkolny 2014/2015
72/2015 z dnia 23.01.2015 r. w sprawie zasad najmu i użyczenia pomieszczeń w jednostkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Krotoszyn

73/2015 z dnia 26.01.2015 r. w sprawie  zatwierdzenia Aneksu nr 4 do arkusza organizacji przedszkola nr 5 w Krotoszynie na rok szkolny 2014/2015

74/2015 z dnia 28.01.2015 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 4 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 1 w Zespole Szkół nr 3 w Krotoszynie na rok szkolny 2014/2015
75/2015 z dnia 28.01.2015 r. w sprawie  zatwierdzenia Aneksu nr 2 do arkusza organizacji Gimnazjum nr 1 w Zespole Szkół nr 3 w Krotoszynie na rok szkolny 2014/2015
76/2015 z dnia 28.01.2015 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 6 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 7 w Krotoszynie na rok szkolny 2014/2015
77/2015 z dnia 28.01.2015 r. w sprawie  zatwierdzenia Aneksu nr 3 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Roszkach na rok szkolny 2014/2015
78/2015 z dnia 28.01.2015 r. w sprawie  zatwierdzenia Aneksu nr 3 do arkusza organizacji Przedszkola nr 2 w Krotoszynie na rok szkolny 2014/2015
79/2015 z dnia 28.01.2015 r. w sprawie  zatwierdzenia Aneksu nr 3 do arkusza organizacji Przedszkola nr 1 w Krotoszynie na rok szkolny 2014/2015
80/2015 z dnia 28.01.2015 r. w sprawie  zmieniające zarządzenie nr 279/2011 Burmistrza Krotoszyna z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie: wprowadzenia cennika za korzystanie z usług krytej pływalni mieszczącej się przy ul. Mahle 4 wchodzącej w skład Centrum Sportu i Rekreacji Wodnik w Krotoszynie oraz ogólnych zasad dotyczących sprzedaży karnetów

81/2015 z dnia 30.01.2015 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 7 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 7 w Zespole Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie na rok szkolny 2014/2015
82/2015 z dnia 30.01.2015 r. w sprawie  zatwierdzenia Aneksu nr 5 do arkusza organizacji Gimnazjum nr 3 w Zespole Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie na rok szkolny 2014/2015
83/2015 z dnia 30.01.2015 r. w sprawie  zatwierdzenia Aneksu nr 4 w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół w Chwaliszewie na rok szkolny 2014/2015
84/2015 z dnia 30.01.2015 r. w sprawie  wyrażenia zgody na zorganizowanie indywidualnego nauczania dla uczniów Zespołu Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie
85/2015 z dnia 30.01.2015 r. w sprawie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej finansowanych środkami z przyznanej na 2015 rok dotacji
86/2015 z dnia 30.01.2015 r. w sprawie  planu finansowego Urzędu Miejskiego w Krotoszynie na 2015 rok

87/2015 z dnia 2.02.2015 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Krotoszynie oraz określenia struktury organizacyjnej
88/2015 z dnia 2.02.2015 r. w sprawie  powołania Zespołu do spraw nazewnictwa ulic i placów na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn
89/2015 z dnia 2.02.2015 r. w sprawie  ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
90/2015 z dnia 2.02.2015 r. w sprawie  zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
91/2015 z dnia 2.02.2015 r. w sprawie  sporządzenia oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości będących własnością Miasta i Gminy Krotoszyn przeznaczonych do wydzierżawienia, położonych na terenie Krotoszyna

92/2015 z dnia 5.02.2015 r. w sprawie  zmian w budżecie na 2015 rok
93/2015 z dnia 5.02.2015 r. w sprawie  zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

94/2015 z dnia 9.02.2015 r. w sprawie  wyznaczenia na obszarze Miasta i Gminy Krotoszyn miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych, dotyczących wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

95/2015 z dnia 10.02.2015 r. w sprawie  akceptacji uszczegółowionego zakresu rzeczowego oraz rozwiązań projektowych dla zadania inwestycyjnego PN. „Utworzenie osrodka rekreacyjno wypoczynkowego na krotoszyńskim Błoniu”

96/2015 z dnia 11.02.2015 r. w sprawie  zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
97/2015 z dnia 11.02.2015 r. w sprawie sporządzenia oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Krotoszynie przy ul. Gorzupskiej 
98/2015 z dnia 11.02.2015 r. w sprawie sporządzenia oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Krotoszynie przy ul. Gorzupskiej
99/2015 z dnia 11.02.2015 r. w sprawie  sporządzenia oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Krotoszynie przy ul. Gorzupskiej
100/2015 z dnia 11.02.2015 r. w sprawie sporządzenia oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Krotoszynie przy ul. Gorzupskiej
101/2015 z dnia 11.02.2015 r. w sprawie  sporządzenia oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Krotoszynie przy ul. Gorzupskiej
102/2015 z dnia 11.02.2015 r. w sprawie sporządzenia oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Krotoszynie przy ul. Gorzupskiej

103/2015 z dnia 13.02.2015 r. w sprawie  sporządzenia oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości będących własnością Miasta i Gminy Krotoszyn do wydzierżawienia i wynajęcia, położonych na terenie Krotoszyna i Gorzupi 
104/2015 z dnia 13.02.2015 r. w sprawie wzrostu wynagrodzeń dla osób zatrudnionych na podstawie umowy - zlecenia na stanowiskach opiekunów, w czasie przewozu uczniów do szkół
105/2015 z dnia 13.02.2015 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krotoszynie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji

106/2015 z dnia 17.02.2015 r. w sprawie  oznaczenia budynków Urzędu Miejskiego w Krotoszynie
107/2015 z dnia 13.02.2015 r. w sprawie  zlecenia robót dodatkowych nr 2 dla umowy nr 232/FnB/11/ZP/2015 - Roboty budowlane dla zadania: Przystosowanie Zespołu Szkół nr 3 w Krotoszynie do realizacji celów Lokalnego Programu Rewitalizacji

108/2015 z dnia 20.02.2015 r. w sprawie  wyrażenia zgody na zorganizowanie indywidualnego nauczania dla uczennicy Gimnazjum nr 2 w Krotoszynie
109/2015 z dnia 20.02.2015 r. w sprawie  zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

110/2015 z dnia 24.02.2015 r. w sprawie  udzielenia upoważnienia Pani Wiesławie Nowak-Zalewskiej do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych i prowadzenia postępowania w tych sprawach oraz do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego
111/2015 z dnia 24.02.2015 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Elżbiecie Swora do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych i prowadzenia postępowania w tych sprawach oraz do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego
112/2015 z dnia 24.02.2015 r. w sprawie  udzielenia upoważnienia pracownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krotoszynie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego

113/2015 z dnia 26.02.2015 r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok 
114/2015 z dnia 26.02.2015 r. w sprawie  planu finansowego Urzędu Miejskiego w Krotoszynie na 2015 rok 
115/2015 z dnia 26.02.2015 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 5 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 3 w Zespole Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie na rok szkolny 2014/2015
116/2015 z dnia 26.02.2015 r. w sprawie  zatwierdzenia Aneksu nr 3 do arkusza organizacji Gimnazjum nr 5 w Zespole Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie na rok szkolny 2014/2015
117/2015 z dnia 26.02.2015 r. w sprawie  przyjęcia do realizacji wniosków złożonych w ramach inicjatywy lokalnej 
118/2015 z dnia 26.02.2015 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 764/2008 Burmistrza Krotoszyna z dnia 2 czerwca 2008 roku w sprawie wprowadzenia procedury windykacji należności z tytułu podatków i opłat lokalnych w wydziale Finansowo- Budżetowym Urzędu Miejskiego w Krotoszynie
119/2015 z dnia 26.02.2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu wydatków na 2015 rok, realizowanych przez Wydział Oświaty i Spraw Społecznych   
120/2015 z dnia 26.02.2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie miesięcznej liczby godzin na zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

121/2015 z dnia 27.02.2015 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 5 do arkusza organizacji szkoły Podstawowej w Lutogniewie na rok szkolny 2014/2015
122/2015 z dnia 27.02.2015 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 3 do arkusza organizacji Gimnazjum w Zespole Szkół w Chwaliszewie na rok szkolny 2014/2015
123/2015 z dnia 27.02.2015 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 3 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Benicach na rok szkolny 2014/2015
124/2015 z dnia 27.02.2015 r. w sprawie  zatwierdzenia Aneksu nr 5 do arkusza organizacji Gimnazjum w zespole Szkół w Benicach na rok szkolny 2014/2015

125/2015 z dnia 2.03.2015 r. w sprawie  zatwierdzenia Aneksu nr 4 do arkusza organizacji Gimnazjum nr 2 w Krotoszynie na rok szkolny 2014/2015
126/2015 z dnia 2.03.2015 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 5 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 1 w Zespole Szkół nr 3 w Krotoszynie na rok szkolny 2014/2015
127/2015 z dnia 2.03.2015 r. w sprawie  zatwierdzenia Aneksu nr 3 do arkusza organizacji Gimnazjum nr 1 w Zespole Szkół nr 3 w Krotoszynie na rok szkolny 2014/2015
128/2015 z dnia 2.03.2015 r. w sprawie  zatwierdzenia Aneksu nr 5 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 4 w Krotoszynie na rok szkolny 2014/2015

129/2015 z dnia 3.03.2015 r. w sprawie  udzielenia 50% bonifikaty w opłacie rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych
130/2015 z dnia 3.03.2015 r. w sprawie  zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

131/2015 z dnia 10.03.2015 r. w sprawie  powołania komisji konkursowych
132/2015 z dnia 10.03.2015 r. w sprawie  powołania komisji konkursowej na kandydata na stanowisko dyrektora Samorządowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Krotoszynie
133/2015 z dnia 10.03.2015 r. w sprawie wyrażenia zgodny na zorganizowanie indywidualnego nauczania dla ucznia szkoły Podstawowej nr 8 w Krotoszynie
134/2015 z dnia 10.03.2015 r. w sprawie procedury identyfikacji projektów inwestycyjnych

135/2015 z dnia 11.03.2015 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 5 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 8 w Krotoszynie na rok szkolny 2014/2015

136/2015 z dnia 12.03.2015 r. w sprawie  zatwierdzenia aneksu nr 6 do arkusza organizacji Przedszkola nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie na rok szkolny 2014/2015
137/2015 z dnia 12.03.2015 r. w sprawie  zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

138/2015 z dnia 13.03.2015 r. w sprawie  ustalenia rekompensaty dla sołtysów za udostępnienie mieszkania 
139/2015 z dnia 13.03.2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie indywidualnego nauczania dla uczennicy Szkoły Podstawowej nr 4 w Krotoszynie
140/2015 z dnia 13.03.2015 r. w sprawie  zatwierdzenia Aneksu nr 8 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 7 w Zespole Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie na rok szkolny 2014/2015
141/2015 z dnia 13.03.2015 r. w sprawie  zatwierdzenia arkusza organizacji Gimnazjum nr 3  w Zespole Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie na rok szkolny 2014/2015
142/2015 z dnia 13.03.2015 r. w sprawie   zatwierdzenia Aneksu nr 9 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 7 w Zespole Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie
143/2015 z dnia 13.03.2015 r. w sprawie   zatwierdzenia Aneksu nr 7 do arkusza organizacji Gimnazjum nr 3 w Zespole Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie na rok szkolny 2014/2015
144/2015 z dnia 13.03.2015 r. w sprawie   ponoszenia i zwrotu kosztów przejazdu uczniów, którzy nie spełniają warunków określonych w ustawie o systemie oświaty, uczęszczających do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, szkołach podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Miasto i Gminę Krotoszyn
145/2015 z dnia 13.03.2015 r. w sprawie   ustalenia innego terminu zapłaty w opłacie rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nierucho0mości gruntowych

146/2015 z dnia 16.03.2015 r. w sprawie   zatwierdzenia Aneksu nr 6 do arkusza organizacji Gimnazjum nr 4 w Krotoszynie na rok szkolny 2014/2015
147/2015 z dnia 16.03.2015 r. w sprawie   udzielenia pracownikom Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krotoszynie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń rodzinnych
148/2015 z dnia 16.03.2015 r. w sprawie   udzielenia pracownikom Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krotoszynie upoważnienia do prowadzenia postępowań o przyznanie Karty Dużej Rodziny

149/2015 z dnia 18.03.2015 r. w sprawie     nieodpłatnego przydziału drewna

150/2015 z dnia 19.03.2015 r. w sprawie   wyrażania zgody na zorganizowanie indywidualnego nauczania dla ucznia Szkoły Podstawowej nr 1 w Zespole Szkół nr 3 w Krotoszynie
151/2015 z dnia 19.03.2015 r. w sprawie   zatwierdzenia Aneksu nr 6 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 8 w Krotoszynie
152/2015 z dnia 19.03.2015 r. w sprawie   zatwierdzenia Aneksu nr 6 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 4 w Krotoszynie na rok szkolny 2014/2015
153/2015 z dnia 19.03.2015 r. w sprawie   przyjęcia w roku 2015 kwoty dotacji na ucznia uczęszczającego do niepublicznego gimnazjum funkcjonującego na terenie miasta i gminy Krotoszyn, prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego 
154/2015 z dnia 19.03.2015 r. w sprawie p rzyjęcia w roku 2015 kwoty dotacji na ucznia uczęszczającego do publicznego przedszkola, funkcjonującego na terenie miasta i gminy Krotoszyn, prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego
155/2015 z dnia 19.03.2015 r. w sprawie   przyjęcia w roku 2015 kwoty dotacji na ucznia uczęszczającego do niepublicznego przedszkola, funkcjonującego na terenie miasta i gminy Krotoszyn, prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego
156/2015 z dnia 19.03.2015 r. w sprawie   przyjęcia w roku 2015 kwoty wydatków na ucznia uczęszczającego do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, prowadzonej przez Miasto i Gminę Krotoszyn 
157/2015 z dnia 19.03.2015 r. w sprawie p rzyjęcia w roku 2015 kwoty dotacji na ucznia uczęszczającego do niepublicznej szkoły podstawowej funkcjonującej na terenie miasta i gminy Krotoszyn, prowadzonej przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego

158/2015 z dnia 24.03.2015 r. w sprawie   wsparcia rehabilitacji  Sebastiana.....
159/2015 z dnia 24.03.2015 r. w sprawie o głoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
160/2015 z dnia 24.03.2015 r. w sprawie z lecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
161/2015 z dnia 24.03.2015 r. w sprawie    akceptacji uszczegółowionego zakresu rzeczowego oraz rozwiązań projektowych dla zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego na krotoszyńskim Błoniu”
162/2015 z dnia 24.03.2015 r. w sprawie    zatwierdzenia Aneksu nr 6 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 1 w Zespole Szkół nr 3 w Krotoszynie na rok szkolny 2014/2015

163/2015 z dnia 26.03.2015 r. w sprawie    zlecenia Stowarzyszeniu „wspólnie dla Biadek” realizacji zadania publicznego PN. „Aktywizacja mieszkańców poprzez zapewnienie zaplecza do gier i zabaw”
164/2015 z dnia 26.03.2015 r. w sprawie  sprawozdania rocznego z wykonania budżetu, informacji o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdania finansowego Miasta i Gminy Krotoszyna za rok 2014

165/2015 z dnia 31.03.2015 r. w sprawie  zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert 
166/2015 z dnia 31.03.2015 r. w sprawieplanu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej finansowanych środkami z przyznanej na 2015 rok dotacji
167/2015 z dnia 31.03.2015 r. w sprawie  planu finansowego Urzędu Miejskiego w Krotoszynie na 2015 rok
168/2015 z dnia 31.03.2015 r. w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn w 2015 roku
169/2015 z dnia 31.03.2015 r. w sprawie  zatwierdzenia robót dodatkowych dotyczących zadania inwestycyjnego PN.: „Budowa obiektu kulturalno – rekreacyjnego w Tomnicach

170/2015 z dnia 2.04.2015 r. w sprawie  określenia zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień o wartości poniżej 30.000 euro w Urzędzie Miejskim w Krotoszynie
171/2015 z dnia 2.04.2015 r. w sprawie  zmieniające zarządzenia Nr 279/2011 Burmistrza Krotoszyna z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie wprowadzenia cennika za korzystanie z krytej pływalni mieszczącej się przy ul. Mahle 4 wchodzącej w skład Centrum sportu i Rekreacji WODNIK w Krotoszynie oraz ogólnych zasad dotyczących sprzedaży karnetów

172/2015 z dnia 8.04.2015 r. w sprawie  ustalenia na rok 2015 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane
173/2015 z dnia 8.04.2015 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej pokrytej publiczną wodą powierzchniową, położonej w Lutogniewie

174/2015 z dnia 10.04.2015 r. w sprawie  zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert 
175/2015 z dnia 10.04.2015 r. w sprawie rozłożenia na raty opłaty z tytułu dzierżawy gruntu gminnego 
176/2015 z dnia 10.04.2015 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 2 do arkusza organizacji Gimnazjum w Zespole Szkół w Orpiszewie na rok szkolny 2014/2015
177/2015 z dnia 10.04.2015 r. w sprawie  ufundowania nagrody dla zwycięzców konkursu na najlepszą inicjatywę lokalną organizowanego podczas V Forum Inicjatyw Lokalnych

178/2015 z dnia 14.04.2015 r. w sprawie zlecenia oraz współfinansowania opracowania wielobranżowej dokumentacji projektowej dotyczącej budowy ulicy Konarzewskiej w Krotoszynie

179/2015 z dnia 15.04.2015 r. w sprawie  zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

180/2015 z dnia 16.04.2015 r. w sprawie  nieodpłatnego przydziału drewna 
181/2015 z dnia 16.04.2015 r. w sprawie wyrażenia zgody P. Lidii Ławniczak na umieszczenia herbu Krotoszyna na okładce książki Pt. „Kroniki Krotoszyńskie”

182/2015 z dnia 17.04.2015 r. w sprawie  ufundowanie nagrody dla zwycięzców konkursu „Krotoszyńskie Talenty” organizowanego przez Stowarzyszenie Twoja Alternatywa

183/2015 z dnia 20.04.2015 r. w sprawie  przyznania uczniom szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Miasto i Gminę Krotoszyn oraz uczniom szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez organ inny niż Miasto i Gminę Krotoszyn zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn, stypendium Burmistrza Krotoszyna za I półrocze roku szkolnego 2014/215
184/2015 z dnia 20.04.2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
185/2015 z dnia 20.04.2015 r. w sprawie  zatwierdzenia Aneksu nr 4 do arkusza organizacji Gimnazjum nr 1 w Zespole Szkół nr 3 w Krotoszynie na rok szkolny 2014/2015

186/2015 z dnia 21.04.2015 r. w sprawie  zlecenia robót dodatkowych nr 3 dla umowy Nr 232/FnB/11/ZP/2014 – Roboty budowlane dla zadania: Przystosowanie Zespołu Szkół nr 3 w Krotoszynie do realizacji celów Lokalnego Programu Rewitalizacji

187/2015 z dnia 22.04.2015 r. w sprawie  powołania Zespołu d.s. przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

188/2015 z dnia 24.04.2015 r. w sprawie  zmieniające Zarządzenie nr 183/2015 Burmistrza Krotoszyna z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie przyznania uczniom szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Miasto i Gminę Krotoszyn oraz uczniom szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez organ inny niż Miasto i Gmina Krotoszyn, zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn, stypendium Burmistrza Krotoszyna za I półrocze roku szkolnego 2014/2015
189/2015 z dnia 24.04.2015 r. w sprawie   powołania Zespołu ds. wytyczenia kierunków strategicznych rozwoju sportu
190/2015 z dnia 24.04.2015 r. w sprawie   zatwierdzenia Aneksu nr 7 do arkusza organizacji Gimnazjum nr 4 w Krotoszynie na rok szkolny 2014/2015
191/2015 z dnia 24.04.2015 r. w sprawie  zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 15 w Krotoszynie powołanej w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
192/2015 z dnia 24.04.2015 r. w sprawie   Powołania Komisji Konkursowej do oceny wniosków w otwartym konkursie ofert

193/2015 z dnia 24.04.2015 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
194/2015 z dnia 27.04.2015 r. w sprawie   zmiany Zarządzenia nr 184/2015 Burmistrza Krotoszyna z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

195/2015 z dnia 28.04.2015 r. w sprawie  wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w Krotoszynie  

196/2015 z dnia 24.04.2015 r. w sprawie zatwierdzenia konkursów na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 2 w Krotoszynie, Szkoły Podstawowej w Biadkach, Lutogniewie i Świnkowie 
197/2015 z dnia 27.04.2015 r. w sprawie zlecenia zamówienia uzupełniającego dla zadania inwestycyjnego pn.: "Utworzenie ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego na krotoszyńskim Błoniu" 

198/2015 z dnia 29.04.2015 r. w sprawie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej finansowanych śroskami z przyznanej na 2015 rok dotacji 
199/2015 z dnia 29.04.2015 r. w sprawie  planu finansowego Urzedu Miejskiego w Krotoszynie na 2015 rok

200/2015 z dnia 4.05.2015 r. w sprawie Zmiany Zarządzenia nr 184/2015 Burmistrza Krotoszyna z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
201/2015 z dnia 4.05.2015 r. w sprawie rozwiązania umowy najmu nieruchomości za porozumieniem stron, usytuowanej w budynku Wiejskiego Domu Kultur w Wielowsi
202/2015 z dnia 4.05.2015 r. w sprawie Sporządzenia oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości będących własnością Miasta i Gminy Krotoszyn przeznaczonych do wydzierżawienia położonych na terenie Krotoszyna, Benic, Kobierna, Roszek, Orpiszewa, Wielowsi i Tomnic
203/2015  z dnia 4.05.2015 r. w sprawie   Zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora samorządowego Ośrodka Nauczycieli w Krotoszynie
204/2015 z dnia 4.05.2015 r. w sprawie Wyrażenia zgody na przydzielenie indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla ucznia Gimnazjum nr 1 w Zespole Szkół nr 3 w Krotoszynie 
205/2015 z dnia 5.05.2015 r. w sprawie Zmiany zarządzenia nr 184/2015 Burmistrza Krotoszyna z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 
206/2015 z dnia 5.05.2015 r. w sprawie Zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 10 w Krotoszynie i Obwodowej Komisji Wyborczej nr 17 w Lutogniewie powołanych w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
207/2015 z dnia 5.05.2015 r. w sprawie przyznania środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i gminę Krotoszyn oraz rencistów, emerytowanych nauczycieli i nauczycieli otrzymujących świadczenia kompensacyjne, korzystających z opieki zdrowotnej 
208/2015 z dnia 5.05.2015 r. w sprawie Akceptacji wniosku Zespołu Szkół nr 3 w Krotoszynie dotyczącego wyposażenia hali dla zadania pn.: „Przystosowanie Zespołu Szkół nr 3 w Krotoszynie do realizacji celów Lokalnego Programu Rewitalizacji”.

209/2015 z dnia 7.05.2015 r. w sprawie  konkursu na „Najładniej ukwiecono okno i kamienicę w centrum Krotoszyna”

210/2015 z dnia 8.05.2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie indywidualnego nauczania dla ucznia Szkoły Podstawowej nr 7 w Zespole Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie
211/2015 z dnia 8.05.2015 r. w sprawie Zatwierdzenia Aneksu nr 10 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 7 w Zespole Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie na rok szkolny 2014/2015
212/2015 z dnia 8.05.2015 r. w sprawie Zmian w budżecie na 2015 rok

213/2015 z dnia 11.05.2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie indywidualnego nauczania dla ucznia Gimnazjum nr 3 w Zespole Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie
214/2015 z dnia 11.05.2015 r. w sprawie Zatwierdzenia wzoru dokumentów dotyczących rejestru żłobków i klubów dziecięcych

215/2015 z dnia 12.05.2015 r. w sprawie Zatwierdzenia Aneksu nr 8 do arkusza organizacji Gimnazjum nr 3 w Zespole Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie na rok szkolny 2014/2015
216/2015 z dnia 12.05.2015 r. w sprawie Zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

217/2015 z dnia 14.05.2015 r. w sprawie   podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz głównych najemców

218/2015 z dnia 15.05.2015 r. w sprawie Zmian w składach obwodowych komisji wyborczych

219/2015 z dnia 18.05.2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie miesięcznej liczby godzin na zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
220/2015 z dnia 18.05.2015 r. w sprawie  nabycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej drogę, położonej w Roszkach

221/2015 z dnia 19.05.2015 r. w sprawie  zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
222/2015 z dnia 19.05.2015 r. w sprawie  zmian w składzie obwodowej komisji wyborczej

223/2015 z dnia 21.05.2015 r. w sprawie  zmian w budżecie na 2015 rok

224/2015 z dnia 22.05.2015 r. w sprawie  zmian w składzie obwodowej komisji wyborczej
225/2015 z dnia 22.05.2015 r. w sprawie  zmiany w składzie obwodowej komisji wyborczej

226/2015 z dnia 25.05.2015 r. w sprawie  przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Krotoszyn
227/2015 z dnia 25.05.2015 r. w sprawie  zatwierdzenia arkuszy organizacji przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów prowadzonych przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2015/2016
228/2015 z dnia 25.05.2015 r. w sprawie  przyznania dodatkowych godzin dla szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Miasto i Gminę Krotoszyn, na rok szkolny 2015/2016

229/2015 z dnia 27.05.2015 r. w sprawie  utworzenia Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego
230/2015 z dnia 27.05.2015 r. w sprawie  zatwierdzenia Aneksu nr 11 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 7 w Zespole Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie na rok szkolny 2014/2015

231/2015 z dnia 28.05.2015 r. w sprawie  przyznania nagrody rocznej dla dyrektora Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury w Krotoszynie
232/2015 z dnia 28.05.2015 r. w sprawie  przyznania nagrody rocznej dla dyrektora Muzeum Regionalnego w Krotoszynie
233/2015 z dnia 28.05.2015 r. w sprawie  przyznania nagrody rocznej dla dyrektora Krotoszyńskiej Biblioteki Publicznej
234/2015 z dnia 28.05.2015 r. w sprawie  ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego

235/2015 z dnia 29.05.2015 r. w sprawie  zmiany Zarządzenia nr 209/2015 Burmistrza Krotoszyna z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie Konkursu na "Najładniej ukwiecone okno i kamienicę w centrum Krotoszyna".
236/2015 z dnia 29.05.2015 r. w sprawie wyznaczenia miejsca na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% oraz na piwo w Krotoszynie i Park Wojska Polskiego
237/2015 z dnia 29.05.2015 r. w sprawie  zmiany terminu zwrotu pożyczki
238/2015 z dnia 29.05.2015 r. w sprawie  zmiany terminu zwrotu pożyczki
239/2015 z dnia 29.05.2015 r. w sprawie  planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej finansowanych środkami z przyznanej na 2015 rok dotacji
240/2015 z dnia 29.05.2015 r. w sprawie  planu finansowego Urzędu Miejskiego w Krotoszynie na 2015 rok

241/2015 z dnia 1.06.2015 r. w sprawie  użyczenia pomieszczeń w budynku Wiejskiego Domu Kultury we wsi Roszki
242/2015 z dnia 1.06.2015 r. w sprawie wprowadzenia "Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w gminie Krotoszyn"
243/2015 z dnia 1.06.2015 r. w sprawie  zmiany terminu realizacji umowy Nr 237/FnB/34/GK/2015 z dnia 30 marca 2015 r. dotyczącej dostawy i montażu 2 szt. ławeczek multimedialnych

244/2015 z dnia 5.06.2015 r. w sprawie wyznaczenia miejsca na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% oraz na piwo w Krotoszynie ul. Bractwa Kurkowego 1
245/2015 z dnia 5.06.2015 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

246/2015 z dnia 9.06.2015 r. w sprawie  sporządzenia oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej, przeznaczonej do zbycia, położonej w Krotoszynie przy ul. Fabrycznej
247/2015 z dnia 9.06.2015 r. w sprawie  sporządzenia oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Krotoszynie w rejonie ul. Gorzupskiej
248/2015 z dnia 9.06.2015 r. w sprawie  zakresu rzeczowego projektu przebudowy drogi w miejscowości Unisław
249/2015 z dnia 9.06.2015 r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Krotoszynie
 
250/2015 z dnia 12.06.2015 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych niezabudowanych pokrytych publiczną wodą powierzchniową, położonych w Lutogniewie
251/2015 z dnia 12.06.2015 r. w sprawie  wprowadzenie karnetu na sezon 2015 r. za korzystanie z usług pływalni odkrytej przy ul. Ogrodowskiego 8 przez uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Miasta i Gminy Krotoszyn
252/2015 z dnia 12.06.2015 r. w sprawie udziału w treningu wojewódzkim Systemu Ostrzegania i Alarmowania (SOA)
253/2015 z dnia 12.06.2015 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

254/2015 z dnia 19.06.2015 r. w sprawie  nabycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Krotoszynie przy ul. Mazurskiej
255/2015z dnia 19.06.2015 r. w sprawie sporządzenia oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości będących własnością Miasta i Gminy Krotoszyn przeznaczonych do wydzierżawienia położonych na terenie Krotoszyna, Biadek, Baszyn, Różopola i Roszek

256/2015 z dnia 22.06.2015 r. w sprawie  ustalenia wysokości wynagrodzenia ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w 2015 roku
257/2015 z dnia 22.06.2015 r. w sprawie  powołania komisji egzaminacyjnej celem przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego
258/2015 z dnia 22.06.2015 r. w sprawie  powołania komisji egzaminacyjnej celem przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego
259/2015 z dnia 22.06.2015 r. w sprawie  powołania komisji egzaminacyjnej celem przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego
260/2015 z dnia 22.06.2015 r. w sprawie  powołania komisji egzaminacyjnej celem przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego
 
261/2015 z dnia 23.06.2015 r. w sprawie  wyznaczenia na obszarze Miasta i Gminy Krotoszyn miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych, plakatów i haseł dotyczących referendum
262/2015 z dnia 23.06.2015 r. w sprawie  powołania komisji egzaminacyjnej celem przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego
263/2015 z dnia 23.06.2015 r. w sprawie  wprowadzenie nowego cennika na sezon 2015 r. za korzystanie z usług pływalni odkrytej przy ul. Ogrodowskiego 8 wchodzącej w skład Centrum Sportu i Rekreacji WODNIK w Krotoszynie
264/2015 z dnia 23.06.2015 r.  zmieniające zarządzenie nr 153/2015 Burmistrza Krotoszyna z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia w roku 2015 kwoty dotacji na ucznia uczęszczającego do niepublicznego gimnazjum funkcjonującego na terenie miasta i gminy Krotoszyn, prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego
265/2015 z dnia 23.06.2015 r. w sprawie  zaopiniowanie planu finansowo-rzeczowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej spółki z o.o.  w Krotoszynie na rok 2015
266/2015 z dnia 23.06.2015 r. zmieniające   zarządzenie nr 87/2015 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Krotoszynie oraz określenia struktury organizacyjnej

267/2015 z dnia 25.06.2015 r. w sprawie  ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości gruntowej położonej w Krotoszynie przy ul. Ceglarskiej

268/2015 z dnia 30.06.2015 r. w sprawie  planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej finansowanych środkami z przyznanej na 2015 rok dotacji
269/2015 z dnia 30.06.2015 r. w sprawie  planu finansowego Urzędu Miejskiego w Krotoszynie na 2015
270/2015 z dnia 30.06.2015 r. w sprawie  harmonogramu realizacji budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn w 2015 roku
271/2015 z dnia 30.06.2015 r. w sprawie  zlecenia robót dodatkowych nr 4 dla umowy Nr 232/FnB/11/ZP/2014 – Roboty budowlane dla zadania: Przystosowanie Zespołu Szkół nr 3 w Krotoszynie do realizacji celów Lokalnego Programu Rewitalizacji
272/2015 z dnia 30.06.2015 r. w sprawie upoważnienia gospodarzy wiejskich Domów Kultury i Świetlic do zawierania umów najmu
273/2015 z dnia 30.06.2015 r. w sprawie  powołania Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krotoszynie
274/2015 z dnia 30.06.2015 r. w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji
275/2015 z dnia 30.06.2015 r. w sprawie ustalenia cen za wynajem Wiejskich Domów Kultury i Świetlic znajdujacych się na terenie gminy Krotoszyn
276/2015 z dnia 7.07.2015 r. w sprawie   wyznaczenia miejsc na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% oraz na piwo w Krotoszynie, ul. Mahle.

277/2015 z dnia 7.07.2015 r. w sprawie  wyrażenia zgody na zorganizowanie indywidualnego nauczania dla ucznia Szkoły Podstawowej nr 7 w Zespole Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie
278/2015 z dnia 7.07.2015 r. w sprawie  ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych

279/2015 z dnia 15.07.2015 r. w sprawie  wyrażenia zgody na zorganizowanie indywidualnego nauczania dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Zespole Szkół nr 3 w Krotoszynie oraz szkoły Podstawowej nr 7 w Zespole Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie
280/2015 z dnia 15.07.2015 r. w sprawie  wyrażenia zgody na zorganizowanie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dla dziecka uczęszczającego do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 1 w Zespole Szkół nr 3 w Krotoszynie

281/2015 z dnia 20.07.2015 r. w sprawie  wowołania Zespołu d.s. przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego, zarządzonego na 6 września 2015 r.
282/2015 z dnia 20.07.2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie indywidualnego nauczania dla uczennicy Szkoły Podstawowej nr 7 w Zespole Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie

283/2015 z dnia 24.07.2015 r. w sprawie  wyznaczenia na obszarze Miasta i Gminy Krotoszyn miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych, dotyczących wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
284/2015 z dnia 24.07.2015 r. w sprawie  sporządzenia oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości będącej własnością Miasta i Gminy Krotoszyn przeznaczonej do sprzedaży użytkownikowi wieczystemu
285/2015 z dnia 24.07.2015 r. w sprawie  sporządzenia oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości będących własnością Miasta i Gminy Krotoszyn przeznaczonych do wydzierżawienia i najmu położonych na terenie Krotoszyna przeznaczonych do wydzierżawienia i najmu położonych na terenie Krotoszyna, Wielowsi, Bożacina, Raciborowa, Gorzupi, Durzyna, Osuszy, Lutogniewa, Różopola, Świnkowa, Tomnic, Wielowsi, Brzozy, Dierżanowa

286/2015 z dnia 29.07.2015 r. w sprawie  wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta i Gminy Krotoszyn w drodze bezprzetargowej

287/2015 z dnia 31.07.2015 r. w sprawie  zatwierdzenia planu pracy Samorządowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Krotoszynie na rok szkolny 2015/2016
287A/2015 z dnia 31.07.2015 r. w sprawie  zmiany terminu zwrotu pożyczki

288/2015 z dnia 3.08.2015 r. w sprawie  zmian w budżecie na 2015 rok
289/2015 z dnia 3.08.2015 r. w sprawie powołania zespołu do udziału w odbiorze technicznym budynku w ramach umowy (kontraktu) nr 232/FnB/11/ZP/2014 z dnia 3.04.2014 r. dla Projektu pn.: „Przystosowanie Zespołu Szkół nr 3 w Krotoszynie do realizacji celów Lokalnego Programu Rewitalizacji”
290/2015 z dnia 3.08.2015 r. w sprawie  odszkodowania za grunty przejęte pod gminne drogi publiczne w Smoszewie
291/2015 z dnia 3.08.2015 r. w sprawie  powołania Zespołu przygotowującego i realizującego projekt dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kompleksu rekreacyjnego w Kobiernie”

292/2015 z dnia 5.08.2015 r. w sprawie  Powołania Zespołu do spraw monitorowania czystości cieku Jawnik

293/2015 z dnia 7.08.2015 r. w sprawie  wysokości dodatku funkcyjnego dla dyrektorów przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, zespołów szkół oraz Samorządowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli prowadzonego przez Miasto i Gminę Krotoszyn
294/2015 z dnia 7.08.2015 r. w sprawie wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, zespołów szkół oraz Samorządowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Krotoszynie, prowadzonych przez Miasto i Gminę Krotoszyn
295/2015 z dnia 7.08.2015 r. w sprawie  wżyczenia w bezpłatne używanie 8 szt. Domków/stoisk gastronomiczno-handlowych Towarzystwu Atletycznemu „Rozum” Krotoszyn podczas Międzynarodowych Mistrzostw Polski w Sumo: Poland Open 2015
296/2015 z dnia 7.08.2015 r. w sprawie  ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości gruntowej położonej w Tomnice przy ul. Młyńskiej

297/2015 z dnia 13.08.2015 r. w sprawie  powołania obwodowych komisji do spraw referendum

298/2015 z dnia 14.08.2015 r. w sprawie zatwierdzenia robót uzupełniajacych dot. zadania pn.: "wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie miasta i gminy Krotoszyn"
299/2015 z dnia 14.08.2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie indywidualnego nauczania dla uczennicy Gimnazjum w Zespole Szkół w Benicach

300/2015 z dnia 17.08.2015 r. w sprawie powołania zespołu ds. opracowania Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Krotoszyn na lata 2015-2022
301/2015 z dnia 17.08.2015 r. w sprawie zlecenia realizacji zadana publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

302/2015 z dnia 19.08.2015 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola nr 2 w Krotoszynie
303/2015 z dnia 19.08.2015 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Biadkach
304/2015 z dnia 19.08.2015 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Świnkowie
305/2015 z dnia 19.08.2015 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół nr 3 w Krotoszynie
306/2015 z dnia 19.08.2015 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Orpiszewie 
307/2015 z dnia 19.08.2015 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lutogniewie
308/2015 z dnia 19.08.2015 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Samorządowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Krotoszynie 
309/2015 z dnia 19.08.2015 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu szkół w Chwaliszewie 
310/2015 z dnia 19.08.2015 r. w sprawie powołania komisji zdrowotnej dla nauczycieli

311/2015 z dnia 20.08.2015 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn za I półrocze 2015 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2015 roku
312/2015 z dnia 20.08.2015 r. w sprawie zmian w składzie Obwodowej Komisji do spraw Referendum nr 17 w Lutogniewie oraz Obwodowej Komisji do Spraw Referendum nr 13 w Krotoszynie powołanych w celu przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

313/2015 z dnia 24.08.2015 r. w sprawie zmian w składzie Obwodowej Komisji do Spraw Referendum nr 17 w Lutogniewie powołanej w celu przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
314/2015 z dnia 24.08.2015 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Krotoszynie - ul. Cisowa
315/2015 z dnia 24.08.2015 r. w sprawie powołania zespołu do udziału w odbiorze technicznym obiektu hali sportowej w ramach umowy (kontraktu) nr 232/FnB/11/ZP/2014 z dnia 3.04.2014 r. dla projektu pn.: „Przystosowanie Zespołu szkół nr 3 w Krotoszynie do realizacji celów Lokalnego Programu Rewitalizacji”
316/2015 z dnia 24.08.2015 r. w sprawie powołania zespołu do udziału w odbiorze technicznym zagospodarowania terenu i oraz budowy trafostacji wraz z usunięciem kolizji z istniejącymi liniami kablowymi SN i NN w ramach umowy (kontraktu) nr 232/FnB/11/ZP/2014 z dnia 3.04.2014 r. dla projektu pn.: „Przystosowanie Zespołu Szkół nr 3 w Krotoszynie do realizacji celów Lokalnego Programu Rewitalizacji
317/2015 z dnia 24.08.2015 r. w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania pn.: „Przystosowanie Zespołu Szkół nr 3 w Krotoszynie do realizacji celów Lokalnego Programu Rewitalizacji

318/2015 z dnia 26.08.2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie indywidualnego nauczania dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 8 w Krotoszynie, Szkoły Podstawowej w Kobiernie, Zespołu Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie oraz Zespołu szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie

319/2015 z dnia 27.08.2015 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krotoszynie do przyznawania Karty dużej Rodziny
320/2015 z dnia 27.08.2015 r. w sprawie rozwiązania umów dzierżawy zawartych na nieruchomościach będących własnością Miasta i gminy Krotoszyn położonych na terenie Krotoszyna

321/2015 z dnia 31.08.2015 r. w sprawie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej finansowanych środkami z przyznanej na 2015 rok dotacji
322/2015 z dnia 31.08.2015 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Krotoszynie na 2015 rok
323/2015 z dnia 31.08.2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie indywidualnego nauczania dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 w Krotoszynie oraz gimnazjum nr 5 w Zespole Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie
324/2015 z dnia 31.08.2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na finansowanie indywidualnych zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczennicy Szkoły Podstawowej nr 7 w Zespole szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie

325/2015 z dnia 1.09.2015 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięcie otwartego konkursu ofert
326/2015 z dnia 2.09.2015 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji do Spraw Referendum nr 10 w Krotoszynie powołanej w celu przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
327/2015 z dnia 2.09.2015 r. w sprawie sporządzenia  oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży położonej w Krotoszynie przy ul. Samulskiego

328/2015 z dnia 3.09.2015 r. w sprawie  wyrażenia zgody na zorganizowanie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dla dziecka uczęszczającego do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Świnkowie 
329/2015 z dnia 3.09.2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie indywidualnego nauczania dla ucznia Szkoły Podstawowej nr 3 w Zespole Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie
330/2015 z dnia 3.09.2015 r. w sprawie  przyjęcia zmiany nr 2 do „Procedury udzielenia zamówień, dla których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych:”

331/2015 z dnia 4.09.2015 r. w sprawie  opracowani materiałów planistycznych na rok budżetowy 2016
332/2015 z dnia 4.09.2015 r. w sprawie  zatwierdzenia Aneksu nr 1 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Gorzupi na rok szkolny 2015/2016
333/2015 z dnia 4.09.2015 r. w sprawie  zatwierdzenia Aneksu nr 1 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Chwaliszewie na rok szkolny 2015/2016
334/2015 z dnia 4.09.2015 r. w sprawie  zatwierdzenia Aneksu nr 1 do arkusza organizacji Gimnazjum w Zespole Szkół w Chwaliszewie na rok szkolny 2015/2016
335/2015 z dnia 4.09.2015 r. w sprawie  zatwierdzenia Aneksu nr 1 do arkusza organizacji Przedszkola nr 2 w Krotoszynie na rok szkolny 2015/2016
336/2015 z dnia 4.09.2015 r. w sprawie  zatwierdzenia Aneksu nr 1 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Lutogniewie na rok szkolny 2015/2016
337/2015 z dnia 4.09.2015 r. w sprawie  zatwierdzenia Aneksu nr 1 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Roszkach na rok szkolny 2015/2016
338/2015 z dnia 4.09.2015 r. w sprawie  zatwierdzenia Aneksu nr 1 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Orpiszewie na rok szkolny 2015/2016
339/2015 z dnia 4.09.2015 r. w sprawie  zatwierdzenia Aneksu nr 1 do arkusza organizacji Gimnazjum w Zespole Szkół w Orpiszewie na rok szkolny 2015/2016
340/2015 z dnia 4.09.2015 r. w sprawie  zatwierdzenia Aneksu nr 1 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Benicach na rok szkolny 2015/2016
341/2015 z dnia 4.09.2015 r. w sprawie  zatwierdzenia Aneksu nr 1 do arkusza organizacji Gimnazjum w Zespole Szkół w Benicach na rok szkolny 2015/2016
342/2015 z dnia 4.09.2015 r. w sprawie  zatwierdzenia Aneksu nr 1 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Świnkowie na rok szkolny 2015/2016
343/2015 z dnia 4.09.2015 r. w sprawie  zatwierdzenia Aneksu nr 1 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 7 w Zespole Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie na rok szkolny 2015/2016
344/2015 z dnia 4.09.2015 r. w sprawie  zatwierdzenia Aneksu nr 1 do arkusza organizacji Gimnazjum nr 3 w Zespole Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie na rok szkolny 2015/2016
345/2015 z dnia 4.09.2015 r. w sprawie  zatwierdzenia Aneksu nr 1 do arkusza organizacji Przedszkola nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie na rok szkolny 2015/2016
346/2015 z dnia 4.09.2015 r. w sprawie  zatwierdzenia Aneksu nr 1 do arkusza organizacji Przedszkola nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie na rok szkolny 2015/2016
347/2015 z dnia 4.09.2015 r. w sprawie  zatwierdzenia Aneksu nr 1 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Kobiernie na rok szkolny 2015/2016
348/2015 z dnia 4.09.2015 r. w sprawie  zatwierdzenia Aneksu nr 1 do arkusza organizacji Przedszkola nr 5 w Krotoszynie na rok szkolny 2015/2016
349/2015 z dnia 4.09.2015 r. w sprawie  zatwierdzenia Aneksu nr 1 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Biadkach na rok szkolny 2015/2016
350/2015 z dnia 4.09.2015 r. w sprawie  zatwierdzenia Aneksu nr 1 do arkusza organizacji Przedszkola nr 1 w Krotoszynie na rok szkolny 2015/2016
351/2015 z dnia 4.09.2015 r. w sprawie  zatwierdzenia Aneksu nr 1 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 3 w Zespole Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie na rok szkolny 2015/2016
352/2015 z dnia 4.09.2015 r. w sprawie  zatwierdzenia Aneksu nr 1 do arkusza organizacji Gimnazjum nr 5 w Zespole Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie na rok szkolny 2015/2016
353/2015 z dnia 4.09.2015 r. w sprawie  zatwierdzenia Aneksu nr 1 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 8 w Krotoszynie na rok szkolny 2015/2016
354/2015 z dnia 4.09.2015 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 1 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 4 w Krotoszynie na rok szkolny 2015/2016
355/2015 z dnia 4.09.2015 r. w sprawie  zatwierdzenia Aneksu nr 1 do arkusza organizacji Gimnazjum nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie na rok szkolny 2015/2016
356/2015 z dnia 4.09.2015 r. w sprawie  zatwierdzenia Aneksu nr 1 do arkusza organizacji Gimnazjum nr 2 w Krotoszynie na rok szkolny 2015/2016
357/2015 z dnia 4.09.2015 r. w sprawie  zatwierdzenia Aneksu nr 1 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 1 w Zespole Szkół nr 3 w Krotoszynie na rok szkolny 2015/2016
358/2015 z dnia 4.09.2015 r. w sprawie  zatwierdzenia Aneksu nr 1 do arkusza organizacji Gimnazjum nr 1 w Zespole Szkół nr 3 w Krotoszynie na rok szkolny 2015/2016
359/2015 z dnia 4.09.2015 r. w sprawie  przyznania uczniom szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Miasto i Gminę Krotoszyn oraz uczniom szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez organ inny niż Miasto i Gmina Krotoszyn zamieszkałych na terenie Miasta i gminy Krotoszyn, stypendium Burmistrza Krotoszyna za II półrocze roku szkolnego 2014/2015
360/2015 z dnia 4.09.2015 r. w sprawie  przekazania w administrowanie hal sportowo-widowiskowej przy AL. Powstańców Wlkp. 13. w Krotoszynie 
361/2015 z dnia 4.09.2015 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 2 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 1 w Zespole Szkół nr 3 w Krotoszynie na rok szkolny 2015/2016
362/2015 z dnia 4.09.2015 r. w sprawie  zatwierdzenia Aneksu nr 2 do arkusza organizacji Gimnazjum nr 1 w Zespole Szkół nr 3 w Krotoszynie na rok szkolny 2015/2016

363/2015 z dnia 8.09.2015 r. w sprawie  zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert 
364/2015 z dnia 8.09.2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie miesięcznej liczby godzin na zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 
365/2015 z dnia 8.09.2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie indywidualnego nauczania dla ucznia szkoły Podstawowej nr 7 w Zespole Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie

366/2015 z dnia 9.09.2015 r. w sprawie  wyrażenia zgody na zorganizowanie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dla dziecka uczęszczającego do oddziału przedszkolnego w Przedszkolu nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi  Krotoszynie
367/2015 z dnia 9.09.2015 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Benicach na rok szkolny 2015/2016
368/2015 z dnia 9.09.2015 r. w sprawie  zatwierdzenia Aneksu nr 2 do arkusza organizacji Gimnazjum w Zespole Szkół w Benicach na rok szkolny 2015/2016
369/2015 z dnia 9.09.2015 r. w sprawie  zatwierdzenia Aneksu nr 2 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Świnkowie na rok szkolny 2015/2016
370/2015 z dnia 9.09.2015 r. w sprawie  zmiany Zarządzenia Burmistrza Krotoszyna nr 320/2015 z dnia 27 sierpnia w sprawie rozwiązania umów dzierżawy zawartych na nieruchomości będących własnością Miasta i Gminy Krotoszyn położonych na terenie Krotoszyna

371/2015 z dnia 11.09.2015 r. w sprawie  nieodpłatnego przydziału drewna
372/2015 z dnia 11.09.2015 r. w sprawie  rozstrzygnięcia Konkursu na „Najładniej ukwiecone okno i kamienicą w centrum Krotoszyna”

373/2015 z dnia 14.09.2015 r. w sprawie  zmieniające Zarządzenie nr 359/2015 Burmistrza Krotoszyna z dnia 4 września 2015 roku w sprawie przyznania uczniom szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Miasto i Gminę Krotoszyn oraz uczniom szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez organ inny niż Miasto i gminę Krotoszyn, zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn, stypendium Burmistrza Krotoszyna za II półrocze roku szkolnego 2014/2015
374/2015 z dnia 14.09.2015 r. w sprawie  wyrażenia zgody na utworzenie stanowiska wicedyrektora Gimnazjum nr 2 w Krotoszynie na okres roku szkolnego 2015/2016

375/2015 z dnia 15.09.2015 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu, nabycia prawa użytkowania wieczystego i zbycia prawa własności nieruchomości położonych w Krotoszynie przy al. Powstańców Wlkp. oraz przeniesienia na własność urządzeń elektroenergetycznych
376/2015 z dnia 15.09.2015 r. w sprawie  zatwierdzenia Aneksu nr 2 do arkusza organizacji Gimnazjum nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Krotoszynie na rok szkolny 2015/2016
377/2015 z dnia 15.09.2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie indywidualnego nauczania dla ucznia Szkoły Podstawowej nr 8 w Krotoszynie

378/2015 z dnia 16.09.2015 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 2 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 8 w Krotoszynie na rok szkolny 2015/2016
379/2015 z dnia 16.09.2015 r. w sprawie pozbawienia stypendium za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym
380/2015 z dnia 16.09.2015 r. w sprawie  wyrażenia zgody na zorganizowanie indywidualnego nauczania dla uczennicy Szkoły Podstawowej nr 4 w Krotoszynie

381/2015 z dnia 17.09.2015 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 4 w Krotoszynie na rok szkolny 2015/2016
382/2015 z dnia 17.09.2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie indywidualnego nauczania dla ucznia Szkoły Podstawowej nr 4 w Krotoszynie
383/2015 z dnia 17.09.2015 r. w sprawie wprowadzenia cennika za korzystanie z kręgielni znajdującej się w obiekcie Centrum Sportu i Rekreacji WODNIK w Krotoszynie przy ul. Mahle 4

384/2015 z dnia 24.09.2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie indywidualnego nauczania dla ucznia Szkoły Podstawowej nr 3 w Zespole Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie

385/2015 z dnia 24.09.2015 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 3 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 4 w Krotoszynie na rok szkolny 2015/2016
386/2015 z dnia 24.09.2015 r. w sprawie zwrotu kosztów ponoszonych przez dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych Miasta i gminy Krotoszyn w związku z dojazdem do miejsc oddelegowania i z powrotem

387/2015 z dnia 25.09.2015 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 2 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 3 w Zespole Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie na rok szkolny 2015/2016
388/2015 z dnia 25.09.2015 r. w sprawie przyznania nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej 
389/2015 z dnia 25.09.2015 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 2 do arkusza organizacji Gimnazjum nr 5 w Zespole Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie na rok szkolny 2015/2016

390/2015 z dnia 29.09.2015 r. w sprawie nieodpłatnego przydziału drewna
391/2015 z dnia 29.09.2015 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

392/2015 z dnia 30.09.2015 r. w sprawie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej finansowanych środkami z przyznanej na 2015 rok dotacji
393/2015 z dnia 30.09.2015 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Krotoszynie na 2015 rok
394/2015 z dnia 30.09.2015 r. w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn w 2015 roku
395/2015 z dnia 30.09.2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dla dziecka uczęszczającego do Przedszkola nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie
396/2015 z dnia 30.09.2015 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 2 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Gorzupi na rok szkolny 2015/2016
397/2015 z dnia 30.09.2015 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 2 do arkusza organizacji Przedszkola nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie na rok szkolny 2015/2016
398/2015 z dnia 30.09.2015 r. w sprawie wyrażenie zgody na zorganizowanie indywidualnego nauczania dla ucznia Gimnazjum nr 1 w Zespole Szkół nr 3 w Krotoszynie 
399/2015 z dnia 30.09.2015 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacji Przedszkola nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie na rok szkolny 2015/2016
400/2015 z dnia 30.09.2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie indywidualnego nauczania dla uczennicy Szkoły Podstawowej nr 8 w Krotoszynie

401/2015 z dnia 1.10.2015 r. w sprawie powołania Zespołu d.s. przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

402/2015 z dnia 2.10.2015 r. w sprawie  zatwierdzenia Aneksu nr 3 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 1 w Zespole Szkół nr 3 w Krotoszynie na rok szkolny 2015/2016
403/2015 z dnia 2.10.2015 r. w sprawie  zatwierdzenia Aneksu nr 3 do arkusza organizacji Gimnazjum nr 1 w Zespole Szkół nr 3 w Krotoszynie na rok szkolny 2015/2016
404/2015 z dnia 2.10.2015 r. w sprawie ustalenia stawek za obciążenie ograniczonym prawem rzeczowym nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta i Gminy Krotoszyn 

405/2015 z dnia 5.10.2015 r. w sprawie  powołania obwodowych komisji wyborczych
406/2015 z dnia 5.10.2015 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krotoszynie 
407/2015 z dnia 5.10.2015 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 3 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 8 w Krotoszynie na rok szkolny 2015/2016
408/2015 z dnia 5.10.2015 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 3 do arkusza organizacji Gimnazjum nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Krotoszynie na rok szkolny 2015/2016
409/2015 z dnia 5.10.2015 r. w sprawie użyczenia nieruchomości gruntowej, zabudowanej położonej w Krotoszynie

410/2015 z dnia 7.10.2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
411/2015 z dnia 7.10.2015 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 4 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 4 w Krotoszynie na rok szkolny 2015/2016

412/2015 z dnia 8.10.2015 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 2 do arkusza organizacji Gimnazjum nr 3 w Zespole Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie na rok szkolny 2015/2016
413/2015 z dnia 8.10.2015 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 3 do arkusza organizacji Gimnazjum nr 5 w Zespole Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie na rok szkolny 2015/2016

414/2015 z dnia 9.10.2015 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 4 do arkusza organizacji Gimnazjum nr 1 w Zespole Szkół nr 3 w Krotoszynie na rok szkolny 2015/2016
415/2015 z dnia 9.10.2015 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacji Gimnazjum nr 2 w Krotoszynie na rok szkolny 2015/2016

416/2015 z dnia 12.10.2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 405/20158 Burmistrza Krotoszyna z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 
417/2015 z dnia 12.10.2015 r. w sprawie zmiany w składach Obwodowych Komisji Wyborczych nr 1 i 11 w Krotoszynie oraz nr 20 w Biadkach powołanych w celu przeprowadzeniu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
418/2015 z dnia 12.10.2015 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

419/2015 z dnia 13.10.2015 r. w sprawie przyznania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury oraz statuetek, nominacji i podziękowań dla sportowców 
420/2015 z dnia 13.10.2015 r. w sprawie przyznania nagród pieniężnych i rzeczowych dla sportowców, trenerów i działaczy sportowych za sezon 2014/2015

421/2015 z dnia 14.10.2015 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 10 w Krotoszynie powołanej w celu przeprowadzeniu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i o Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

422/2015 z dnia 15.10.2015 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 2 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Chwaliszewie na rok szkolny 2015/2016
423/2015  z dnia 15.10.2015 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 2 do arkusza organizacji Gimnazjum w Zespole Szkół w Chwaliszewie na rok szkolny 2015/2016
424/2015  z dnia 15.10.2015 r. w sprawie sporządzenia oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości będących własnością i w użytkowaniu wieczystym Miasta i Gminy Krotoszyn preznaczonych do wydzierżawienia, położonych na terenie Krotoszyna
425/2015 z dnia 15.10.2015 r. w sprawie zlecenia wykonania rozpoznania historyczno-konserwatrorskiego dla opracowania dokumentacji budowlanej dot. zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania w Ratuszu".

426/2015 z dnia 16.10.2015 r. w sprawie zmiany w składach Obwodowych Komisji Wyborczych nr 4 i 13 w Krotoszynie powołanych w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

427/2015 z dnia 19.10.2015 r. w sprawie zmiany w skaldzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 23 w Krotoszynie powołanej w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
428/2015 z dnia 19.10.2015 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Romanowie 
429/2015 z dnia 19.10.2015 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 3 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 3 w Zespole szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie na rok szkolny 2015/2016
430/2015 z dnia 19.10.2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie indywidualnego nauczania dla uczennicy Gimnazjum nr 2 w Krotoszynie 
431/2015 z dnia 19.10.2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie miesięcznej liczby godzin na zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

432/2015 z dnia 20.10.2015 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
433/2015 z dnia 20.10.2015 r. w sprawie 
434/2015 z dnia 20.10.2015 r. w sprawie regulaminu udostępniania domków gastronomiczno-handlowych
435/2015 z dnia 20.10.2015 r. w sprawie powołania Zespołu do realizacji zadania nr 3 pn.: „Rewitalizacja przyległych terenów w obrębie ulic Piekarskiej, Kaliskiej, Kaszarskiej, Gołębiej i części ulicy Farnej wraz z infrastrukturą podziemną” w ramach Miejskiego projektu rewitalizacyjnego – Przystosowanie Zespołu Szkół nr 3 w Krotoszynie do realizacji celów Lokalnego Programu Rewitalizacji

436/2015 z dnia 21.10.2015 r. w sprawie zmiany w składach Obwodowych Komisji Wyborczych nr 6 i 8 w Krotoszynie oraz nr 20 w Biadkach powołanych w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej do Senatu Rzeczypospolitej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 
437/2015 z dnia 21.10.2015 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

438/2015 z dnia 22.10.2015 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 3 do arkusza organizacji Gimnazjum nr 2 w Krotoszynie na rok szkolny 2015/2016
439/2015 z dnia 22.10.2015 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 4 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 8 w Krotoszynie na rok szkolny 2015/2016
440/2015 z dnia 22.10.2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie indywidualnego nauczania dla uczennicy Szkoły Podstawowej w Roszkach

441/2015 z dnia 23.10.2015 r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok 
442/2015 z dnia 23.10.2015 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5 w Krotoszynie powołanej w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
443/2015 z dnia 23.10.2015 r. w sprawie nieodpłatnego przydziału drewna

444/2015 z dnia 24.10.2015 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 w Krotoszynie powołanej w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

445/2015 z dnia 26.10.2015 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 2 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Roszkach na rok szkolny 2015/2016

446/2015 z dnia 28.10.2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy o oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste 
447/2015 z dnia 28.10.2015 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Krotoszynie „Regulaminu okresowej oceny pracowników”
448/2015 z dnia 28.10.2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie indywidualnego nauczania dla uczennicy Szkoły Podstawowej nr 8 w Krotoszynie 
449/2015 z dnia 28.10.2015 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 2 do arkusza organizacji Przedszkola nr 1 w Krotoszynie na rok szkolny 2015/2016

450/2015 z dnia 30.10.2015 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 5 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 8 w Krotoszynie na rok szkolny 2015/2016
451/2015 z dnia 30.10.2015 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 2 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 7 w Zespole Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie na rok szkolny 2015/2016
452/2015 z dnia 30.10.2015 r. w sprawie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej finansowanych środkami z przyznanej na 2015 rok dotacji 
453/2015 z dnia 30.10.2015 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Krotoszynie na 2015 rok
454/2015 z dnia 30.10.2015 r. w sprawie organizacji, tworzenia i przygotowania do działania formacji obrony cywilnej na terenie miasta i gminy Krotoszyn
455/2015 z dnia 30.10.2015 r. w sprawie przyjęcia w roku 2015kwoty dotacji na ucznia uczęszczającego do publicznego przedszkola, funkcjonującego na terenie miasta i gminy Krotoszyn, prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego
456/2015 z dnia 30.10.2015 r. w sprawie przyjęcia w roku 2015 kwoty dotacji na ucznia uczęszczającego do niepublicznego przedszkola, funkcjonującego na terenie miasta i gminy Krotoszyn
457/2015 z dnia 30.10.2015 r. w sprawie przyjęcia w roku 2015 kwoty wydatków na ucznia uczęszczającego do przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, prowadzonej przez Miasto i gminę Krotoszyn 
458/2015 z dnia 30.10.2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie miesięcznej liczby godzin na zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 
459/2015 z dnia 30.10.2015 r. w sprawie zlecenia robót uzupełniających nr 1 dla umowy: Roboty budowlane dla zadania: Modernizacja kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w ul. Raszkowskiej, wiśniowej i stawnej w Krotoszynie w ramach Projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Krotoszyn – etap II”

460/2015 z dnia 5.11.2015 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

461/2015 z dnia 6.11.2015 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 3 do arkusza organizacji Przedszkola nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie na rok szkolny 2015/2016
462/2015 z dnia 6.11.2015 r. w sprawie przyznania środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Krotoszyn oraz rencistów, emerytowanych nauczycieli i nauczycieli otrzymujących świadczenia kompensacyjne, korzystających z opieki zdrowotnej

463/2015 z dnia 10.11.2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie indywidualnego nauczania dla uczennicy Gimnazjum nr 2 w Krotoszynie 
464/2015 z dnia 10.11.2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie indywidualnego nauczania dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 8 w Krotoszynie 
465/2015 z dnia 10.11.2015 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę

466/2015 z dnia 12.11.2015 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej celem przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 
467/2015 z dnia 12.11.2015 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej celem przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego
468/2015 z dnia 12.11.2015 r. w sprawie udziału w treningu wojewódzkim Systemu Ostrzegania i Alarmowania (SOA)
469/2015 z dnia 12.11.2015 r. w sprawie sporządzenia oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości będącej własnością Miasta i Gminy Krotoszyn przeznaczonej do sprzedaży użytkownikowi wieczystemu

470/2015 z dnia 13.11.2015 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacji Gimnazjum nr 2 w Krotoszynie na rok szkolny 2015/2016
471/2015 z dnia 13.11.2015 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 6 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 8 w Krotoszynie na rok szkolny 2015/2016
472/2015 z dnia 13.11.2015 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert 
473/2015 z dnia 13.11.2015 r. w sprawie opracowania projektu budżetu na 2016 rok 
474/2015 z dnia 13.11.2015 r. w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krotoszyn 
475/2015 z dnia 13.11.2015 r. w sprawie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej finansowanych środkami z przyznanej na 2016 rok dotacji
476/2015 z dnia 13.11.2015 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Krotoszynie na 2016 rok
477/2015 z dnia 13.11.2015 r. w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn w 2016 roku

478/2015 z dnia 16.11.2015 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Durzynie

479/2015 z dnia 17.11.2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
480/2015 z dnia 17.11.2015 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu (urządzenia telekomunikacyjne) na nieruchomości położonej w Krotoszynie przy ul. dworcowej
481/2015 z dnia 17.11.2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie indywidualnego nauczania dla ucznia Szkoły Podstawowej nr 3 w Zespole Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie 
482/2015 z dnia 17.11.2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie indywidualnego nauczania dla uczennicy Gimnazjum nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Krotoszynie

483/2015 z dnia 18.11.2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie indywidualnego nauczania dla ucznia Gimnazjum nr 1 w Zespole Szkół nr 3 w Krotoszynie

484/2015 z dnia 20.11.2015 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert 
485/2015 z dnia 20.11.2015 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 5 do arkusza organizacji Gimnazjum nr 1 w Zespole Szkół nr 3 w Krotoszynie na rok szkolny 2015/2016 
486/2015 z dnia 20.11.2015 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 4 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 3 w Zespole Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie na rok szkolny 2015/2016
487/2015 z dnia 20.11.2015 r. w sprawie zatwierdzenie Aneksu nr 4 do arkusza organizacji arkusza Gimnazjum nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Krotoszynie na rok szkolny 2015/2016 
488/2015 z dnia 20.11.2015 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 5 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 4 w Krotoszynie na rok szkolny 2015/2016 
489/2015 z dnia 20.11.2015 r. w sprawie zmieniające zarządzenie nr 172/2015 Burmistrz Krotoszyna z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia na rok 2015 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakład kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia na które dofinansowanie jest przyznawane
490/2015 z dnia 20.11.2015 r. w sprawie nieodpłatnego korzystania z obiektów wchodzacych w skład Centrum Sportu i Rekreacji WODNIK w Krotoszynie

491/2015 z dnia 24.11.2015 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz głównych najemców 
492/2015 z dnia 24.11.2015 r. w sprawie sporządzenia oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości będących własnością Miasta i Gminy Krotoszyn przeznaczonych do wydzierżawienia, położonych na terenie Krotoszyna, Biadek

493/2015 z dnia 27.11.2015 r. w sprawie zmieniające zarządzenie nr 170/2015 z dnia 02.04.2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień o wartości poniżej 30.000 euro w Urzędzie Miejskim w Krotoszynie 
494/2015 z dnia 27.11.2015 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 4 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 1 w Zespole Szkół nr 3 w Krotoszynie na rok szkolny 2015/2016

495/2015 z dnia 27.11.2015 r. w sprawie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej finansowanych środkami z przyznanej na 2015 rok dotacji 
496/2015 z dnia 27.11.2015 r. w sprawie planu finansowego Urzedu Miejskiego w Krotoszynie na 2015 rok 
497/2015 z dnia 27.11.2015 r. w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn w 2015 roku
498/2015 z dnia 27.11.2015 r. w sprawie zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy nr 234/FnB/33/GK/2015 z dnia 12 marca 2015 r. 
499/2015 z dnia 27.11.2015 r. w sprawie wynajęcia pomieszczeń w Wiejskim Domu Kultury w Wielowsi w drodze bezprzetargowej 
500/2015 z dnia 27.11.2015 r. w sprawie przekazania w administrowanie obiektu „Moje Boisko – ORLIK 2012” przy AL. Powstańców Wlkp. 13 w Krotoszynie

501/2015 z dnia 1.12.2015 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 6 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 4 w Krotoszynie na rok szkolny 2015/2016
502/2015 z dnia 1.12.2015 r. w sprawie wprowadzenie cennika za korzystanie z Hali Sportowo – Widowiskowej mieszczącej się przy al. Powstańców wlkp. 13 w Krotoszynie, wchodzącej w skład centrum Sportu i Rekreacji WODNIK w Krotoszynie

503/2015 z dnia 3.12.2015 r. w sprawie wzrostu wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, szkół podstawowych, gimnazjów, zespołów szkół prowadzonych przez Miasto i Gminę

504/2015 z dnia 4.12.2015 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 7 do arkusza organizacji szkoły Podstawowej nr 4 w Krotoszynie na rok szkolny 2015/2016
505/2015 z dnia 4.12.2015 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 3 do arkusza organizacji Gimnazjum w Zespole Szkół w Chwaliszewie na rok szkolny 2015/2016

506/2015 z dnia 7.12.2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie indywidualnego nauczania dla uczennicy Gimnazjum nr 5 w Zespole Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie
507/2015 z dnia 7.12.2015 r. w sprawie przekazania w czasowe użytkowanie przebudowanych frahmentów sieci i urządzeń elektroenergetycznych oraz przeniesienia ich prawa własności na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A.
508/2015 z dnia 7.12.2015 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu dla przyłącza gazowego, na nieruchomości gruntowej położonej w Krotoszynie przy ul. Dworcowej
509/2015 z dnia 7.12.2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do spraw z zakresu nieruchomości

510/2015 z dnia 8.12.2015 r. w sprawie zmiany terminu realizacji umowy podstawowej nr 355/FnB/16/ZP/2014 z dnia 22 maja 2014 r. zmienionej aneksem nr 1/529/FnB/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r. oraz umowy na zamówienie uzupełniające nr 368/FnB/16/IR/WR/2015 z dnia 9 czerwca 2015 r.
511/2015 z dnia 8.12.2015 r. w sprawie wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, zespołów szkół oraz Samorządowego Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Krotoszynie, prowadzonych przez Miasto i Gminę Krotoszyn

512/2015 z dnia 11.12.2015 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 4 do arkusza organizacji Gimnazjum nr 5 w Zespole Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie na rok szkolny 2015/2016
513/2015 z dnia 11.12.2015 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 5 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 1 w Zespole Szkół nr 3 w Krotoszynie na rok szkolny 2015/2016

514/2015 z dnia 14.12.2015 r. w sprawie zatwierdzenia Anesku nr 2 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Orpiszewie na rok szkolny 2015/2016
515/2015 z dnia 14.12.2015 r. w sprawie zmieniające Zarządzenia nr 15/2014 Burmistrza Krotoszyna w sprawie wprowadzenia: kodeksu etyki audytora wewnętrznego, Księgi procedur audytu wewnętrznego, Karty Audytu wewnętrznego oraz Programu zapewnienia i poprawy jakości audytu wewnętrznego

516/2015 z dnia 16.12.2015 r. w sprawie przyznania nagrody dla pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, szkołach podstawowych, gimnazjach, zespołach szkół prowadzonych przez Miasto i Gminę Krotoszyn oraz Zakładzie Obsługi Placówek Oświatowych w Krotoszynie
517/2015 z dnia 16.12.2015 r. w sprawie przyznania nagród dla osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, zespołach szkół prowadzonych przez Miasto i Gminę Krotoszyn w Zakładzie Obsługi Placówek Oświatowych w Krotoszynie 
518/2015 z dnia 16.12.2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Krotoszynie 
519/2015 z dnia 16.12.2015 r. w sprawie przyjęcia Harmonogramu obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2016 roku

520/2015 z dnia 17.12.2015 r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok

521/2015 z dnia 18.12.2015 r. w sprawie regulaminu udostępniania domków gastronomiczno-handlowych 
522/2015 z dnia 18.12.2015 r. w sprawie zlecenia wykonania opracowań koniecznych dla złożenia wniosku o dofinansowanie z WRPO na lata 2014-2020 zadania pn.: "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Krotoszyn".

523/2015 z dnia 22.12.2015 r. w sprawie udzielenia pracownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krotoszynie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń rodzinnych 
524/2015 z dnia 22.12.2015 r. w sprawie udzielenia pracownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krotoszynie upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych i prowadzenia postępowania w tych sprawach oraz do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego

525/2015 z dnia 22.12.2015 r. w sprawie wprowadzenia cennika za korzystanie z usług krytej pływalni mieszczącej się przy ul. Mahle 4 wchodzącej w skład Centrum Sportu i Rekreacji WODNIK w Krotoszynie oraz ogólnych zasad dotyczących sprzedaży karnetów

526/2005 z dnia 23.12.2015 r. w sprawie powołania pani Ewy Bukowskiej na stanowisko dyrektora Krotoszyńskiej Biblioteki Publicznej
527/2015 z dnia 23.12.2015 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 5 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 3 w Zespole Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie na rok szkolny 2015/2016

528/2015 z dnia 28.12.2015 r. w sprawie wprowadzenie nowego cennika za karnet dla osób niepełnosprawnych za korzystanie z usług krytej pływalni mieszczącej się przy ul. Mahle 4 w Krotoszynie 
529/2015 z dnia 28.12.2015 r. w sprawie wprowadzenie nowego cennika za korzystanie z usług krytej pływalni mieszczącej się przy ul. Mahle 4 w Krotoszynie przez osoby niepełnosprawne
530/2015 z dnia 28.12.2015 r. w sprawie wprowadzenia nowego cennika za wejścia promocyjne – rodzinne za korzystanie z usług krytej pływalni mieszczącej się przy ul. Mahle 4 w Krotoszynie w formie biletu rodzinnego
531/2015 z dnia 28.12.2015 r. w sprawie zatwierdzenie Aneksu nr 5 do arkusza organizacji Gimnazjum nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Krotoszynie na rok szkolny 2015/2016
532/2015 z dnia 28.12.2015 r. uchylające zarządzenie Burmistrza Krotoszyna z dnia 29 czerwca 2010 w sprawie: godzin otwarcia krytej pływalni przy ul. Mahle 4, wchodzącej w skład Centrum sportu i Rekreacji WODNIK w Krotoszynie w okresie letnim tj. od 1 lipca do 31 sierpnia 
533/2015 z dnia 28.12.2015 r. w sprawie zmiany terminu realizacji umowy nr 776/FnB/87/GK/2015 z dnia 30 listopada 2015 r. dotyczącej wykonania przebudowy parkingu przy ulicy Słodowej w Krotoszynie

534/2015 z dnia 29.12.2015 r. w sprawie zmieniające zarządzenie nr 375/2015 Burmistrza Krotoszyna z dnia 15 września 2015 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu, nabycia prawa użytkowania wieczystego i zbycia prawa własności nieruchomości położonych w Krotoszynie przy al. Powstańców wlkp. oraz przeniesienia na własność urządzeń elektroenergetycznych

535/2015 z dnia 30.12.2015 r. w sprawie zatwierdzenie aneksu nr 5 do arkusza organizacji Gimnazjum nr 2 w Krotoszynie na rok szkolny 2015/2016
536/2015 z dnia 30.12.2015 r. w sprawie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej finansowanych środkami z przyznanej na 2015 rok dotacji 
537/2015 z dnia 30.12.2015 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Krotoszynie na 2015 rok 
538/2015 z dnia 30.12.2015 r. w sprawie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej finansowanych środkami z przyznanej na 2016 rok dotacji 
539/2015 z dnia 30.12.2015 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Krotoszynie na 2016 rok 
540/2015 z dnia 30.12.2015 r. w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn w 2016 roku

 

Liczba odwiedzin : 186
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Marta Konarska
Osoba odpowiedzialna za informację : Burmistrz Krotoszyna
Czas wytworzenia: 2015-01-16 11:45:18
Czas publikacji: 2015-01-16 11:48:19
Data przeniesienia do archiwum: Brak