Spis zarządzeń Burmistrza Krotoszyna - 2016 r. 

 
 

Zarządzenie Burmistrza Krotoszyna nr:

541/2016 z dnia 4.01.2016 r. w sprawie  zatwierdzenia Aneksu nr 7 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 8 w Krotoszynie na rok szkolny 2015/2016
542/2016 z dnia 4.01.2016 r. w sprawie  ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości gruntowej położonej w Krotoszynie przy ul. Przemysłowej

543/2016 z dnia 7.01.2016 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 2 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Kobiernie na rok szkolny 2015/2016

544/2016 z dnia 8.01.2016 r. w sprawie  sporządzenia oraz ogłoszenia wykazu o oddanie w użytkowanie części nieruchomości gruntowej położonej w Krotoszynie w rejonie ul. Bolewskiego 
545/2016 z dnia 8.01.2016 r. w sprawie ustalenia warunków i terminów programu promocyjnego korzystania z krytej pływalni w 2016 r. znajdującej się w obiekcie Centrum Sportu i Rekreacji WODNIK w Krotoszynie przy Mahle 4 
546/2016 z dnia 8.01.2016 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 8 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 4 w Krotoszynie na rok szkolny 2015/2016
547/2016 z dnia 8.01.2016 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 3 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Gorzupi na rok szkolny 2015/2016

548/2016 z dnia 12.01.2016 r. w sprawie akceptacji zakresu rzeczowego opracowania dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja kotłowni wraz z systemem c.o. w Gimnazjum nr 2 w Krotoszynie"

549/2016 z dnia 18.01.2016 r. w sprawie zmiany terminu realizacji umowy nr 808/FnB/4/MZ/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. dotyczącej realizacji zamówienia pn.: "Modernizacja systemu poboru opłaty parkingowej na targowisku"

550/2016 z dnia 19.01.2016 r. w sprawie  wprowadzenia: Kodeksu etyki audytora wewnętrznego, Księgi procedur audytu wewnętrznego oraz Programu zapewnienia i poprawy jakości audytu wewnętrznego
551/2016 z dnia 19.01.2016 r. w sprawie  ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2016/2017

552/2016 z dnia 19.01.2016 r. w sprawie  ustalenia ceny za karnet 6-cio godzinny zakładowy przy jednorazowym zakupie co najmniej 200 szt. na krytą pływalnię przy ul. Mahle 4 wchodzacą w skład Centrum Sportu i Rekreacji WODNIK w Krotroszynie

553/2016 z dnia 20.01.2016 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 3 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Orpiszewie na rok szkolny 2015/2016 
554/2016 z dnia 20.01.2016 r. w sprawiezapewnienia bezpieczeństwa i porządku w budynkach Urzędu Miejskiego w Krotoszynie
555/2016 z dnia 20.01.2016 r. w sprawie wyrażenia zgody Zarządowi Krotoszyńskiej Izbie Rzemieślniczej na umieszczanie herbu Krotoszyna na wystawianych dyplomach mistrzowskich i czeladniczych
556/2016 z dnia 20.01.2016 r. w sprawie przyznania stypendium za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym
557/2016 z dnia 20.01.2016 r. w sprawie sporządzenia oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości będących własnością Miasta i Gminy Krotoszyn przeznaczonych do wydzierżawienia i wynajęcia położonych na terenie Krotoszyna i Bożacina

558/2016 z dnia 22.01.2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie indywidualnego nauczania dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 8 w Krotoszynie

559/2016 z dnia 25.01.2016 r. w sprawie nieodpłatnego przydziału drewna
560/2016 z dnia 25.01.2016 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 6 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 3 w Zespole Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie na rok szkolny 2015/2016
561/2016 z dnia 25.01.2016 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 5 do arkusza organizacji Gimnazjum nr 5 w Zespole szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie na rok szkolny 2015/2016

562/2016 z dnia 27.01.2016 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 3 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Chwaliszewie na rok szkolny 2015/2016
563/2016 z dnia 27.01.2016 r. w sprawie zmieniające załącznik do zarządzenia nr 310/2015 Burmistrza Krotoszyna z dnia 19 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania komisji zdrowotnej dla nauczycieli 
564/2016 z dnia 27.01.2016 r. w sprawiezatwierdzenia Aneksu nr 3 do arkusza organizacji Przedszkola nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie na rok szkolny 2015/2016

565/2016 z dnia 28.01.2016 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 3 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Roszkach na rok szkolny 2015/2016
566/2016 z dnia 28.01.2016 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 9 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 4 w Krotoszynie na rok szkolny 2015/2016
567/2016 z dnia 28.01.2016 r. w sprawie zlecenia wykonania aktualizacji dokumentacji projektowych dla budynków: Zespołu Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie, Przedszkola nr 5 w Krotoszynie, Szkoły Podstawowej w Biadkach dot. zadania pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Krotoszyn”

568/2016 z dnia 29.01.2016 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 3 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 7 w Zespole Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie na rok szkolny 2015/2016
569/2016 z dnia 29.01.2016 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 3 do arkusza organizacji Gimnazjum nr 3 w Zespole Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie na rok szkolny 2015/2016
570/2016 z dnia 29.01.2016 r. w sprawie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej finansowanych środkami z przyznanej na 2016 rok dotacji 
571/2016 z dnia 29.01.2016 r. w sprawieplanu finansowego Urzędu Miejskiego w Krotoszynie na 2016 rok

572/2016 z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 6 do arkusza organizacji Gimnazjum nr 2 w Krotoszynie na rok szklony 2015/2016
573/2016 z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 4 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Orpiszewie na rok szkolny 2015/2016 

574/2016 z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 2 do arkusza organizacji Gimnazjum w Zespole Szkół w Orpiszewie na rok szkolny 2015/2016
575/2016 z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 8 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 8 w Krotoszynie na rok szkolny 2015/2016
576/2016 z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie  zatwierdzenia Aneksu nr 3 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Świnkowie na rok szkolny 2015/2016
577/2016 z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie rozwiązania umowy dzierżawy dotyczącej nieruchomości będącej własnością Miasta i Gminy Krotoszyn położonej w Krotoszynie przy ul. Zamkowy Folwark

578/2016 z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie podziału zadań inwestycyjnych i majątkowych w 2016 rok 
579/2016 z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawiezmieniające Zarządzenie 87/2015 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Krotoszynie oraz określenia struktury organizacyjnej

580/2016 z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 4 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Gorzupi na rok szkolny 2015/2016
581/2016 z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie użyczenia nieruchomości gruntowej, położonej we wsi Romanów

582/2016 z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert 
583/2016 z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawiezatwierdzenia Aneksu nr 6 do arkusza organizacji Gimnazjum nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie na rok szkolny 2015/2016
584/2016 z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie indywidualnego nauczania dla ucznia Szkoły Podstawowej nr 4 w Krotoszynie

585/2016 z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie nieodpłatnego przydziału drewna

586/2016 z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie przekazania do zaciągnięcia zobowiązań w danym roku budżetowym

587/2016 z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
588/2016 z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 4 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 7 w Zespole Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie na rok szkolny 2015/2016
589/2016 z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 10 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 4 w Krotoszynie na rok szkolny 2015/2016
590/2016 z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie sporządzenia oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości będących własnością Miasta i Gminy Krotoszyn przeznaczonych do wynajęcia usytuowanych na terenie Krotoszyna 
591/2016 z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 4 do arkusza organizacji Gimnazjum nr 3 w Zespole Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie na rok szkolny 2015/2016
592/2016 z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie powołania zespołu dla przygotowania wniosku o dofinansowanie zadania pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Krotoszyn” z "Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014/2020”

593/2016 z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie powierzenia obowiązków i odpowiedzialności Skarbnikowi Gminy

594/2016 z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzeni Aneksu nr 4 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Chwaliszewie na rok szkolny 2015/2016
595/2016 z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzania Aneksu nr 4 do arkusza organizacji Gimnazjum w Zespole Szkół w Chwaliszewie na rok szkolny 2015/2016
596/2016 z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 2 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Lutogniewie na rok szkolny 2015/2016
597/2016 z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie sporządzenia oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży położonej w Krotoszynie w rejonie ul. Ostrowskiej
598/2016 z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie sporządzenia oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży położonej w Krotoszynie w rejonie ulicy Ostrowskiej

599/2016 z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia do realizacji wniosków złożonych w ramach inicjatywy lokalnej
600/2016 z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 6 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 1 w Zespole Szkół nr 3 w Krotoszynie na rok szkolny 2015/2016

601/2016 z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 6 do arkusza organizacji Gimnazjum nr 1 w Zespole Szkół nr 3 w Krotoszynie na rok szkolny 2015/2016
602/2016 z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 7 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 3 w Zespole Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie na rok szkolny 2015/2016
603/2016 z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 4 do arkusza organizacji Przedszkola nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie na rok szkolny 2015/2016
604/2016 z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej finansowanych środkami z przyznanej na 2016 rok dotacji  
605/2016 z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawieplanu finansowego Urzędu Miejskiego w Krotoszynie na 2016 rok

606/2016 z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 9 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 8 w Krotoszynie na rok szkolny 2015/2016
607/2016 z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 7 do arkusza organizacji Gimnazjum nr 2 w Krotoszynie na rok szkolny 2015/2016
608/2016 z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie rozwiązania umowy dzierżawy dotyczącej nieruchomości będącej własnością Miasta i Gminy Krotoszyn przy ul. Kobylińskiej

609/2016 z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie indywidualnego nauczania dla ucznia Szkoły Podstawowej nr 3 w Zespole Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie 
610/2016 z dnia 2 marca 2016 r. w sprawieudzielenia 50% bonifikaty w opłacie rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych
611/2016 z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie  nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Krotoszynie
612/2016 z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie  sporządzenia oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży położonej w Krotoszynie przy ul. Konstytucji 3-go Maja

613/2016 z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie  wyrażenia zgody na zorganizowanie indywidualnego nauczania dla uczennicy Szkoły Podstawowej nr 4 w Krotoszynie  
614/2016 z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie indywidualnego nauczania dla ucznia Szkoły Podstawowej nr 7 w Zespole Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie
615/2016 z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie  ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości gruntowej położonej w Krotoszynie przy ul. Mickiewicza i Benickiej
616/2016 z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie  ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości gruntowej położonej w Krotoszynie przy ul. Młyńskiej

617/2016 z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie  ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
618/2016 z dnia 8 marca 2016 r. w sprawieprzygotowania i zapewnienia działania gminnego systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania na terenie miasta i gminy Krotoszyna
619/2016 z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie
620/2016 z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu związanej z obsługą farmy „Zespół Elektrowni Wiatrowych Krotoszyn Północ Pilot”
621/2016 z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu związanej z obsługą farmy „Zespół Elektrowni Wiatrowych Krotoszyn Południe Pilot”

622/2016 z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 5 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 7 w Zespole Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie na rok szkolny 2015/2016
623/2016 z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 7 do arkusza organizacji Gimnazjum nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie na rok szkolny 2015/2016
624/2016 z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie sporządzenia oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości będących własnością Miasta i Gminy Krotoszyn przeznaczonych do wydzierżawienia położonych na terenie Krotoszyna
625/2016 z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej 
626/2016 z dnia 11 marca 2016 r. w sprawiezatwierdzenia Aneksu nr 5 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Chwaliszewie na rok szkolny 2015/2016

627/2016 z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert 
628/2016 z dnia 14 marca 2016 r. w sprawiezatwierdzenia Aneksu nr 8 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 3 w Zespole Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie na rok szkolny 2015/2016
629/2016 z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 6 do arkusza organizacji Gimnazjum nr 5 w Zespole Szkół nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie na rok szkolny 2015/2016
630/2016 z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia procedury przyznawania dofinansowania opłat za dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Krotoszyn
631/2016 z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie ustalenia na rok 2016 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane

632/2016 z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie udzielenia dyrektorowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krotoszynie upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego
633/2016 z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie udzielenie pracownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krotoszynie upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego 
634/2016 z dnia 17 marca 2016 r. w sprawieudzielenia pracownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Krotoszynie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego 
635/2016 z dnia 17 marca 2016 r. w sprawieudzielenia pracownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krotoszynie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego 
636/2016 z dnia 17 marca 2016 r. w sprawieudzielenia pracownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krotoszynie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego

637/2016 z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla dyrektora Zakładu Placówek Oświatowych

638/2016 z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury za rok 2015
639/2016 z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Krotoszyńskiej Biblioteki Publicznej im. Arkadego Fidlera za rok 2015
640/2016 z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Regionalnego im. Hieronima Ławniczaka w Krotoszynie za rok 2015
641/2016 z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu konkursu „Piękna Gmina promującego Miasto i Gminę Krotoszyn w 2016 roku”
642/2016 z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej

643/2016 z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 11 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 4 w Krotoszynie na rok szkolny 2015/2016
644/2016 z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu, informacji o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdania finansowego Miasta i gminy Krotoszyn za rok 2015
645/2016 z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie zmieniające Zarządzenie Nr 502/2015 Burmistrza Krotoszyna z dnia 01 grudnia 2015 r. w sprawie: wprowadzenia cennika za korzystanie z Hali Sportowo-widowiskowej mieszczącej się przy al. Powstańców Wlkp. 13 w Krotoszynie, wchodzącej w skład Centrum Sportu i Rekreacji Wodnik w Krotoszynie

646/2016 z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przyznania nagrody rocznej dla dyrektora Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury
647/2016 z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przyznania nagrody rocznej dla dyrektora Krotoszyńskiej Biblioteki Publicznej 
648/2016 z dnia 29 marca 2016 r. w sprawieprzyznania nagrody rocznej dla dyrektora Muzeum Regionalnego w Krotoszynie 
649/2016 z dnia 29 marca 2016 r. w sprawiesporządzenia oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży położonej w Krotoszynie przy ul. Wiejskiej
650/2016 z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie wykreślenia obiektów z Gminnej Ewidencji Zabytków

651/2016 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej finansowanych środkami z przyznanej na 2016 rok dotacji 
652/2016 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawieplanu finansowego Urzędu Miejskiego w Krotoszynie na 2016 rok
653/2016 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn w 2016 roku 
654/2016 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości gruntowej położonej w Krotoszynie przy ul. Dworcowej 
655/2016 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości gruntowej położonej w Krotoszynie przy ul. Zamkowy Folwark
656/2016 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmieniające Zarządzenie nr 521/2015 Burmistrza Krotoszyna z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu udostępniania domków gastronomiczno-handlowych
657/2016 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie  zatwierdzenia Aneksu nr 5 do arkusza organizacji Przedszkola nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie na rok szkolny 2015/2016
658/2016 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie  ustalenia innego terminu zapłaty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych
659/2016 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie  wprowadzenia regulaminu korzystania z systemu powiadamiania Krotoszyn SMS Info w 2016 r.

660/2016 z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie  zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

661/2016 z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie  wyrażenia zgody na zorganizowanie indywidualnego nauczania dla uczennicy Szkoły Podstawowej nr 1 w Zespole Szkół nr 3 w Krotoszynie 
662/2016 z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie indywidualnego nauczania dla ucznia Szkoły Podstawowej nr 7 w Zespole Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie

663/2016 z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie  zatwierdzenia Aneksu nr 7 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 1 w Zespole Szkół nr 3 w Krotoszynie na rok szkolny 2015/2016
664/2016 z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 6 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 7 w Zespole Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie na rok szkolny 2015/2016

665/2016 z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie  nabycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kobiernie
666/2016 z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 4 do arkusza organizacji Przedszkola nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie na rok szkolny 2015/2016

667/2016 z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia robót zamiennych dot. zadania inwestycyjnego Przystosowanie Zespołu Szkół nr 3 w Krotoszynie do realizacji celów Lokalnego Programu Rewitalizacji – zadanie 3 pn.: „Rewitalizacja przyległych terenów w obrębie ulic Piekarskiej, Kaliskiej, Kaszarskiej, Gołębiej i części ulicy Farnej wraz z infrastrukturą podziemną”
668/2016 z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia robót uzupełniających dot. zadania inwestycyjnego Przystosowanie Zespołu Szkół nr 3 w Krotoszynie do realizacji celów Lokalnego Programu Rewitalizacji – zadanie 3 pn.: „Rewitalizacja przyległych terenów w obrębie ulic Piekarskiej, Kaliskiej, Kaszarskiej, Gołębiej i części ulicy Farnej wraz z infrastrukturą podziemną”
669/2016 z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie 
670/2016 z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawiezatwierdzenia robót zamiennych dot. zadania inwestycyjnego Przystosowanie Zespołu Szkół nr 3 w Krotoszynie do realizacji celów Lokalnego Programu Rewitalizacji – zadanie 3 pn.: „Rewitalizacja przyległych terenów w obrębie ulic Piekarskiej, Kaliskiej, Kaszarskiej, Gołębiej i części ulicy Farnej wraz z infrastrukturą podziemną”
671/2016 z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia robót zamiennych dot. zadania inwestycyjnego Przystosowanie Zespołu Szkół nr 3 w Krotoszynie do realizacji celów Lokalnego Programu Rewitalizacji – zadanie 3 pn.: „Rewitalizacja przyległych terenów w obrębie ulic Piekarskiej, Kaliskiej, Kaszarskiej, Gołębiej i części ulicy Farnej wraz z infrastrukturą podziemną”

672/2016 z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
673/2016 z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 2 do arkusza organizacji Przedszkola nr 2 w Krotoszynie na rok szkolny 2015/2016

674/2016 z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad wypłaty ekwiwalentu członkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Krotoszyn za udział w działaniach ratowniczych oraz szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Miasto i Gmina Krotoszyn

675/2016 z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie przyznania uczniom szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Miasto i Gminę Krotoszyn oraz uczniom szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez organ inny niż Miasto i Gmina Krotoszyn zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn, Stypendium Burmistrza Krotoszyna za I półrocze roku szkolnego 2015/2016
676/2016 z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przydzielenie indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla ucznia Gimnazjum nr 1 w Zespole Szkół nr 3 w Krotoszynie  
677/2016 z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie nieodpłatnego przydziału drewna
678/2016 z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krotoszynie 
679/2016 z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawieustalenia wysokości wynagrodzenia dla Dyrektora Centrum Sportu i Rekreacji Wodnik w Krotoszynie

680/2016 z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia szczegółowych uprawnień dla członków rodzin wielodzietnych w celu realizacji Karty Dużej Rodziny w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r. poz. 1863 z późn. zm.) korzystających z usług Centrum Sportu i Rekreacji WODNIK w Krotoszynie 
681/2016 z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 6 do arkusza organizacji Przedszkola nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie na rok szkolny 2015/2016 zatwierdzenia Aneksu nr 5 do arkusza organizacji Gimnazjum w Zespole Szkół w Chwaliszewie na rok szkolny 2015/2016
682/2016 z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 5 do arkusza organizacji Gimnazjum w Zespole Szkół w Chwaliszewie na rok szkolny 2015/2016

683/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia w roku 2016 kwoty wydatków na ucznia uczęszczającego do przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, prowadzonej przez Miasto i Gminę Krotoszyn
684/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia w roku 2016 kwoty dotacji na ucznia uczęszczającego do publicznego przedszkola, funkcjonującego na terenie miasta i gminy Krotoszyn, prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego 
685/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia w roku 2016 kwoty dotacji na ucznia uczęszczającego do niepublicznego przedszkola, funkcjonującego na terenie miasta i gminy Krotoszyn 
686/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia w roku 2016 kwoty dotacji na ucznia uczęszczającego do niepublicznego gimnazjum funkcjonującego na terenie miasta i gminy Krotoszyn, prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego 
687/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia w roku 2016 kwoty dotacji na ucznia uczęszczającego do niepublicznej szkoły podstawowej funkcjonującej na terenie miasta  gminy Krotoszyn, prowadzonej przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego

688/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Dyrektora Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury 
689/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Dyrektora Krotoszyńskiej Biblioteki Publicznej 
690/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Dyrektora Muzeum Regionalnego w Krotoszynie 
691/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie przyznania środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Krotoszyn oraz rencistów, emerytowanych nauczycieli i nauczycieli otrzymujących świadczenia kompensacyjne, korzystających z opieki zdrowotnej 
692/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia pracownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krotoszynie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego
693/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie uchylające zarządzenie nr 636/2016 Burmistrza Krotoszyna z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie udzielenia pracownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krotoszynie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego

694/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej finansowanych środkami z przyznanej na 2016 rok dotacji
695/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Krotoszynie na 2016 rok 
696/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie zmieniające zarządzenie nr 675/2016 Burmistrza Krotoszyna z dnia 21 kwietnia 2016 roku w sprawie przyznania uczniom szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Miasto i Gminę Krotoszyn oraz uczniom szkół podstawowych i gimnazjów prowadzony przez organ inny niż Miasto i Gmina Krotoszyn, zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn, Stypendium Burmistrza Krotoszyna za I półrocze roku szkolnego 2015/2016
697/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 8 do arkusza organizacji Gimnazjum nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie na rok szkolny 2015/2016

698/2016 z dnia 4 maja 2016 r. w sprawie sporządzenia oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży położonej w Krotoszynie w rejonie ulicy Ostrowskiej
699/2016 z dnia 4 maja 2016 r. w sprawie sporządzenia oraz ogłoszenia wykazu dla udziału w nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży położonej w Krotoszynie przy Al. Powstańców Wielkopolskich 19

700/2016 z dnia 6 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 7 do arkusza organizacji Przedszkola nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie na rok szkolny 2015/2016

701/2016 z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenie Aneksu nr 9 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 3 w Zespole Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie na rok szkolny 2015/2016
702/2016 z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenie Aneksu nr 5 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Orpiszewie na rok szkolny 2015/2016

703/2016 z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
704/2016 z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Dyrektora Muzeum Regionalnego w Krotoszynie
705/2016 z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie akceptacji rozwiązań projektowych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Różopolu”
706/2016 z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie indywidualnego nauczania dla ucznia Szkoły Podstawowej nr 8 w Krotoszynie 
707/2016 z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie akceptacji zakresu rzeczowego dla zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Chwaliszewie”
708/2016 z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie przyznania nagród pieniężnych dla Radosława Barana i Roberta Barana za zdobycie kwalifikacji na Igrzyska Olimpijskie w Rio de Janeiro 2016 w zapasach w stylu wolnym 

709/2016 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 12 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 4 w Krotoszynie na rok szkolny 2015/2016
710/2016 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie zmieniające zarządzenie nr 272/2015 Burmistrza Krotoszyna z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie upoważnienia gospodarzy Wiejskich Domów Kultury i Świetlic do zawierania umów najmu

711/2016 z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 10 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 8 w Krotoszynie na rok szkolny 2015/2016
712/2016 z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie sporządzenia orz ogłoszenia wykazu nieruchomości będących własnością Miasta i Gminy Krotoszyn przeznaczonych do wydzierżawienia i najmu położonych na ternie Miasta i Gminy Krotoszyn

713/2016 z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz głównych najemców

714/2016 z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie wyznaczenia miejsca na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5 % oraz na piwo w Krotoszynie

715/2016 z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie powołania komisji do spraw przeprowadzenia kontroli zmiany systemów grzewczych na proekologiczne
716/2016 z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacji przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów prowadzonych przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2016/2017
717/2016 z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie przyznania dodatkowych godzin dla szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Miasto i Gminę Krotoszyn, na rok 2016/2017
718/2016 z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie podziału zadań pomiędzy Burmistrzem, jego zastępcami, Sekretarzem i Skarbnikiem /głównym księgowym budżetu/, Głównym Księgowym Urzędu Miejskiego oraz upoważnienia naczelników wydziałów, ich zastępców i pracowników do wydawania i podpisywania decyzji
719/2016 z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie stanowiska wicedyrektora Gimnazjum nr 2 w Krotoszynie na okres roku szkolnego 2016/2017
720/2016 z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie miesięcznej liczby godzin na zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

721/2016 z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
722/2016 z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie ufundowania nagrody dla zwycięzców konkursu na „Najlepszą Inicjatywę Lokalną”

723/2016 z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z Wiejskich Domów Kultury, Świetlic oraz „Grzybków” znajdujących się na terenie Krotoszyna

724/2016 z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie nieodpłatnego przydziału drewna

725/2016 z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

726/2016 z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie indywidualnego nauczania dla ucznia Szkoły Podstawowej nr 1 w Zespole Szkół nr 3 w Krotoszynie

727/2016 z dnia 27 maja 2016 r. w sprawie naliczenia kary za bezumowne użytkowanie nieruchomości będących własnością Miasta i Gminy Krotoszyn

728/2016 z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie indywidualnego nauczania dla ucznia Gimnazjum nr 5 w Zespole Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie 
729/2016 z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert 
730/2016 z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie zmieniające zarządzenie nr 686/2016 Burmistrza Krotoszyna z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia w roku 2016 kwoty dotacji na ucznia uczęszczającego do niepublicznego gimnazjum funkcjonującego na terenie miasta i gminy Krotoszyn, prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego

731/2016 z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej finansowanych środkami z przyznanej na 2016 rok dotacji
732/2016 z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Krotoszynie na 2016 rok
733/2016 z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie ustalenia cen za wynajem pomieszczeń Wiejskich Domów Kultury, Świetlic oraz „Grzybków” znajdujących się na terenie gminy Krotoszyn 
734/2016 z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 8 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 1 w Zespole Szkół nr 3 w Krotoszynie na rok szkolny 2015/2016

735/2016 z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 7 do arkusza organizacji Gimnazjum nr 5 w Zespole Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie na rok szkolny 2015/2016
736/2016 z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie akceptacji zakresu rzeczowego zadania inwestycyjnego pn.: „Wymiana kotła miarowego na ekogroszek z podajnikiem i automatyką oraz montaż komina ze stali nierdzewnej w Szkole Podstawowej w Lutogniewie

737/2016 z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie  przezaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Gorzupi

738/2016 z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie  akceptacji zakresu rzeczowego zadania inwestycyjnego pn.: „Wymiana kotłów miarowych na ekogroszek z podajnikiem i automatyką w Zespole Szkół w Orpiszewie”
739/2016 z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie  sporządzenia oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości będących własnością Miasta i Gminy Krotoszyn przeznaczonych do wydzierżawienia położonych na terenie Krotoszyna
740/2016 z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie  zmieniające zarządzenie nr 715/2016 Burmistrza Krotoszyna z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie powołania komisji do spraw przeprowadzania kontroli zmiany systemów grzewczych na proekologiczne

741/2016 z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie  wprowadzenia procedury naboru na wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Krotoszyn
742/2016 z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

743/2016 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie  zmieniające zarządzenie nr 620/2016 Burmistrza Krotoszyna z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu związanej z obsługą farmy „Zespół Elektrowni Wiatrowych Krotoszyn Północ Pilot”
744/2016 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie  zmieniające zarządzenie nr 621/2016 Burmistrza Krotoszyna z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu związanej z obsługą farmy „Zespół Elektrowni Wiatrowych Krotoszyn Południe Pilot”
745/2016 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie  ustanowienia służebności przesyłu związanej z inwestycją „Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej”

746/2016 z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie  wprowadzenia karnetu na sezon 2016 r. za korzystanie z usług pływalni odkrytej przy ul. Ogrodowskiego 8 Krotoszyn przez uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Miasta i Gminy Krotoszyn 
747/2016 z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert, którego przedmiotem jest wybór dziennego opiekuna

748/2016 z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie zmieniające zarządzenie nr 630/2016 Burmistrza Krotoszyna z dnia 14 marca 2016 roku w sprawie wprowadzenia procedury przyznawania dofinansowania opłat za dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Krotoszyn
749/2016 z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5 % oraz na piwo w Krotoszynie

750/2016 z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie  udzielenia pracownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krotoszynie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego

751/2016 z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie  wyznaczenia miejsc na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5 % oraz na piwo w Krotoszynie

752/2016 z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie  ustalenia wysokości wynagrodzenia ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w 2016 roku

753/2016 z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie  powołania Zespołu ds. przeprowadzenia procedury likwidacji zakładu budżetowego – Centrum Sportu i Rekreacji WODNIK w Krotoszynie oraz przekształcenia go w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
754/2016 z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie  zasad przyznawania i rozliczania dotacji podmiotowej i celowej z budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn dla samorządowych instytucji kultury 
755/2016 z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie zasad przyznawania, przekazywania oraz rozliczania dotacji celowej oraz rozliczania dotacji z budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn dla zakładu budżetowego Centrum Sportu i Rekreacji „Wodnik” w Krotoszynie

756/2016 z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie  zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

757/2016 z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie  nieodpłatnego przydziału drewna 
758/2016 z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia „Raportu z diagnozy zapotrzebowania szkół podstawowych i gimnazjów Miasta i Gminy Krotoszyn”
759/2016 z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie  wprowadzanie cennika za korzystanie z usług pływalni odkrytej przy ul. Ogrodowskiego 8 wchodzącej w skład Centrum Sportu i Rekreacji WODNIK w Krotoszynie

760/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie  powołania komisji egzaminacyjnej celem przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 
761/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej celem przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego
762/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie  powołania komisji egzaminacyjnej celem przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego
763/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie  powołania komisji egzaminacyjnej celem przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego
764/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie  powołania komisji egzaminacyjnej celem przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego
765/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie  powołania komisji egzaminacyjnej celem przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego
766/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie  powołania komisji egzaminacyjnej celem przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego
767/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie  powołania komisji egzaminacyjnej celem przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego
768/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie  powołania komisji egzaminacyjnej celem przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego

769/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie planu finansowego zadań zleconych zakresu administracji rządowej finansowanych środkami z przyznanej na 2016 rok dotacji
770/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Krotoszynie na 2016 rok 
771/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn w 2016 roku

772/2016 z dnia 4 lipca 2016 r. w sprawie  zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

773/2016 z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krotoszynie

774/2016 z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie  udzielenia pracownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krotoszynie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń rodzinnych
775/2016 z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie  uchylające zarządzenie nr 523/2015 Burmistrza Krotoszyna z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie udzielenia pracownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krotoszynie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń rodzinnych 
776/2016 z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie udzielenia pracownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krotoszynie upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych i prowadzenia postępowania w tych sprawach oraz do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego 
777/2016 z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie zmieniające zarządzenie nr 524/2015 Burmistrza Krotoszyna z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie udzielenia pracownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krotoszynie upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych i prowadzenia postępowań w tych sprawach oraz do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia z funduszu alimentacyjnego

778/2016 z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie  wyznaczenia miejsc na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% oraz na piwo

779/2016 z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie  zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
780/2016 z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie  sporządzenia oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości będących własnością Miasta i Gminy Krotoszyn przeznaczonych do wydzierżawienia położonych na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn 
781/2016 z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie powołania Zespołu realizującego projekt pn.: „Budowa drogi gminnej łączącej miejscowości Kobierno i Nowy Folwark”
782/2016 z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie  powołania Zespołu Realizującego Projekt pn.: „Przebudowa ulicy Ściegiennej w Smoszewie”

783/2016 z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie  wyrażenia zgody na zorganizowanie indywidualnego nauczania dla ucznia Szkoły Podstawowej nr 1 w Zespole Szkół nr 3 w Krotoszynie 
784/2016 z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie indywidualnego nauczania dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 7 w Zespole Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie

785/2016 z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie  zatwierdzenia planu pracy Samorządowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Krotoszynie na rok 2016/2017

786/2016 z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej finansowanych środkami z przyznanej na 2016 rok dotacji 
787/2016 z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Krotoszynie na 2016 rok

788/2016 z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie wykreślenia obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków

789/2016 z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie  wysokości dodatku funkcyjnego dla dyrektorów przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, zespołów szkół oraz Samorządowego Ośrodka doskonalenia Nauczycieli prowadzonego przez Miasto i Gminę Krotoszyn 
790/2016 z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, zespołów szkół oraz Samorządowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Krotoszynie, prowadzonych przez Miasto i Gminę Krotoszyn

791/2016 z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalnosci lobbingowej 

792/2016 z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie  rozwiązania umowy dzierżawy dotyczącej nieruchomości będącej własnością Miasta i Gminy Krotoszyn położonej w Krotoszynie przy ul. Kobylińskiej

793/2016 z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie  zmian w budżecie na 2016 rok 
794/2016 z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany terminu dostarczenia zatwierdzonej przez organ dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę dla zadani inwestycyjnego pn.: „Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Różopolu”

795/2016 z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie  zatwierdzenia robót uzupełniających dot. zadania pn.: „Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie miasta i gminy Krotoszyn w 2016 r.”
796/2016 z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie  zamiany nieruchomości gruntowych położonych na terenie miasta i gminy Krotoszyn stanowiących pas drogi

797/2016 z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie  wyrażenia zgody na przyznanie miesięcznej liczby godzin na zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 
798/2016 z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowaniu indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dla dziecka uczęszczającego do oddziału przedszkolnego w Przedszkolu nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie 
799/2016 z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie indywidualnego nauczania dla uczniów Zespołu szkół nr 3 w Krotoszynie 
800/2016 z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie indywidualnego nauczania dla uczennicy Szkoły Podstawowej w Roszkach
801/2016 z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie  wyrażenia zgody na zorganizowanie indywidualnego nauczania dla  uczennicy Szkoły Podstawowej nr 7 w Zespole Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie

802/2016 z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie  wykreślenie obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków

803/2016 z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie akceptacji zakresu rzeczowego zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i remont Wiejskiego domu Kultury w Wielowsi”
804/2016 z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Krotoszynie 
805/2016 z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie 
806/2016 z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krotoszynie

807/2016 z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie przyznania uczniom szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Miasto i Gminę Krotoszyn oraz uczniom szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez organ inny niż Miasto i Gmina Krotoszyn, stypendium Burmistrza Krotoszyna za II półrocze roku szkolnego 2015/2016
808/2016 z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie indywidualnego nauczania dla ucznia Szkoły Podstawowej nr 7 w Zespole Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie

809/2016 z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie zlecenia opracowania dokumentacji budowlanej i wykonawczej pn.: "Budowa ulic Żniwnej i Bukówko w Krotoszynie" 

810/2016 z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Krotoszyna za I półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2016 roku
811/2016 z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie rozszerzenia zakresu dokumentacji budowlanej i wykonawczej pn.: "Budowa ulic Rodzinnej i Dębowej w miejscowości Salnia"

812/2016 z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych niezabudowanych w Krotoszynie w rejonie ul. Łanowej
813/2016 z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości gruntowej położonej w Krotoszynie przy ul. Mahle

814/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie użyczenia części nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej we wsi Salnia
815/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych

816/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krotoszynie 
817/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej finansowanych środkami z przyznanej na 2016 rok dotacji 
818/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Krotoszynie na 2016 rok

819/2016 z dnia 1 września 2016 r. w sprawie  upoważnienia Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krotoszynie do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej
820/2016 z dnia 1 września 2016 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krotoszynie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych i wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych 
821/2016 z dnia 1 września 2016 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krotoszynie do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjny w sprawach zasiłków dla opiekunów
822/2016 z dnia 1 września 2016 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krotoszynie do prowadzenia postępowania w sprawach dodatku mieszkaniowego, a także do wydawania decyzji administracyjnych, postępowań oraz zaświadczeń w sprawach dodatku mieszkaniowego
823/2016 z dnia 1 września 2016 r. w sprawie  udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krotoszynie
824/2016 z dnia 1 września 2016 r. w sprawie  upoważnienia Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krotoszynie do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz do wydawania w tych sprawach decyzji
825/2016 z dnia 1 września 2016 r. w sprawie  upoważnienia Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krotoszynie do załatwiania spraw i wydawania decyzji dotuczanych potwierdzenia prawa do świadczenia opieki zdrowotnej
826/2016 z dnia 1 września 2016 r. w sprawie  upoważnienia Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krotoszynie do realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny
827/2016 z dnia 1 września 2016 r. w sprawie  upoważnienia Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krotoszynie do występowania w imieniu Burmistrza Krotoszyna
828/2016 z dnia 1 września 2016 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krotoszynie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wydawania w tych sprawach decyzji 
829/2016 z dnia 1 września 2016 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krotoszynie do prowadzenia postępowania w sprawie świadczenia wychowawczego i wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach 
830/2016 z dnia 1 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie indywidualnego nauczania dla uczniów Gimnazjum nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Krotoszynie 
831/2016 z dnia 1 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie indywidualnego nauczania dla ucznia Szkoły Podstawowej nr 8 w Krotoszynie 
832/2016 z dnia 1 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie indywidualnego nauczania dla ucznia Gimnazjum nr 2 w Krotoszynie 
833/2016 z dnia 1 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie indywidualnego nauczania dla uczniów Zespołu Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie 
834/2016 z dnia 1 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie miesięcznej liczby godzin na zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

835/2016 z dnia 2 września 2016 r. w sprawie  wyrażenia zgody na zorganizowanie indywidualnego nauczania dla uczniów Gimnazjum nr 3 w Zespole Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie

836/2016 z dnia 5 września 2016 r. w sprawie  wyrażenia zgody na zorganizowanie indywidualnego nauczania dla ucznia Szkoły Podstawowej nr 3 w Zespole Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie
837/2016 z dnia 5 września 2016 r. w sprawie  wyrażenia zgody na zorganizowanie indywidualnego nauczania dla uczennicy Szkoły Podstawowej nr 8 w Krotoszynie 
838/2016 z dnia 5 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 1 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Gorzupi na rok szkolny 2016/2017
839/2016 z dnia 5 września 2016 r. w sprawie  zatwierdzenia Aneksu nr 1 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Świnkowie na rok szkolny 2016/2017
840/2016 z dnia 5 września 2016 r. w sprawie  zatwierdzenia Aneksu nr 1 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Orpiszewie na rok szkolny 2016/2017
841/2016 z dnia 5 września 2016 r. w sprawie  zatwierdzenia Aneksu nr 1 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Lutogniewie na rok szkolny 2016/2017
842/2016 z dnia 5 września 2016 r. w sprawie  zatwierdzenia Aneksu nr 1 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Roszkach na rok szkolny 2016/2017
843/2016 z dnia 5 września 2016 r. w sprawie  zatwierdzenia Aneksu nr 1 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Kobiernie na rok szkolny 2016/2017
844/2016 z dnia 5 września 2016 r. w sprawie  zatwierdzenia Aneksu nr 1 do arkusza organizacji Przedszkola nr 2 w Krotoszynie na rok szkolny 2016/2017
845/2016 z dnia 5 września 2016 r. w sprawie  zatwierdzenia Aneksu nr 1 do arkusza organizacji Przedszkola nr 1 w Krotoszynie na rok szkolny 2016/2017
846/2016 z dnia 5 września 2016 r. w sprawie  zatwierdzenia Aneksu nr 1 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Biadkach na rok szkolny 2016/2017
847/2016 z dnia 5 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 1 do arkusza organizacji Przedszkola nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie na rok szkolny 2016/2017
848/2016 z dnia 5 września 2016 r. w sprawie  zatwierdzenia Aneksu nr 1 do arkusza organizacji Gimnazjum nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Krotoszynie na rok szkolny 2016/2017
849/2016 z dnia 5 września 2016 r. w sprawie  zatwierdzenia Aneksu nr 1 do arkusza organizacji Przedszkola nr 5 w Krotoszynie na rok szkolny 2016/2017
850/2016 z dnia 5 września 2016 r. w sprawie  zatwierdzenia Aneksu nr 1 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 1 w Zespole Szkół nr 3 w Krotoszynie na rok szkolny 2016/2017
851/2016 z dnia 5 września 2016 r. w sprawie  zatwierdzenia Aneksu nr 1 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Benicach na rok szkolny 2016/2017
852/2016 z dnia 5 września 2016 r. w sprawie  zatwierdzenia Aneksu nr 1 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 4 w Krotoszynie na rok szkolny 2016/2017
853/2016 z dnia 5 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 1 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Chwaliszewie na rok szkolny 2016/2017
854/2016 z dnia 5 września 2016 r. w sprawie  zatwierdzenia Aneksu nr 1 do arkusza organizacji Gimnazjum nr 2 w Krotoszynie na rok szkolny 2016/2017
855/2016 z dnia 5 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 1 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 8 w Krotoszynie na rok szkolny 2016/2017
856/2016 z dnia 5 września 2016 r. w sprawie  zatwierdzenia Aneksu nr 1 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 3 w Zespole Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie na rok szkolny 2016/2017
857/2016 z dnia 5 września 2016 r. w sprawie  zatwierdzenia Aneksu nr 1 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 7 w Zespole Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie na rok szkolny 2016/2017
858/2016 z dnia 5 września 2016 r. w sprawie  zatwierdzenia Aneksu nr 1 do arkusza organizacji Przedszkola nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie na rok szkolny 2016/2017

859/2016 z dnia 6 września 2016 r. w sprawie  upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krotoszynie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych 
860/2016 z dnia 6 września 2016 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krotoszynie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych
861/2016 z dnia 6 września 2016 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krotoszynie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych

862/2016 z dnia 7 września 2016 r. w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Krotoszyn 
863/2016 z dnia 7 września 2016 r. w sprawie potwierdzenia zadań metodycznego Samorządowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Krotoszynie 
864/2016 z dnia 7 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 1 do arkusza organizacji Gimnazjum w Zespole Szkół w Orpiszewie na rok szkolny 2016/2017
865/2016 z dnia 7 września 2016 r. w sprawie  zatwierdzenia Aneksu nr 1 do arkusza organizacji Gimnazjum nr 1 w Zespole Szkół nr 3 w Krotoszynie na rok szkolny 2016/2017
866/2016 z dnia 7 września 2016 r. w sprawie  zatwierdzenia Aneksu nr 1 do arkusza organizacji Gimnazjum w Zespole Szkół w Benicach na rok szkolny 2016/2017
867/2016 z dnia 7 września 2016 r. w sprawie  zatwierdzenia Aneksu nr 1 do arkusza organizacji Gimnazjum w Zespole Szkół w Chwaliszewie na rok szkolny 2016/2017
868/2016 z dnia 7 września 2016 r. w sprawie  zatwierdzenia Aneksu nr 1 do arkusza organizacji Gimnazjum nr 5 w Zespole Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie na rok szkolny 2016/2017
869/2016 z dnia 7 września 2016 r. w sprawie  zatwierdzenia Aneksu nr 1 do arkusza organizacji Gimnazjum nr 3 w Zespole Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie na rok szkolny 2016/2017

870/2016 z dnia 7 września 2016 r. w sprawie  sporządzenia oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości będących własnością i w użytkowaniu wieczystym Miasta i Gminy Krotoszyn pzreznaczonyhc do wydzirżawienia położonych na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn  
871/2016 z dnia 7 września 2016 r. w sprawie wyznaczenia miejsca w Smoszewie na jednorazową sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa

872/2016 z dnia 9 września 2016 r. w sprawie  wyznaczenia na obszarze Miasta i Gminy Krotoszyn miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów wszystkich komitetów wyborczych, dotyczących wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Krotoszynie w okręgu wyborczym nr 17

873/2016 z dnia 14 września 2016 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2017 
874/2016 z dnia 14 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie indywidualnego nauczania dla uczennicy Gimnazjum nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Krotoszynie 
875/2016 z dnia 14 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie indywidualnego nauczania dla uczennicy Szkoły Podstawowej nr 8 w Krotoszynie

876/2016 z dnia 15 września 2016 r. w sprawie  wyrażenia zgody na przyznanie miesięcznej godzin na zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
877/2016 z dnia 15 września 2016 r. w sprawie  zatwierdzenia Aneksu nr 2 do arkusza organizacji gimnazjum nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie na rok szkolny 2016/2017
878/2016 z dnia 15 września 2016 r. w sprawie  zatwierdzenia Aneksu nr 2 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 8 w Krotoszynie na rok szkolny 2016/2017

879/2016 z dnia 16 września 2016 r. w sprawie zmiany terminu realizacji umowy Nr 566/FnB/47/GK/2016 z dnia 22 sierpnia 2016 dotyczącej realizacji zadania pn.: „Modernizacja oświetlenia przy ul. Ostrowskiej w Krotoszynie”
880/2016 z dnia 16 września 2016 r. w sprawie  nieodpłatnego przydziału drewna
881/2016 z dnia 16 września 2016 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych oraz lokali socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Krotoszyn

882/2016 z dnia 19 września 2016 r. w sprawie  zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 4 w Krotoszynie na rok szkolny 2016/2017
883/2016 z dnia 19 września 2016 r. w sprawie  wyrażenia zgody na zorganizowanie indywidualnego nauczania dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 8 w Krotoszynie

884/2016 z dnia 20 września 2016 r. w sprawie  wyrażenia zgody na zorganizowanie indywidualnego nauczania dla ucznia szkoły Podstawowej nr 7 w Zespole Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie
885/2016 z dnia 20 września 2016 r. w sprawie  zatwierdzenia Aneksu nr 3 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 8 w Krotoszynie na rok szkolny 2016/2017
886/2016 z dnia 20 września 2016 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Krotoszynie przy ul. Okólnej

887/2016 z dnia 21 września 2016 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

888/2016 z dnia 22 września 2016 r. w sprawie  nieodpłatnego przydziału drewna 
889/2016 z dnia 22 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 2 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 7 w Zespole Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie na rok szkolny 2016/2017
890/2016 z dnia 22 września 2016 r. w sprawie  zatwierdzenia Aneksu nr 2 do arkusza organizacji Gimnazjum nr 3 w Zespole Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie na rok szkolny 2016/2017

891/2016 z dnia 26 września 2016 r. w sprawie  zatwierdzenia robót uzupełniających dot. zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku w Orpiszewie przy ul. Przedszkolnej na utworzenie lokali socjalnych” 
892/2016 z dnia 26 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia robót dodatkowych dot. zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku w Orpiszewie przy ul. Przedszkolnej na utworzenie lokali socjalnych”


893/2016 z dnia 27 września 2016 r. zmieniające zarządzenie nr 645/2016 Burmistrza Krotoszyna z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia cennika za korzystanie z Hali Sportowo-Widowiskowej mieszczącej się przy al. Powstańców Wlkp. 13 w Krotoszynie, wchodzącej w skład Centrum Sportu i Rekreacji WODNIK w Krotoszynie

894/2016 z dnia 28 września 2016 r. w sprawie powierzenia zadań doradcy metodycznego Samorządowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Krotoszynie 
895/2016 z dnia 28 września 2016 r. w sprawie powierzenia zadań doradcy metodycznego Samorządowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Krotoszynie

896/2016 z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie miesięcznej liczby godzin na zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 
897/2016 z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 2 do arkusza organizacji Przedszkola nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie na rok szkolny 2016/2017
898/2016 z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 2 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Orpiszewie na rok szkolny 2016/2017

899/2016 z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zasad udzielania informacji środkom masowego przekazu przez kierownictwo i naczelników wydziałów Urzędu Miejskiego w Krotoszynie
900/2016 z dnia 30 września 2016 r. w sprawie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej finansowanych środkami z przyznanej na 2016 rok dotacji
901/2016 z dnia 30 września 2016 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Krotoszynie
902/2016 z dnia 30 września 2016 r. w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn na 2016 rok
903/2016 z dnia 30 września 2016 r. zmieniające zarządzenie nr 272/2015 Burmistrza Krotoszyna z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie upoważnienia gospodarzy Wiejskich Domów Kultury

904/2016 z dnia 4 października 2016 r. w sprawie wypłaty odszkodowania za grunt przyjęty pod drogę gminną, ul. Genowefy Młynarz w Krotoszynie
905/2016 z dnia 4 października 2016 r. w sprawie wypłaty odszkodowania za grunt przejęty pod drogę gminną ul. Taczaka w Krotoszynie
906/2016 z dnia 4 października 2016 r. w sprawie określenia zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Krotoszynie
907/2016 z dnia 4 października 2016 r. w sprawie przyznania nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej

908/2016 z dnia 10 października 2016 r. w sprawie przyznania nagród pieniężnych i rzeczowych dla sportowców, trenerów i działaczy sportowych za sezon 2015/2016
909/2016 z dnia 10 października 2016 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert 
910/2016 z dnia 10 października 2016 r. w sprawie sporządzenia oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości będącej własnością Miasta i Gminy Krotoszyn przeznaczonej do wynajęcia usytuowanej na terenie Miasta Krotoszyna 
911/2016 z dnia 10 października 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 4 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 8 w Krotoszynie na rok szkolny 2016/2017
912/2016 z dnia 10 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie indywidualnego nauczania dla ucznia Szkoły Podstawowej nr 3 w Zespole Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie 

913/2016 z dnia 11 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok
914/2016 z dnia 11 października 2016 r. w sprawie wypłaty odszkodowania za grunt przejęty pod drogę gminną ul. Taczaka w Krotoszynie

915/2016 z dnia 12 października 2016 r. w sprawie przyznania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury oraz statuetek, nominacji i podziękowań dla sponsorów

916/2016 z dnia 14 października 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 2 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 3 w Zespole Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie na rok szkolny 2016/2017
917/2016 z dnia 14 października 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 2 do arkusza organizacji Gimnazjum nr 5 w Zespole Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie na rok szkolny 2016/2017
918/2016 z dnia 14 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie miesięcznej liczby godzin na zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

919/2016 z dnia 17 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok
920/2016 z dnia 17 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dla dziecka uczęszczającego do oddziału przedszkolnego w Przedszkolu nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie
921/2016 z dnia 17 października 2016 r. zmieniające zarządzenie nr 683/2016 Burmistrza Krotoszyna z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia w roku 2016 kwoty wydatków na ucznia uczęszczającego do przedszkola o oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, prowadzonej przez Miasto i Gminę Krotoszyn
922/2016 z dnia 17 października 2016 r. zmieniające zarządzenie nr 684/2016 Burmistrza Krotoszyna z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia w roku szkolnym 2016 kwoty dotacji na ucznia uczęszczającego do publicznego przedszkola, funkcjonującego na terenie miasta i gminy Krotoszyn, prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego 
923/2016 z dnia 17 października 2016 r. zmieniające zarządzenie nr 684/2016 Burmistrza Krotoszyna z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia w roku szkolnym 2016 kwoty dotacji na ucznia uczęszczającego do niepublicznego przedszkola, funkcjonującego na terenie miasta i gminy Krotoszyn

924/2016 z dnia 20 października 2016 r. w sprawie rozwiązania umowy dzierżawy dotyczącej nieruchomości będącej własnością Miasta i Gminy Krotoszyn położonej w Unisławiu
925/2016 z dnia 20 października 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krotoszynie 
926/2016 z dnia 20 października 2016 r. w sprawie dofinansowania zakupu akcesoriów do instrumentów muzycznych i pulpitów nutowych dla Krotoszyńskiej Orkiestry Dętej, działającej w Krotoszyńskim Ośrodku Kultury

927/2016 z dnia 21 października 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji 
928/2016 z dnia 21 października 2016 r. w sprawie scentralizowanych zasad podatku VAT w Gminie Krotoszyn i jej jednostkach budżetowych
929/2016 z dnia 21 października 2016 r. w sprawie udzielenia pracownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krotoszynie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego

930/2016 z dnia 25 października 2016 r. w sprawie udzielenia pracownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krotoszynie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń rodzinnych

931/2016 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie kosztów sporządzania kopii dokumentów i zasad ich ponoszenia

932/2016 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie powołania Zespołu Realizującego Projekt pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Krotoszyn (Zespół Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie, Szkoła Podstawowa w Biadkach, Przedszkole nr 5 w Krotoszynie)” w ramach wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

933/2016 z dnia 31 października 2016 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krotoszynie do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu zasiłków dla opiekunów, świadczeń wychowawczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych oraz do wydawania decyzji w spawach z zakresu świadczeń rodzinnych 
934/2016 z dnia 31 października 2016 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krotoszynie do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej 
935/2016 z dnia 31 października 2016 r. w sprawie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej finansowanych środkami z przyznanej na 2016 rok dotacji 
936/2016 z dnia 31 października 2016 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Krotoszynie na 2016 rok 
937/2016 z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 3 do arkusza organizacji Przedszkola nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie na rok szkolny 2016/2017
938/2016 z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 3 do arkusza organizacji Gimnazjum nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie

939/2016 z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw wdrożenia nowego ustroju szkolnego w Mieście i Gminie Krotoszyn

940/2016 z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 2 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Lutogniewie na rok szkolny 2016/2017
941/2016 z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 4 do arkusza organizacji Przedszkola nr 6 z Oddziałami integracyjnymi w Krotoszynie na rok szkolny 2016/2017

942/2016 z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 3 do arkusza organizacji Gimnazjum nr 3 w Zespole Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie na rok szkolny 2016/2017

943/2016 z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krotoszynie do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dodatku mieszkaniowego w czasie nieobecności Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krotoszynie
944/2016 z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krotoszynie do podejmowania czynności w zakresie realizacji projektu partnerskiego pn.: „Usługi społeczne i zdrowotne w powiecie Krotoszyńskim” w ramach Osi Priorytetowej 7 Włączenie społeczne Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014/2020

945/2016 z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie przyznania środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Krotoszyn oraz rencistów, emerytowanych nauczycieli i nauczycieli otrzymujących świadczenia kompensacyjne, korzystających z opieki zdrowotnej
946/2016 z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie zmieniające zarządzenie nr 789/2016 Burmistrza Krotoszyna z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie wysokości dodatku funkcyjnego dla dyrektorów przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, zespołów szkół oraz Samorządowego Ośrodka Nauczycieli prowadzonego przez Miasto i Gminę Krotoszyn

947/2016 z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie regulaminu przyznawania środków finansowych na promocje gminy

948/2016 z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie opracowania projektu budżetu na 2017 rok
949/2016 z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krotoszyn 
950/2016 z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej finansowanych środkami z przyznanej na 2017 rok dotacji 
951/2016 z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Krotoszynie na 2017 rok 
952/2016 z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn w 2017 roku

953/2016 z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
954/2016 z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie powoływania osoby odpowiedzialnej za obsługę informatyczną w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Krotoszynie w okręgu wyborczym nr 17
955/2016 z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia „Polityki zarządzania bezpieczeństwem informacji Urzędu Miejskiego w Krotoszynie”
956/2016 z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie udziału w treningu wojewódzkim Systemu Ostrzegania i Alarmowania (SOA)
957/2016 z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej celem przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego
958/2016 z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej celem przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego
959/2016 z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej celem przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego

960/2016 z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego

961/2016 z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie nieodpłatnego przydziału drewna
962/2016 z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie określenia zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Krotoszynie 
963/2016 z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 3 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 7 w Biadkach w Zespole Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie na rok szkolny 2016/2017

964/2016 z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie woli nabycia nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Krotoszynie przy ul. Kobierskiej 7

965/2016 z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie udzielania zamówienia uzupełniającego dot. zadania pn.: „Utrzymanie zieleni miejskiej na terenie Krotoszyna w 2016 r.”

966/2016 z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie powołania Pana Wojciecha Szuniewicza na stanowisko dyrektora Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury

967/2016 z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 3 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 4 w Krotoszynie na rok szkolny 2016/2017
968/2016 z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie zmieniające zarządzenie nr 631/2016 Burmistrza Krotoszyna z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie ustalenia na rok 2016 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane

969/2016 z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie nieodpłatnego przydziału drewna
970/2016 z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny wniosków w otwartym konkursie ofert
971/2016 z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie powołania zespołu dla przygotowania wniosku o dofinansowanie zadania pn.: „Wdrożenie wysokiej jakości e-usług administracyjnych w gminie Krotoszyn, Kobylin, Rozdrażew, Koźmin Wielkopolski, Zduny, Sulmierzyce i w Powiecie Krotoszyńskim 
972/2016 z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej finansowanych środkami z przyznanej na 2016 rok dotacji
973/2016 z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Krotoszynie na 2016 rok
974/2016 z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn w 2016 roku

975/2016 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 2 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 1 w Zespole Szkół nr 3 w Krotoszynie na rok szkolny 2016/2017
976/2016 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 2 do arkusza organizacji Gimnazjum nr 1 w Zespole Szkół nr 3 w Krotoszynie na rok szkolny 2016/2017
977/2016 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 3 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Orpiszewie na rok szkolny 2016/2017
978/2016 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 2 do arkusza organizacji Gimnazjum w Zespole szkół w Orpiszewie na rok szkolny 2016/2017
979/2016 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 3 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 3 w Zespole Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie na rok szkolny 2016/2017
980/2016 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 3 do arkusza organizacji Gimnazjum nr 5 w Zespole Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie na rok szkolny 2016/2017
981/2016 z dnia 30 listopada 2016 r. zmieniające zarządzenie nr 518/2015 w sprawie Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Krotoszynie

982/2016 z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 2 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Chwaliszewie na rok szkolny 2016/2017
983/2016 z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie wzrostu wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, szkół podstawowych, gimnazjów, zespołów szkół prowadzonych przez Miasto i Gminę Krotoszyn oraz Zakład Obsługi Placówek Oświatowych
984/2016 z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie sporządzenia oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości będących własnością Miasta i Gminy Krotoszyn przeznaczonych do wydzierżawienia położonych na terenie Miasta Krotoszyna
985/2016 z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta i Gminy Krotoszyn w drodze bezprzetargowej 
986/2016 z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, zespołów szkół oraz Samorządowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Krotoszynie, prowadzonych przez Miasto i Gminę Krotoszyn

987/2016 z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok
988/2016 z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacji Przedszkola nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie na rok szkolny 2016/2017
989/2016 z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia zamówienia uzupełniającego dot. zadania pn.: „wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn w 2016 r.”
990/2016 z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie przyznania nagród dla osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, zespołach szkół prowadzonych przez Miasto i Gminę Krotoszyn oraz Zakładzie Obsługi Placówek Oświatowych w Krotoszynie

991/2016 z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie indywidualnego nauczania dla ucznia Gimnazjum nr 1 w Zespole Szkół nr 3 w Krotoszynie

992/2016 z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie indywidualnego nauczania dla ucznia szkoły Podstawowej nr 4 w Krotoszynie 
993/2016 z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie indywidualnego nauczania dla ucznia Szkoły Podstawowej nr 7 w Zespole Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie

994/2016 z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia z tego tytułu dodatkowych udziałów w podwyższonym kapitale Spółki z o.o. „Oświetlenie Uliczne i drogowe” z siedziba w Kaliszu

995/2016 z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Harmonogramu obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2017 roku

996/2016 z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 4 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 7 w Zespole Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie na rok szkolny 2016/2017
997/2016 z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz głównych najemców

998/2016 z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 3 do arkusza organizacji Gimnazjum nr 1 w Zespole Szkół nr 3 w Krotoszynie na rok szkolny 2016/2017
999/2016 z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie nieodpłatnego przydziału drewna
1000/2016 z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie nieodpłatnego przydziału drewna

1001/2016 z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na dodatkowa naukę języka polskiego dla uczniów przybywających z zagranicy będących obywatelami polskimi 
1002/2016 z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 4 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 3 w Zespole Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie na rok szkolny 2016/2017
1003/2016 z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 4 do arkusza organizacji Gimnazjum nr 5 w Zespole Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie na rok szkolny 2016/2017

1004/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie rozwiązania umowy dzierżawy dotyczącej nieruchomości będącej własnością Miasta i Gminy Krotoszyn położonej w Świnkowie 
1005/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie sporządzenia oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości będących własnością Miasta i Gminy Krotoszyn przeznaczonych do wydzierżawienia położonych na terenie Miasta Krotoszyna 
1006/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 1587/2014 z dnia 3 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości  
1007/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie powierzenia czynności Likwidatora zakładu budżetowego „Centrum Sportu i Rekreacji WODNIK w Krotoszynie”

1008/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 4 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 4 w Krotoszynie na rok szkolny 2016/2017
1009/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie powołania komisji do oceny wniosków na promocję gminy 
1010/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie indywidualnego nauczania dla ucznia Szkoły Podstawowej nr 8 w Krotoszynie
1011/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie indywidualnego nauczania dla ucznia Gimnazjum nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Krotoszynie

1012/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmieniające Zarządzenie nr 518/2015 z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Krotoszynie 
1012A/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

1013/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 5 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 8 w Krotoszynie na rok szkolny 2016/2017
1014/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej finansowanych środkami z przyznanej na 2016 rok dotacji 
1015/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Krotoszynie na 2016 rok
1016/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej finansowanych środkami z przyznanej na 2017 rok dotacji
1017/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Krotoszynie na 2017 rok 
1018/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn w 2017 roku
1019/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie rozwiązania umowy najmu nieruchomości będącej własnością Miasta i Gminy Krotoszyn położonej w Krotoszynie

 

Liczba odwiedzin : 211
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Marta Konarska
Osoba odpowiedzialna za informację : Burmistrz Krotoszyna
Czas wytworzenia: 2016-01-19 09:12:51
Czas publikacji: 2016-01-19 09:34:49
Data przeniesienia do archiwum: Brak