Spis zarządzeń Burmistrza Krotoszyna - 2017 r. 

 
 

Zarządzenie Burmistrza Krotoszyna nr:

1020/2017 z dnia 2 stycznia 2017 r.  w sprawie udzielenia dyrektorowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krotoszynie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia, o których mowa w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” oraz do wydawania w tych sprawach decyzji
1021/2017 z dnia 2 stycznia 2017 r.  w sprawie udzielenia pracownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krotoszynie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia, o których mowa w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” oraz do wydawania w tych sprawach decyzji

1022/2017 z dnia 3 stycznia 2017 r.  w sprawie sporządzenia oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży położonej w Krotoszynie przy ul. Magazynowej
1023/2017 z dnia 3 stycznia 2017 r.  w sprawie sporządzenia oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży położonej w Krotoszynie przy ul. Parkowej 
1024/2017 z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie sporządzenia oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży położonych w Krotoszynie przy ul, Transportowej
1025/2017 z dnia 3 stycznia 2017 r . w sprawie sporządzenia oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży położonej w Krotoszynie przy ul. Staszica

1026/2017 z dnia 4 stycznia 2017 r.  w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie indywidualnego nauczania dla ucznia Gimnazjum nr 5 w Zespole Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie

1027/2017 z dnia 5 stycznia 2017 r.  w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 5 do arkusza organizacji Gimnazjum nr 5 w Zespole Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie na rok szkolny 2016/2017
1028/2017 z dnia 5 stycznia 2017 r.  w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 4 do arkusza organizacji Gimnazjum nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Krotoszynie na rok szkolny 2016/2017
1029/2017 z dnia 5 stycznia 2017 r.  w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 5 do arkusza organizacji Przedszkola nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie na rok szkolny 2016/2017

1030/2017 z dnia 9 stycznia 2017 r.  w sprawie nieodpłatnego przydziału drewna
1031/2017 z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 5 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 7 w Zespole szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie na rok szkolny 2016/2017
1032/2017 z dnia 9 stycznia 2017 r.  w sprawie powołania zespołu dla przygotowania wniosku o dofinansowania zadania pn.: "Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Różopolu” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020
1033/2017 z dnia 9 stycznia 2017 r.  w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 5 do arkusza organizacji Gimnazjum nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Krotoszynie na rok szkolny 2016/2017

1034/2017 z dnia 11 stycznia 2017 r.  w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Krotoszynie 

1035/2017 z dnia 13 stycznia 2017 r.  w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 5 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 4 w Krotoszynie 
1036/2017 z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 4 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Orpiszewie na rok szkolny 2016/2017

1037/2017 z dnia 17 stycznia 2017 r.  w sprawie zwolnienia z opłat oraz warunków korzystania z obiektów i urządzeń sportowych Centrum Sportu i Rekreacji Wodnik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krotoszynie

1038/2017 z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie przekazania upoważnienia do zaciągania zobowiązań w danym roku budżetowym
1039/2017 z dnia 18 stycznia 2017 r.  w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie indywidualnego nauczania dla ucznia Szkoły Podstawowej nr 1 w Zespole Szkół nr 3 w Krotoszynie
1040/2017 z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie wykreślenia obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków

1041/2017 z dnia 20 stycznia 2017 r.  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy użyczenia nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Krotoszynie 
1042/2017 z dnia 20 stycznia 2017 r. uchylające Zarządzenie nr 360/2015 Burmistrza Krotoszyna z dnia 4 września 2015 roku w sprawie przekazania w administrowanie hali sportowo-widowiskowej przy Al. Powstańców Wlkp. 13 w Krotoszynie oraz Zarządzenie nr 500/2015 Burmistrza Krotoszyna z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie przekazania w administrowanie obiektu „Moje Boisko – ORLIK 2012” przy Al. Powstańców Wlkp. 13 w Krotoszynie

1043/2017 z dnia 24 stycznia 2017 r.   zmieniające Zarządzenie nr 723/2016 Burmistrza Krotoszyna z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu za korzystanie z wiejskich Domów Kultury, Świetlic oraz Grzybków” znajdujących się na terenie gminy Krotoszyn
1044/2017 z dnia 24 stycznia 2017 r.  w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 3 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 1 w Zespole Szkół nr 3 w Krotoszynie na rok szkolny 2016/2017
1045/2017 z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 2 do arkusza organizacji Przedszkola nr 5 w Krotoszynie na rok szkolny 2016/2017

1046/2017 z dnia 25 stycznia 2017 r.  w sprawie nieodpłatnego przydziału drewna
1047/2017 z dnia 25 stycznia 2017 r.  w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie indywidualnego nauczania dla uczennicy Gimnazjum nr 2 w Krotoszynie

1048/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie przyznania stypendiów za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym

1049/2017 z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

1050/2017 z dnia 30 stycznia 2017 r.  w sprawie wyrażenia zgody na dodatkową naukę języka polskiego dla uczniów przybywających z zagranicy
1051/2017 z dnia 30 stycznia 2017 r.  w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 3 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Chwaliszewie na rok szkolny 2016/2017

1052/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r.  w sprawie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej finansowanych środkami z przyznanej na 2017 rok dotacji
1053/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r.  w sprawie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Krotoszynie na 2017 rok
1054/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r.  w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 5 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Orpiszewie na rok szkolny 2016/2017
1055/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 3 do arkusza organizacji Gimnazjum w Zespole Szkół w Orpiszewie na rok szkolny 2016/2017

1056/2017 z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie nieodpłatnego przydziału drewna
1057/2017 z dnia 6 lutego 2017 r . w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 2 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Benicach na rok szkolny 2016/2017
1058/2017 z dnia 6 lutego 2017 r . w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 2 do arkusza organizacji Gimnazjum w Zespole Szkół w Benicach na rok szkolny 2016/2017
1059/2017 z dnia 6 lutego 2017 r.  w sprawie zlecenia opracowania map dla celów projektowych oraz koncepcji wielowariantowej rozwiązań projektowych dla zadania „Budowa ulicy Leśnej w Biadkach”
1060/2017 z dnia 6 lutego 2017 r.  w sprawie przeniesienia za wynagrodzeniem prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych położonych w Krotoszynie przy ul. Klemczaka 
1061/2017 z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie sporządzenia oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży położonej w Krotoszynie w rejonie ulicy Gorzupskiej


1062/2017 z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie indywidualnego nauczania dla ucznia Szkoły Podstawowej Nr 3 w Zespole Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie

1063/2017 z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie rozwiązania umowy dzierżawy zawartej na nieruchomości będącą własnością Miasta i Gminy Krotoszyn położonej w Dzierżanowie 
1064/2017 z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 2 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Roszkach na rok szkolny 2016/2017
1065/2017 z dnia 9 lutego 2017 r.  w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 2 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Świnkowie na rok szkolny 2016/2017
1066/2017 z dnia 9 lutego 2017 r.  w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 2 do arkusza organizacji Gimnazjum nr 2 w Krotoszynie na rok szkolny 2016/2017
1067/2017 z dnia 9 lutego 2017 r.  w sprawiewyrażenia zgody na zorganizowanie indywidualnego nauczania dla ucznia Gimnazjum nr 3 w Zespole Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie

1068/2017 z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 6 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 7 w Zespole Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie na rok szkolny 2016/2017
1069/2017 z dnia 10 lutego 2017 r . w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 5 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 3 w Zespole Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie na rok szkolny 2016/2017
1070/2017 z dnia 10 lutego 2017 r.  w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 6 do arkusza organizacji Gimnazjum nr 5 w Zespole Szkół nr 2 Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie na rok szkolny 2016/2017 
1071/2017 z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 6 do arkusza organizacji Przedszkola nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie na rok szkolny 2016/2017
1072/2017 z dnia 10 lutego 2017 r.  w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 6 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 4 w Krotoszynie na rok szkolny 2016/2016

1073/2017 z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych położonych na terenie miasta i gminy Krotoszyn stanowiących drogi 
1074/2017 z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej

1075/2017 z dnia 13 lutego 2017 r.  w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert 
1076/2017 z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 3 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Benicach na rok szkolny 2016/2017 
1077/2017 z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 6 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 8 w Krotoszynie na rok szkolny 2016/2017
1078/2017 z dnia 14 lutego 2017 r.  w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 7 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 7 w Zespole Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie na rok szkolny 2016/2017

1079/2018 z dnia 14 lutego 2017 r.  w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 4 do arkusza organizacji Gimnazjum nr 3 w Zespole Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie na rok szkolny 2016/2017

1080/2017 z dnia 16 lutego 2017 r.  w sprawie wprowadzenia regulaminu konkursu „Piękna Gmina” promującego Miasto i Gminę Krotoszyn w roku 2017

1081/2017 z dnia 17 lutego 2017 r.  w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 4 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 1 w Zespole Szkół nr 3 w Krotoszynie 
1082/2017 z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 4 do arkusza organizacji Gimnazjum nr 1 w Zespole Szkół nr 3 w Krotoszynie na rok szkolny 2016/2017
1083/2017 z dnia 17 lutego 2017 r.  w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 6 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 3 w Zespole Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie na rok szkolny 2016/2017
1084/2017 z dnia 17 lutego 2017 r.  w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 7 do arkusza organizacji Gimnazjum nr 5 w Zespole Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie na rok szkolny 2016/2017
1085/2017 z dnia 17 lutego 2017 r.  w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 8 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 7 w Zespole Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie na rok szkolny 2016/2017

1086/2017 z dnia 21 lutego 2017 r.  w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 4 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Chwaliszewie na rok szkolny 2016/2017

1087/2017 z dnia 23 lutego 2017 r.  w sprawie przyjęcia do realizacji wniosków złożonych w ramach inicjatywy lokalnej
1088/2017 z dnia 23 lutego 2017 r.  w sprawie wyrażenia zgodna zorganizowanie indywidualnego nauczania dla ucznia Szkoły Podstawowej nr 7 w Zespole Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie
1089/2017 z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej  za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej 
1090/2017 z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmieniające Zarządzenie nr 1073/2016 Burmistrza Krotoszyna z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych położonych na terenie miasta i gminy Krotoszyn stanowiących drogi

1091/2017 z dnia 24 lutego 2017 r.  w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 9 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 7 w Zespole Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi  Krotoszynie na rok szkolny 2016/2017
1092/2017 z dnia 24 lutego 2017 r.  w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej

1093/2017 z dnia 27 lutego 2017 r . w sprawie wypłaty odszkodowania za grunt przejęty pod drogę gminną, ul. Genowefy Młynarz w Krotoszynie 
1094/2017 z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 7 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 8 w Krotoszynie na rok szkolny 2016/2017
1095/2017 z dnia 27 lutego 2017 r.  w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 3 do arkusza organizacji Przedszkola nr 5 w Krotoszynie na rok szkolny 2016/2017
1096/2017 z dnia 27 lutego 2017 r.  w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 5 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Cwlaiszewie na rok szkolny 2016/2017

1097/2017 z dnia 28 lutego 2017 r.  w sprawie wprowadzenia organizacji i trybu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora samorządowej instytucji kultury 
1098/2017 z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawienieodpłatnego przydziału drewna

1099/2017 z dnia 28 lutego 2017 r.  w sprawie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej finansowych środkami z przyznanej na 2017 rok dotacji
1100/2017 z dnia 28 lutego 2017 r.  w sprawie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Krotoszynie na 2017 rok

1101/2017 z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji określającej zasady gospodarki majątkiem w Urzędzie Miejskim w Krotoszynie

1102/2017 z dnia 1 marca 2017 r . w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu

1103/2017 z dnia 2 marca 2017 r.  w sprawie akceptacji zakresu rzeczowego zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja boiska sportowego w SP 8 w Krotoszynie”
1104/2017 z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie sporządzenia oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości będących własnością i w użytkowaniu wieczystym Miasta i gminy Krotoszyn przeznaczonych do wydzierżawienia położonych na terenie Miasta Krotoszyna, Orpiszewa, Chwaliszewa, Salni, Biadek, Lutogniewa, Benic, Gorzupi, Wróżew, Raciborowa, Tomnic, Dusznej Górki, Świnkowa, Jasnego Pola
1105/2017 z dnia 2 marca 2017 r.  w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie indywidualnego nauczania dla uczniów Zespołu Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie

1106/2017 z dnia 3 marca 2017 r.  w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 2 do arkusza organizacji Przedszkola nr 1 w Krotoszynie na rok szkolny 2016/2017
1107/2017 z dnia 3 marca 2017 r.  w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

1108/2017 z dnia 6 marca 2017 r . w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 10 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 7 w Zespole Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie na rok szkolny 2016/2017
1109/2017 z dnia 6 marca 2017 r.  w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 5 do arkusza organizacji Gimnazjum nr 3 w Zespole Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie na rok szkolny 2016/2017

1110/2017 z dnia 7 marca 2017 r.  w sprawie wprowadzenia regulaminu konkursu „Węgry – kraj naszych przyjaciół” promującego Miasto i Gminę Krotoszyn

1111/2017 z dnia 8 marca 2017 r.  w sprawie określenia zakresu prac objętych przetargiem na wybór wykonawcy robót dla zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ustków”
1112/2017 z dnia 8 marca 2017 r.  w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie indywidualnego nauczania dla ucznia Gimnazjum nr 5 w Zespole Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie
1113/2017 z dnia 8 marca 2017 r.  w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie indywidualnego nauczania dla uczennicy szkoły Podstawowej nr 1 w Zespole Szkół nr 3 w Krotoszynie

1114/2017 z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenie Aneksu nr 6 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Orpiszewie na rok szkolny 2016/2017

1115/2017 z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenie Aneksu nr 5 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 1 w Zespole Szkół nr 3 w Krotoszynie na rok szkolny 2016/2017

1116/2017 z dnia 14 marca 2017 r.  w sprawie mogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury 

1117/2017 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

1118/2017 z dnia 15 marca 2017 r.  w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Remont dachu i wzmocnienie fundamentów Wiejskiego Domu Kultury w Ustkowie”
1119/2017 z dnia 15 marca 2017 r.  w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 6 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Chwaliszewie na rok szkolny 2016/2017
1120/2017 z dnia 15 marca 2017 r.  w sprawie należności mundurowych funkcjonariuszy straży miejskiej, zasad korzystania z umundurowania oraz sposobu jego rozliczania

1121/2017 z dnia 16 marca 2017 r.  w sprawie z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu do planu pracy Samorządowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Krotoszynie na rok szkolny 2016/2017
1122/2017 z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 7 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 4 w Krotoszynie na rok szkolny 2016/2017

1123/2017 z dnia 20 marca 2017 r.  w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 8 do arkusza organizacji Gimnazjum nr 5 w Zespole Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie na rok szkolny 2016/2017

1124/2017 z dnia 22 marca 2017 r.  w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2017/2018
1125/2017 z dnia 22 marca 2017 r.  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

1126/2017 z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz głównych najemców
1127/2017 z dnia 23 marca 2017 r.  w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
1128/2017 z dnia 23 marca 2017 r.  w sprawie zmiany terminu realizacji umowy Nr 785/FnB/6/MZ/2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku dotyczącej realizacji zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Magazynowej w Krotoszynie”

1129/2017 z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie akceptacji zakresu rzeczowego zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja boiska sportowego i zagospodarowania terenu wokół Szkoły Podstawowej nr 8 w Krotoszynie”

1130/2017 z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie indywidualnego nauczania dla ucznia Gimnazjum nr 1 w Zespole Szkół nr 3 w Krotoszynie

1131/2017 z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie ustalenia na rok 2017 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane
1132/2017 z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Rejestru jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Krotoszyn

1133/2017 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu, informacji o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdania finansowego Miasta i Gminy Krotoszyn za rok 2016
1134/2017 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 6 do arkusza organizacji Gimnazjum nr 3 w Zespole Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie na rok szkolny 2016/2017
1135/2017 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia w roku 2017 kwoty wydatków na ucznia uczęszczającego do przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, prowadzonej przez Miasto i Gminy Krotoszyn
1136/2017 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia w roku 2017 podstawowej kwoty dotacji na ucznia uczęszczającego do publicznego przedszkola, funkcjonującego na terenie miasta i gminy Krotoszyn, prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego 
1137/2017 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia w roku 2017 podstawowej kwoty dotacji na ucznia uczęszczającego do niepublicznego przedszkola, funkcjonującego na terenie miasta i gminy Krotoszyn 
1138/2017 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia w roku 2017 kwoty dotacji na ucznia uczęszczającego do niepublicznego gimnazjum funkcjonującego na terenie miasta i gminy Krotoszyn, prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego 
1139/2017 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia na 2017 rok kwoty dotacji na ucznia uczęszczającego do niepublicznego szkoły podstawowej funkcjonującej na terenie miasta i gminy Krotoszyn, prowadzonej przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego

1140/2017 z dnia 30 marca 2017 r.  w sprawie  upoważnienia gospodarzy Wiejskich domów Kultury i Świetlic do zawierania umów najmu
1141/2017 z dnia 30 marca 2017 r . w sprawie  udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej 
1142/2017 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie  zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert 
1143/2017 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie  zatwierdzenia robót dodatkowych dot. zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa parkingu przy ul. Kołłątaja 5 w Krotoszynie 
1144/2017 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie  zatwierdzenia robót zamiennych dot. zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa parkingu przy ul. Kołłątaja 5 w Krotoszynie”
1145/2017 z dnia 30 marca 2017 r.  w sprawie  zatwierdzenia robót dodatkowych dot. zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa parkingu przy ul. Słodowej w Krotoszynie”
1146/2017 z dnia 30 marca 2017 r.  w sprawie  zatwierdzenia Aneksu nr 3 do arkusza organizacji Przedszkola nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie na rok szkolny 2016/2017
1147/2017 z dnia 30 marca 2017 r.  w sprawie  rozwiązania umowy dzierżawy zawartej na nieruchomości będącej własnością i w użytkowaniu wieczystym Miasta i Gminy Krotoszyn
1148/2017 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie  zatwierdzenia robót uzupełniających dot. zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa parkingu przy ul. Kołłątaja 5 w Krotoszynie”

1149/2017 z dnia 31 marca 2017 r.  w sprawie  zatwierdzenia Aneksu nr 7 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Orpiszewie na rok szkolny 2016/2017
1150/2017 z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 4 do arkusza organizacji Gimnazjum w Zespole Szkół w Orpiszewie na rok szkolny 2016/2017
1151/2017 z dnia 31 marca 2017 r.  w sprawie ustalenia innego terminu zapłaty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych
1152/2017 z dnia 31 marca 2017 r.  w sprawie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej finansowanych środkami z przyznawanej na 2017 rok dotacji 
1153/2017 z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Krotoszynie na 2017 rok

1154/2017 z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn w 2017 roku 
1155/2017 z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 5 do arkusza organizacji Gimnazjum nr 1 w Zespole Szkół nr 3 w Krotoszynie na rok szkolny 2016/2017

1156/2017 z dnia 3 kwietnia 2017 r.  w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 7 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 3 w Zespole Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnego w Krotoszynie na rok szkolny 2016/2017
1157/2017 z dnia 3 kwietnia 2017 r.  w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 9 do arkusza organizacji Gimnazjum nr 5 w Zespole Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie na rok szkolny 2016/2017

1158/2017 z dnia 6 kwietnia 2017 r.  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury za rok 2016
1159/2017 z dnia 6 kwietnia 2017 r.  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Krotoszyńskie Biblioteki Publicznej im. Arkadego Fiedlera za rok 2016
1160/2017 z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum regionalnego im. Hieronima Ławniczaka w Krotoszynie za rok 2016

1161/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie nieodpłatnego przydziału drewna 
1162/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia terminu składania wniosków przez rodziców uczniów klas III i VI Szkoły Podstawowej nr 4 im. Wojska Polskiego w Krotoszynie o przyjęcie do klas IV i VII Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Krotoszynie
1163/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 r.  w sprawie przyznania uczniom szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Miasto i Gminę Krotoszyn Stypendium Burmistrza Krotoszyna za I półrocze roku szkolnego 2016/2017

1164/2017 z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

1165/2017 z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie przyznania nagrody rocznej do dyrektora Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury 
1166/2017 z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie przyznania nagrody rocznej dla dyrektora Krotoszyńskiej Biblioteki Publicznej
1167/2017 z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie przyznania nagrody rocznej dla dyrektora Muzeum regionalnego w Krotoszynie 
1168/2017 z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury 
1169/2017 z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania zespołu do opracowania propozycji w zakresie finansowania jednostek pomocniczych 
1170/2017 z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie
1171/2017 z dnia 11 kwietnia 2017 r.  w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie
1172/2017 z dnia 11 kwietnia 2017 r.  w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zakładu Placówek Oświatowych w Krotoszynie

1173/2017 z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przydzielenie indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla ucznia Gimnazjum nr 1 w Zespole Szkół nr 3 w Krotoszynie  
1174/2017 z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie sporządzenia oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w Krotoszynie przy ul. Słodowej 
1175/2017 z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie przeniesienia za wynagrodzeniem prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych położonych w Krotoszynie przy ul. Klemczaka 
1176/2017 z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie sporządzenia oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży położonych w Krotoszynie w rejonie ulic: Ostrowskiej i Chwaliszewskiej 
1177/2017 z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

1178/2017 z dnia 18 kwietnia 2017 r.  w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
1179/2017 z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie nieodpłatnego przydziału drewna 
1180/2017 z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie sporządzenia oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości będących własnością Miasta i Gminy Krotoszyn przeznaczonych do wydzierżawienia położonych na terenie Krotoszyna, Brzozy i Dzierżanowa
1181/2017 z dnia 18 kwietnia 2017 r.  w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 6 do arkusza organizacji Gimnazjum nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Krotoszynie na rok szkolny 2016/2017

1182/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie akceptacji projektów zgłoszonych do ujęcia w Aktualizowanym Programie Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Krotoszyn na lata 2014-2020

1183/2017 z dnia 21 kwietnia 2017 r.  w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Gorzupi
1184/2017 z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Roszkach

1185/2017 z dnia 24 kwietnia 2017 r . w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 11 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 7 w Zespole Szkół nr 1 z Oddziałami integracyjnymi w Krotoszynie na rok szkolny 2016/2017
1186/2017 z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 7 do arkusza organizacji Gimnazjum nr 3 w Zespole Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie na rok szkolny 2016/2017

1187/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 r.  w sprawie nieodpłatnego przydziału drewna
1188/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 r.  w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Krotoszynie

1189/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r.  w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie indywidualnego dla ucznia Gimnazjum nr 1 w Zespole Szkół nr 3 w Krotoszynie 
1190/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

1191/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 8 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 4 w Krotoszynie na rok szkolny 2016/2017
1192/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r.  w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 8 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Orpiszewie na rok szkolny 2016/2017
1193/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 5 do arkusza organizacji Gimnazjum w Zespole Szkół w Orpiszewie na rok szkolny 2016/2017
1194/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r . w sprawie przyjęcia Regulaminu Krotoszyńskiego Roweru Miejskiego
1195/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Pana Wojciecha Szuniewicza na stanowisku dyrektora Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury

1196/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r . w sprawie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej finansowanych środkami z przyznanej na 2017 rok dotacji
1197/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Krotoszynie na 2017 rok

1197/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r . w sprawie w sprawie: planu finansowego Urzędu Miejskiego w Krotoszynie na 2017 rok

1198/2017 z dnia 2 maja 2017 r.  w sprawie zmieniające zarządzenie nr 1131/2017 Burmistrza Krotoszyna z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie ustalenia na rok 2017 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane

1199/2017 z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie objęcia dodatkowych udziałów Samorządowego Funduszu Poręczeń Sp. z o.o. w Gostyniu
1200/2017 z dnia 4 maja 2017 r . w sprawie wzrostu wynagrodzeń dla pracowników Zakładu Obsługi Placówek Oświatowych w Krotoszynie
1201/2017 z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu Krotoszyna na kartce okolicznościowej upamiętniającej rocznicę uchwalenia przez Radę Miejską w Krotoszynie nazwy ronda Władysława Nawrockiego w Krotoszynie

1202/2017 z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego z tego tytułu dodatkowych udziałów w podwyższonym kapitale spółki z o. o. „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” z siedzibą w Kaliszu”
1203/2017 z dnia 9 maja 2017 r.  w sprawie ufundowania nagrody dla zwycięzców konkursu na „Najlepsza Inicjatywę Lokalną”

1204/2017 z dnia 9 maja 2017 r.  w sprawie podziału zadań inwestycyjnych i majątkowych w 2017 roku
1205/2017 z dnia 9 maja 2017 r.  w sprawieprzyznania środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotna dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Krotoszyn oraz rencistów, emerytowanych nauczycieli otrzymujących świadczenia kompensacyjne, korzystających z opieki zdrowotnej

1206/2017 z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert 
1207/2017 z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie indywidualnego nauczania dla uczniów Zespołu Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie

1208/2017 z dnia 12 maja 2017 r.  w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 6 do arkusza organizacji Gimnazjum nr 1 w Zespole Szkół nr 3 w Krotoszynie na rok szkolny 2016/2017
1209/2017 z dnia 12 maja 2017 r.  w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 8 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 3 w Zespole Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie na rok szkolny 2016/2017
1210/2017 z dnia 12 maja 2017 r.  w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 10 do arkusza organizacji Gimnazjum nr 5 w Zespole Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie na rok szkolny 2016/2017

1211/2017 z dnia 15 maja 2017 r.  w sprawie nieodpłatnego przydziału drewna
1212/2017 z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie nieodpłatnego przydziału drewna
1213/2017 z dnia 15 maja 2017 r . zmieniające zarządzenie nr 1169/2017 Burmistrza Krotoszyna z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sparwie powołania zespołu do opracowania propozycji w zakresie finansowania jednistek pomocniczych
1214/2017 z dnia 15 maja 2017 r.  w sprawie nieodpłatnego przydziału drewna

1215/2017 z dnia 16 maja 2017 r.  w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 9 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Orpiszewie na rok szkolny 2016/2017

1216/2017 z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 9 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 4 w Krotoszynie na rok szkolny 2016/2017

1217/2017 z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego, zgodnie z ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
1218/2017 z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie utraty mocy Zarządzenia
1219/2017 z dnia 23 maja 2017 r.  w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 6 z Oddziałami integracyjnymi w Krotoszynie
1220/2017 z dnia 23 maja 2017 r.  w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 7 z Oddziałami integracyjnymi w Krotoszynie
1221/2017 z dnia 23 maja 2017 r.  w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Gorzupi 
1222/2017 z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Roszkach
1223/2017 z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie indywidualnego nauczania dla uczennicy Gimnazjum nr 2 w Krotoszynie

1224/2017 z dnia 24 maja 2017 r.  w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie indywidualnego nauczania dla ucznia Gimnazjum nr 3 w Zespole Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie

1225/2017 z dnia 24 maja 2017 r.  w sprawie wysokości wynagrodzenia dla dyrektora Zakładu Obsługi Placówek Oświatowych
1226/2017 z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie powołania Zespołu Realizującego Projekty pn.: „Przebudowa drogi w miejscowości Ustków”, „Budowa ulicy Wiśniowej w Orpiszewie” oraz „Budowa ulicy Rodzinnej i Dębowej w Salni – etap I (ulica Dębowa)”
1227/2017 z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 1203/2017 r. Burmistrza Krotoszyna z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie ufundowania nagrody dla zwyzcięzców konkursu na "Najlepszą Inicjatywę Lokalną"  
1228/2017 z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Dyrektora Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury 
1229/2017 z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Dyrektora Krotoszyńskiej biblioteki Publicznej

1230/2017 z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zatwierdza arkusze organizacji Szkoły Podstawowej nr 1 w Krotoszynie prowadzonej przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2017/2018
1231/2017 z dnia 25 maja 2017 r.  w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie prowadzonej przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2017/2018
1232/2017 z dnia 25 maja 2017 r . w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 4 w Krotoszynie prowadzonej przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2017/2018
1233/2017 z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 5 w Krotoszynie prowadzonej przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2017/2018
1234/2017 z dnia 25 maja 2017 r.  w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie prowadzonej przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2017/2018
1235/2017 z dnia 25 maja 2017 r.  w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie prowadzonej przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2017/2018
1236/2017 z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Benicach prowadzonej przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2017/2018
1237/2017 z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Biadkach prowadzonej przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2017/2018
1238/2017 z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Chwaliszewie prowadzonej przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2017/2018
1239/2017 z dnia 25 maja 2017 r.  w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Gorzupi prowadzonej przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2017/2018
1240/2017 z dnia 25 maja 2017 r.  w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Kobiernie prowadzonej przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2017/2018
1241/2017 z dnia 25 maja 2017 r.  w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Lutogniewie prowadzonej przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2017/2018
1242/2017 z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie  zatwierdzenia arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Orpiszewie prowadzonej przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2017/2018
1243/2017 z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Roszkach prowadzonej przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2017/2018
1244/2017 z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Świnkowie prowadzonej przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2017/2018
1245/2017 z dnia 25 maja 2017 r.  w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Przedszkola nr 1 w Krotoszynie prowadzonego przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2017/2018
1246/2017 z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Przedszkola nr 2 w Krotoszynie prowadzonego przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2017/2018
1247/2017 z dnia 25 maja 2017 r.  w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Przedszkola nr 5 w Krotoszynie prowadzonego przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2017/2018
1248/2017 z dnia 25 maja 2017 r.  w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Przedszkola nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie prowadzonego przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2017/2018
1249/2017 z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Przedszkola nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie prowadzonego przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2017/2018

1250/2017 z dnia 25 maja 2017 r.  w sprawie przyznania dodatkowych godzin dla szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Krotoszyn, na rok szkolny 2017/2018
1251/2017 z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Dyrektora Muzeum Regionalnego w Krotoszynie 
1252/2017 z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia dla Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krotoszynie

1253/2017 z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych położonych w Gorzupi

1254/2017 z dnia 29 maja 2017 r.  w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
1255/2017 z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 8 do arkusza organizacji Gimnazjum nr 3 w Zespole Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie na rok szkolny 2016/2017
1256/2017 z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zaopiniowania planu finansowo-rzeczowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Krotoszynie na rok 2017
1257/2017 z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie przyznania nagrody dla dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 w Krotoszynie

1258/2017 z dnia 30 maja 2017 r.  w sprawie sporządzenia oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości będących własnością Miasta i Gminy Krotoszyn przeznaczonych do wydzierżawienia położonych na terenie Krotoszyna, Jasnego Pola, Osuszy, Smoszewa, Lutogniewa, Gorzupi i Wielowsi

1259/2017 z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie wyznaczenia miejsca na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych o zawartość alkoholu do  4,5 %  oraz na piwa w Krotoszynie 
1260/2017 z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie sporządzenia oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości będących własnością Miasta i Gminy Krotoszyn przeznaczonych do sprzedaży użytkownikowi wieczystemu 
1261/2017 z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie wyznaczenia miejsca na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 4,5 % oraz na piwa w Krotoszynie
1262/2017 z dnia 31 maja 2017 r.  w sprawie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej finansowanych środkami z przyznanej na 2017 rok dotacji 
1263/2017 z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Krotoszynie na 2017 rok

1264/2017 z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 3 do arkusza organizacji Gimnazjum nr 2 w Krotoszynie na rok szkolny 2016/2017
1265/2017 z dnia 1 czerwca 2017 r.  w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie 
1266/2017 z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie
1267/2017 z dnia 1 czerwca 2017 r.  w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Gorzupi
1268/2017 z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Roszkach

1269/2017 z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta i Gminy Krotoszyn w drodze bezprzetargowej

1270/2017 z dnia 6 czerwca 2017 r.  w sprawie wyznaczenia miejsca na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5 % oraz na piwo w Krotoszynie

1271/2017 z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 9 do arkusza organizacji Gimnazjum nr 3 w Zespole Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie na rok szkolny 2016/2017
1272/2017 z dnia 7 czerwca 2017 r . w sprawie sporządzenia protokołu odbiorczego mienia komunalnego przekazanego sołectwu Dzierżanów
1273/2017 z dnia 7 czerwca 2017 r.  w sprawie użyczenia części nieruchomości zabudowanej, położonej we wsi Dzierżanów

1274/2017 z dnia 8 czerwca 2017 r.  w sprawie udziału w treningu w wojewódzkim Systemu Ostrzegania i Alarmowania (SOA)

1275/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert 
1276/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 10 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 4 w Krotoszynie na rok szkolny 2016/2017

1277/2017 z dnia 13 czerwca 2017 r. zmieniające zarządzenie nr 1137/2017 Burmistrza Krotoszyna z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia w roku 2017 podstawowej kwoty dotacji na ucznia uczęszczającego do niepublicznego przedszkola, funkcjonującego na terenie miasta i gminy Krotoszyn 
1278/2017 z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie określenia zakresu realizacji zadania pn.: „Przystosowanie Alei Powstańców Wlkp. w Krotoszynie, budynku Kina Przedwiośnie oraz krotoszyńskiego Błonia do realizacji celów Lokalnego Programu Rewitalizacji” oraz struktury zarządzania majątkiem powstałym podczas jego realizacji
1279/2017 z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Zespołu Realizującego Projekt pn.: „Przystosowanie Alei Powstańców Wlkp. w Krotoszynie, budynku Kina Przedwiośnie oraz krotoszyńskiego Błonia do realizacji celów Lokalnego Programu Rewitalizacji”

1280/2017 z dnia 19 czerwca 2017 r.  w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
1281/2017 z dnia 19 czerwca 2017 r.  w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert, którego przedmiotem jest wybór dziennego opiekuna

1282/2017 z dnia 23 czerwca 2017 r.  w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na wynajem lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy Krotoszyn, przy ul. Zdunowskiej 43a/3
1283/2017 z dnia 23 czerwca 2017 r.  w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na wynajem lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy Krotoszyn, położonego w Krotoszynie, przy ul. Rynek 9/6

1284/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy nr 789/FnB/69/GK/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. 
1285/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w 2017 roku

1286/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r.  w sprawie przyjęcia Regulaminu strefy płatnego parkowania w Krotoszynie
1287/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia ceny za wynajem pomieszczeń kuchennych Wiejskiego Domu Kultury w Różopolu

1288/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r.  w sprawie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej finansowanych środkami z przyznanej na 2017 rok dotacji
1289/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Krotoszynie na 2017 rok
1290/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r.  w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn w 2017 roku
1291/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie
1292/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie powołania zespołu prowadzącego zadanie pn.: Doposażenie jednostki OSP w specjalistyczny sprzęt niezbędny do prowadzenia działań ratowniczych mających na celu ratowanie najcenniejszego daru jakim jest życie”

1293/2017 z dnia 3 lipca 2017 r.  w sprawie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

1294/2017 z dnia 4 lipca 2017 r.  w sprawie użyczenia części nieruchomości zabudowanej, położonej we wsi Wielowieś

1295/2017 z dnia 6 lipca 2017 r.  w sprawie wykreślenia z Gminnej Ewidencji Zabytków

1296/2017 z dnia 10 lipca 2017 r.  w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej celem przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego
1297/2017 z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej celem przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego
1298/2017 z dnia 10 lipca 2017 r.  w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej celem przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego
1299/2017 z dnia 10 lipca 2017 r.  w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej celem przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego
1300/2017 z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej celem przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego
1301/2017 z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej celem przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego
1302/2017 z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej celem przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego
1303/2017 z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru zgłoszeń w ramach projektu pn.: „Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości powietrza na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn” planowanego do realizacji przez Miasto i Gminę Krotoszyn

1304/2017 z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej położonej w Krotoszynie
1305/2017 z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie sporządzenia oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży położonej w Krotoszynie w rejonie ul. Łanowej

1306/2017 z dnia 24 lipca 2017 r.  zmieniające Zarządzenie nr 1303/2017 z dnia 10 lipca 2017 roku w sprawie wprowadzenia naboru zgłoszeń w ramach projektu pn.: „Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości powietrza na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn” planowanego do realizacji przez Miasto i Gminę Krotoszyn

1307/2017 z dnia 25 lipca 2017 r.  w sprawie zakresu prac oraz terminu wykonania przedmiotu umowy nr 489/Fnb/41/GK/2017 z dnia 26.06.2017 r.

1308/2017 z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie naliczenia wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości będącej własnością Miasta i Gminy Krotoszyn 
1309/2017 z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie indywidualnego nauczania dla ucznia Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie

1310/2017 z dnia 28 lipca 2017 r.  w sprawie wypłaty odszkodowania za grunt przyjęty pod drogę gminną, ul. Sosnowa w Smoszewie
1311/2017 z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie indywidualnego nauczania dla uczniów Gimnazjum nr 1 prowadzonego w Szkole Podstawowej nr 1 w Krotoszynie 
1312/2017 z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położone w Orpiszewie przy ul. Wiśniowej
1313/2017 z dnia 28 lipca 2017 r.  w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Orpiszewie przy ul. Wiśniowej

1314/2017 z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej finansowanych środkami z przyznanej na 2017 rok dotacji
1315/2017 z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Krotoszynie na 2017 rok 
1316/2017 z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Samorządowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Krotoszynie na rok szkolny 2017/2018
1317/2017 z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie określenia zakresu realizacji zadania pn.: „Przystosowanie Alei Powstańców Wlkp. w Krotoszynie, budynku Kina Przedwiośnie oraz krotoszyńskiego Błonia do realizacji celów Lokalnego Programu Rewitalizacji” oraz struktury zarządzania majątkiem powstałym podczas jego realizacji

1318/2017 z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

1319/2017 z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia miejsca w Biadkach na jednorazową sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz na piwa
 
1320/2017 z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Zespołu do przygotowania wniosku o dofinansowanie oraz realizacji zadania pn.: „Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości powietrza na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn”

1321/2017 z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie wysokości dodatku funkcyjnego i motywacyjnego dla dyrektorów przedszkoli dla dyrektorów przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Krotoszyn oraz Samorządowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Krotoszynie
1322/2017 z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Krotoszyna przez osoby z grupy biegowej

1323/2017 z dnia 17 sierpnia 2017 r.  w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Chwaliszewie 
1324/2017 z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie indywidualnego nauczania dla ucznia Szkoły Podstawowej nr 1 w Krotoszynie

1325/2017 z dnia 22 sierpnia 2017 r.  w sprawie nieodpłatnego przydziału drewna
1326/2017 z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za wydzierżawienie miejsca na górnych częściach nieruchomości budynkowych będących własnością Miasta i Gminy Krotoszyn
1327/2017 z dnia 22 sierpnia 2017 r.  w sprawie sporządzenia oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości będących własnością Miasta i Gminy Krotoszyn przeznaczonych do wydzierżawienia położonych na terenie Miasta Krotoszyna, Benic, Gorzupi, Jasnego Pola, Różopola, Smoszewa, Świnkowa i Wielowsi
1328/2017 z dnia 22 sierpnia 2017 r.  w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie
1329/2017 z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie 
1330/2017 z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gorzupi
1331/2017 z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Roszkach 
1332/2017 z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

1333/2017 z dnia 24 sierpnia 2017 r.  w sprawie wyznaczenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5 % oraz na piwo w Lutogniewie
1334/2017 z dnia 24 sierpnia 2017 r. zmieniające Zarządzenie Burmistrza Krotoszyna nr 1320/2017 z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Zespołu do przygotowania wniosku o dofinansowanie oraz realizacji zadań pn. „Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości powietrza na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn”
1335/2017 z dnia 24 sierpnia 2017 r.  w sprawie przyznania uczniom szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Miasto i Gminę Krotoszyn oraz uczniom gimnazjów prowadzonych przez organ inny niż Miasto i Gmina Krotoszyn zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn, Stypendium Burmistrza Krotoszyna za II półrocze roku szkolnego 2016/2017
1336/2017 z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie indywidualnego nauczania dla uczniów Gimnazjum nr 1 prowadzonego w Szkole Podstawowej nr 1 w Krotoszynie

1337/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 r.  w sprawie rozwiązania umowy najmu nieruchomości będącej własnością Miasta i Gminy Krotoszyna położonej w Krotoszynie
1338/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zwrotu kosztów transportu ucznia niepełnosprawnego, zamieszkałego na terenie miasta i gminy Krotoszyn, do ośrodka kształcenia specjalnego lub szkoły specjalnej
1339/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 r.  w sprawie wzrostu wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, szkół podstawowych, gimnazjów, zespołów szkół prowadzonych przez Miasto i Gminę Krotoszyn oraz Zakładu Placówek Oświatowych w Krotoszynie 
1340/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn za I półrocze 2017 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
1341/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 r.  w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie indywidualnego nauczania dla ucznia Szkoły Podstawowej w Roszkach  
1342/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie indywidualnego nauczania dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie 
1343/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dla dziecka uczęszczajacego do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Świnkowie
1344/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie indywidualnego nauczania dla ucznia Szkoły Podstawowej nr 8 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Krotoszynie

1345/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie indywidualnego nauczania dla ucznia Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie
1346/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie przekazania mienia Gimnazjum nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Henryka Sienkiewicza w Krotoszynie włączonego do Szkoły Podstawowej nr 8 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Krotoszynie 
1347/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej finansowanych środkami z przyznanej na 2017 rok dotacji 
1348/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Krotoszynie na 2017 rok
1349/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r.  w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 5 w Krotoszynie 
1350/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie
1351/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 8 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Krotoszynie
1352/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Benicach 
1353/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Chwaliszewie 
1354/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Orpiszewie 
1355/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie 
1356/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 1 w Krotoszynie

1357/2017 z dnia 1 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie indywidualnego nauczania dla ucznia Szkoły Podstawowej nr 1 w Krotoszynie 
1358/2017 z dnia 1 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok

1359/2017 z dnia 4 września 2017 r.  zmieniające zarządzenie nr 1038/2017 Burmistrza Krotoszyna z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie przekazania upoważnień do zaciągania zobowiązań w danym roku budżetowym
1360/2017 z dnia 4 września 2017 r. zmieniające zarządzenie nr 1140/2017 Burmistrza Krotoszyna z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie upoważnienia gospodarzy wiejskich domów kultury i świetlic do zawierania umów najmu 
1361/2017 z dnia 4 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dla dziecka uczęszczającego do oddziału przedszkolnego w Przedszkolu nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie 
1362/2017 z dnia 4 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie indywidualnego nauczania dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie 
1363/2017 z dnia 4 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie indywidualnego nauczania dla ucznia Szkoły Podstawowej nr 8 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Krotoszynie 
1364/2017 z dnia 4 września 2017 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych

1365/2017 z dnia 6 września 2017 r.  w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 1 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 1 w Krotoszynie prowadzonej przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2017/2018
1366/2017 z dnia 6 września 2017 r.  w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 1 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie prowadzonej przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2017/2018
1367/2017 z dnia 6 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 1 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 4 w Krotoszynie prowadzonej przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2017/2018
1368/2017 z dnia 6 września 2017 r.  w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 1 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 5 w Krotoszynie prowadzonej przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2017/2018
1369/2017 z dnia 6 września 2017 r.  w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 1 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie prowadzonej przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2017/2018
1370/2017 z dnia 6 września 2017 r.  w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 1 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 8 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Krotoszynie prowadzonej przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2017/2018
1371/2017 z dnia 6 września 2017 r.  w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 1 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Biadkach prowadzonej przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2017/2018
1372/2017 z dnia 6 września 2017 r.  w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 1 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Benicach prowadzonej przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2017/2018
1373/2017 z dnia 6 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 1 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Chwaliszewie prowadzonej przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2017/2018
1374/2017 z dnia 6 września 2017 r.  w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 1 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Gorzupi prowadzonej przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2017/2018
1375/2017 z dnia 6 września 2017 r.  w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 1 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Kobiernie prowadzonej przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2017/2018
1376/2017 z dnia 6 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 1 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Lutogniewie prowadzonej przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2017/2018
1377/2017 z dnia 6 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 1 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Orpiszewie prowadzonej przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2017/2018
1378/2017 z dnia 6 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 1 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Roszkach prowadzonej przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2017/2018
1379/2017 z dnia 6 września 2017 r.  w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 1 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Świnkowie prowadzonej przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2017/2018
1380/2017 z dnia 6 września 2017 r.  w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 1 do arkusza organizacji Przedszkola nr 1 w Krotoszynie prowadzonego przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2017/2018
1381/2017 z dnia 6 września 2017 r.  w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 1 do arkusza organizacji Przedszkola nr 2 w Krotoszynie prowadzonego przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2017/2018
1382/2017 z dnia 6 września 2017 r.  w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 1 do arkusza organizacji Przedszkola nr 5 w Krotoszynie prowadzonego przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2017/2018
1383/2017 z dnia 6 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 1 do arkusza organizacji Przedszkola nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie prowadzonego przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2017/2018
1384/2017 z dnia 6 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 1 do arkusza organizacji Przedszkola nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie prowadzonego przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2017/2018

1385/2017 z dnia 8 września 2017 r. w sprawie nieodpłatnego przydziału drewna

1386/2017 z dnia 11 września 2017 r. zmieniające zarządzenie nr 1139/2017 Burmistrza Krotoszyna z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia kwoty dotacji na ucznia uczęszczającego do niepublicznej szkoły podstawowej funkcjonującej na terenie miasta i gminy Krotoszyn, prowadzonej przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego 
1387/2017 z dnia 11 września 2017 r. w sprawie wyodrębnienia środków finansowych na dodatek motywacyjny dla nauczycieli 
1388/2017 z dnia 11 września 2017 r. w sprawie powołania zespołu ds. identyfikacji Projektu pn.: „Modernizacja pomieszczeń w Gimnazjum nr 2 w Krotoszynie (od 01.09.2017 r. Szkoła Podstawowa nr 5 w Krotoszynie)” oraz Projektu pn.: „Zagospodarowanie terenu przy Gimnazjum nr 2 w Krotoszynie (od 01.09.2017 r. Szkoła Podstawowa nr 5 w Krotoszynie)”
1389/2017 z dnia 11 września 2017 r.  w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2018

1390/2017 z dnia 12 września 2017 r.  w sprawie powołania zespołu powypadkowego w celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków w związku z udziałem w działaniach ratowniczych lub ćwiczeniach członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Miast i Gminy Krotoszyn 
1391/2017 z dnia 12 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie indywidualnego nauczania dla uczennicy Szkoły Podstawowej nr 5 w Krotoszynie 
1392/2017 z dnia 12 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie indywidualnego nauczania dla ucznia Szkoły Podstawowej nr 4 w Krotoszynie
1393/2017 z dnia 12 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie indywidualnego nauczania dla ucznia Szkoły Podstawowej nr 1 w Krotoszynie
1394/2017 z dnia 12 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie indywidualnego nauczania dla ucznia Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie

1395/2017 z dnia 13 września 2017 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5 % oraz na piwo w Lutogniewie
1396/2017 z dnia 13 września 2017 r.  zmieniające Zarządzenie nr 1335/2017 Burmistrza Krotoszyna z dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie przyznania uczniom szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Miasto i Gminę Krotoszyn oraz uczniom gimnazjów prowadzonych przez organ inny niż Miasto i Gmina Krotoszyn zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn, Stypendium Burmistrza Krotoszyna za II półrocze roku szkolnego 2016/2017
1397/2017 z dnia 13 września 2017 r.  w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych 
1398/2017 z dnia 13 września 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 1587/2014 z dnia 3 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości

1399/2017 z dnia 14 września 2017 r.  zmieniające zarządzenie nr 733/2016 Burmistrza Krotoszyna z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie ustalenia pomieszczeń wiejskich domów Kultury, Świetlic oraz Grzybków znajdujących się na terenie gminy Krotoszyn

1400/2017 z dnia 15 września 2017 r.  w sprawie nieodpłatnego przydziału drewna
1401/2017 z dnia 15 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 2 do arkusza organizacji Przedszkola nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie prowadzonego przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2017/2017
1402/2017 z dnia 15 września 2017 r.  w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 2 do arkusza organizacji Przedszkola nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie prowadzonego przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2017/2018
1403/2017 z dnia 15 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 2 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 4 w Krotoszynie prowadzonej przez Miasto i Gminę Krotoszyna na rok szkolny 2017/2018
1404/2017 z dnia 15 września 2017 r.  w sprawie nieodpłatnego przydziału drewna

1405/2017 z dnia 20 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok
1406/2017 z dnia 20 września 2017 r.  w sprawie wyrażenie zgody na przyznanie miesięcznej liczby godzin na zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
1407/2017 z dnia 20 września 2017 r.  w sprawie wyrażenie zgody na dodatkowa naukę języka polskiego dla ucznia przybywającego z zagranicy

1408/2017 z dnia 21 września 2017 r. zmieniające Zarządzenie nr 1335/2017 Burmistrza Krotoszyna z dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie przyznania uczniom szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Miasto i Gminę Krotoszyn oraz uczniom gimnazjów prowadzonych przez organ inny niż Miasto i Gmina Krotoszyn zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn, Stypendium Burmistrza Krotoszyna za II półrocze roku szkolnego 2016/2017

1409/2017 z dnia 25 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie indywidualnego nauczania dla ucznia Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjni w Krotoszynie 
 
1410/2017 z dnia 2 października 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 2 do arkusza organizacji Przedszkola nr 2 w Krotoszynie prowadzonego przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2017/2018
1411/2017 z dnia 2 października 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 3 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 4 w Krotoszynie prowadzonej przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2017/2018

1412/2017 z dnia 4 października 2017 r. zmieniające zarządzenie nr 1137/2017 Burmistrza Krotoszyna z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia w roku 2017 podstawowej kwoty dotacji na ucznia uczęszczającego do niepublicznego przedszkola, funkcjonującego na terenie miasta i gminy Krotoszyn 
1413/2017 z dnia 4 października 2017 r. zmieniające Zarządzenie nr 1139/2017 Burmistrza Krotoszyna z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia w roku 2017 kwoty dotacji na ucznia uczęszczającego do niepublicznej szkoły podstawowej funkcjonującej na terenie miasta i gminy Krotoszyn, prowadzonej przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego 
1414/2017 z dnia 4 października 2017 r. w sprawie przyznania nagrody z okazji dnia Edukacji Narodowej

1415/2017 z dnia 5 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na dodatkową naukę języka polskiego dla uczennicy przybywającej z zagranicy

1416/2017 z dnia 6 października 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 2 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 5 w Krotoszynie prowadzonej przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2017/2018
 1417/2017 z dnia 6 października 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 3 do arkusza organizacji Przedszkola nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie prowadzonego przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2017/2018
1418/2017 z dnia 6 października 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 2 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Świnkowie prowadzonej przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2017/2018
1419/2017 z dnia 6 października 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 2 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Chwaliszewie prowadzonej przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2017/2018
1420/2017 z dnia 6 października 2017 r. w sprawie zwrotu kosztów transportu ucznia niepełnosprawnego, zamieszkałego na terenie miasta i gminy Krotoszyn, do przedszkola, szkoły podstawowej, ośrodka kształcenia specjalnego lub szkoły specjalnej 
1421/2017 z dnia 6 października 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 1 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 1 w Krotoszynie prowadzonej przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2017/2018

1422/2017 z dnia 9 października 2017 r. w sprawie przyznania nagród pieniężnych i rzeczowych dla sportowców, trenerów i działaczy sportowych za sezon 2016/2017
1423/2017 z dnia 9 października 2017 r. w sprawie nieodpłatnego przydziału drewna

1424/2017 z dnia 10 października 2017 r. w sprawie powołania komisji ds. ustalenia szkód i szacowania strat powstałych w wyniku nawałnicy w budynkach i lokalach mieszkalnych oraz w budynkach gospodarczych na terenie miasta i gminy Krotoszyn w dniu 5 października 2017 roku
1425/2017 z dnia 10 października 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 2 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Orpiszewie prowadzonej przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2017/2018
1426/2017 z dnia 10 października 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 2 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Kobiernie prowadzonej przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2017/2018
1427/2017 z dnia 10 października 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa nauczycielowi zastępującemu Dyrektora Szkoły Podstawowej w Świnkowie

1428/2017 z dnia 11 października 2017 r. w sprawie przyznania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz statuetek, nominacji i podziękowań dla sponsorów
1429/2017 z dnia 11 października 2017 r. w sprawie powołania Zespołu przygotowującego i realizującego projekt dla zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie tablic pamiątkowych przy dębie Rozdrażewskich i pomnikach: 56 Pułku Piechoty Wlkp. i Powstańców Wlkp.”

1430/2017 z dnia 12 października 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz głównych najemców

1431/2017 z dnia 13 października 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 2 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 8 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Krotoszynie prowadzonej przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2017/2018
1432/2017 z dnia 13 października 2017 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Roszkach prowadzonej przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2017/2018
1433/2017 z dnia 13 października 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 4 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 4 w Krotoszynie prowadzonej przez Miasto i Gminę Krotoszyn a rok szkolny 2017/2018
1434/2017 z dnia 13 października 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 2 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie prowadzonej przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2017/2018

1435/2017 z dnia 17 października 2017 r. w sprawie nieodpłatnego przydziału drewna

1436/2017 z dnia 18  października 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 2 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Gorzupi prowadzonej przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2017/2018
1437/2017 z dnia 18  października 2017 r. w sprawie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej finansowanych środkami z przyznanej na 2017 rok dotacji

1438/2017 z dnia 18  października 2017 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Krotoszynie na 2017 rok
1439/2017 z dnia 18  października 2017 r. w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta i gminy Krotoszyn w 2017 roku
1440/2017 z dnia 18  października 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 3 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Świnkowie prowadzonej przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2017/2018
1441/2017 z dnia 18  października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie indywidualnego nauczania dla ucznia Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie 
1442/2017 z dnia 18  października 2017 r. w sprawie powołania Zespołu Realizującego Projekt pn.: „Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Różopolu w celu wykorzystania obiektu jako niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

1443/2017 z dnia 19 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok 
1444/2017 z dnia 19 października 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 2 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Lutogniewie prowadzonej przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2017/2018

1445/2017 z dnia 20 października 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 3 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 5 w Krotoszynie prowadzonej przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2017/2018

1446/2017 z dnia 23 października 2017 r. w sprawie nieodpłatnego przydziału drewna 
1447/2017 z dnia 23 października 2017 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
1448/2017 z dnia 23 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie indywidualnego nauczania dla ucznia Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie

1449/2017 z dnia 24 października 2017 r. w sprawie zmieniające zarządzenie nr 1135/2017 Burmistrza Krotoszyna z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia w roku 2017 kwoty wydatków na ucznia uczęszczającego do przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, prowadzonej przez Miasto i Gminę Krotoszyn
1450/2017 z dnia 24 października 2017 r. w sprawie zmieniające zarządzenie nr 1136/2017 Burmistrza Krotoszyna z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia w roku 2017 podstawowej kwoty dotacji na ucznia uczęszczającego do publicznego przedszkola funkcjonującego na terenie miasta i gminy Krotoszyn, prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego 
1451/2017 z dnia 24 października 2017 r. w sprawie zmieniające zarządzenie nr 1137/2017 Burmistrza Krotoszyna z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia w roku 2017 podstawowej kwoty dotacji na ucznia uczęszczającego do niepublicznego przedszkola, funkcjonującego na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn
1452/2017 z dnia 24 października 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 2 do arkusza organizacji Przedszkola nr 1 w Krotoszynie prowadzonego przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2017/2018

1453/2017 z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 2 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie prowadzonej przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2017/2018
1454/2017 z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 5 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 4 w Krotoszynie prowadzonej przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2017/2018

1455/2017 z dnia 30 października 2017 r. w sprawie nieodpłatnego przydziału drewna
1456/2017 z dnia 30 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie indywidualnego nauczania dla ucznia Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie 
 
1457/2017 z dnia 31 października 2017 r. w sprawie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej finansowanych środkami z przyznanej na 2017 rok dotacji 
1458/2017 z dnia 31 października 2017 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Krotoszynie na 2017 rok
1459/2017 z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 3 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 1 w Krotoszynie prowadzonej przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2017/2018
1460/2017 z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 2 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Benicach prowadzonej przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2017/2018

1461/2017 z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Biadkach przy ul. Rozdrażewskiej 5

1462/2017 z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie nieodpłatnego przydziału drewna
1463/2017 z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 4 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 1 w Krotoszynie prowadzonej przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2017/2018
1464/2017 z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

1465/2017 z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie akceptacji zakresu rzeczowego zadania inwestycyjnego pn.: „dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Kobiernie do ośmioklasowego systemu nauczania

1466/2017 z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 3 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie prowadzonej przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2017/2018
1467/2017 z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania pn.: „Wykonanie robót budowlanych dla Szkoły Podstawowej w Biadkach w ramach projektu pn.: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Krotoszyn (Zespół Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie, Szkoła Podstawowa w Biadkach, Przedszkole nr 5 w Krotoszynie)
1468/2018 z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie rozwiązania umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Baszynach oznaczonej jako działka nr 155/1 będącej własnością Miasta i Gminy Krotoszyn 
1469/2017 z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
1470/2017 z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie utworzenia Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Krotoszynie

1471/2017 z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie przyznania środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Krotoszyn oraz rencistów, emerytowanych nauczycieli i nauczycieli otrzymujących świadczenia kompensacyjne, korzystających z opieki zdrowotnej
1472/2017 z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 3 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie prowadzonej przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2017/2018
1473/2017 z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

1474/2017 z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorom szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Krotoszyn do zakupu pomocy dydaktycznych w związku z realizacją Rządowego programu rozwijania szkolne infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”

1475/2017 z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia „Analizy zagrożeń i ryzyka przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Krotoszynie”

1476/2017 z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie opracowania projektu budżetu na 2018 rok
1477/2017 z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krotoszyn
1478/2018 z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok
1479/2017 z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej finansowanych środkami z przyznanej na 2018 rok dotacji
1480/2017 z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Krotoszynie na 2018 rok
1481/2017 z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn w 2018 roku 
1482/2017 z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Lutogniewie

1483/2017 z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 6 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 4 w Krotoszynie prowadzonej przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2017/2018
1484/2017 z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

1485/2017 z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie nieodpłatnego przydziału drewna
1486/2017 z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie nieodpłatnego przydziału drewna

1487/2017 z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania pn.: „Wykonanie robót budowlanych dla Zespołu szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie w ramach Projektu pn.: termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Krotoszyn (Zespół Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie, Szkoła Podstawowa w Biadkach, Przedszkole nr 5 w Krotoszynie)”

1488/2018 z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie indywidualnego nauczania dla ucznia Szkoły Podstawowej nr 1 w Krotoszynie

1489/2017 z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie nieodpłatnego przydziału drewna
1490/2017 z dnia 27 listopada 2017 r. zmieniające zarządzenie nr 1131/2017 Burmistrza Krotoszyna z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie ustalenia na rok 2017 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakład kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane

1491/2017 z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 2 do arkusza organizacji Przedszkola nr 5 w Krotoszynie prowadzonego przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2017/2018
1492/2017 z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 2 do arkusza organizacji Przedszkola nr 1 w Krotoszynie prowadzonego przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2017/2018
1493/2017 z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 2 do arkusza organizacji Przedszkola nr 1 w Krotoszynie prowadzonego przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2017/2018
1494/2017 z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dla dziecka uczęszczającego do Przedszkola nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie

1495/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany terminu realizacji umowy nr 714/FnB/22/ZP/2017 z dnia 24 października 2017 roku dotyczącej realizacji zadania pn.: „Budowa oświetlenia przy drogach gminnych (Gorzupia – ul. Nowa oraz Krotoszyn ul. Kopieczki i ul. Ptasia)” Cz. I zad. Budowa oświetlenia w Gorzupi przy ul. Nowej 
1496/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany terminu realizacji umowy nr 714/FnB/23/ZP/2017 z dnia 24 października 2017 roku dotyczącej realizacji zadania pn.: „Budowa oświetlenia przy drogach gminnych (Gorzupia – ul. Nowa oraz Krotoszyn ul. Kopieczki i ul. Ptasia)” Cz. II zad. Budowa oświetlenia w Krotoszynie przy ul. Kopieczki i ul. Ptasiej
1497/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 7 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 4 w Krotoszynie prowadzonej przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2017/2018
1498/2018 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 4 do arkusza organizacji Przedszkola nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie prowadzonego przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2017/2018
1499/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 5 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 1 w Krotoszynie prowadzonej przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2017/2018
1500/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.w sprawie przyjęcia Rejestru jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Krotoszyn
1501/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej finansowanych środkami z przyznanej na 2017 rok dotacji 
1502/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Krotoszynie na 2017 rok 
1503/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn w 2017 roku

1504/2017 z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie nieodpłatnego przydziału drewna
1505/2017 z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Krotoszynie przy ul. Karbowiaka
1506/2017 z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany terminu umowy „Modernizacja kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania w Ratuszu”
1507/2017 z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta i Gminy Krotoszyn w drodze bezprzetargowej 
1508/2018 z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie rozwiązania umowy dzierżawy nieruchomości będącej własnością Miasta i Gminy Krotoszyn położonej w Krotoszynie 
1509/2017 z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 3 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie prowadzonej przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2017/2018 

1510/2017 z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie nieodpłatnego przydziału drewna 
1511/2017 z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie określenia zakresu zalecanej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę odcinków ulic: Leśnej, Łąkowej i Pogodnej w Lutogniewie wraz z infrastrukturą podziemną” 
1512/2017 z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie sporządzenia oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży położonej w Krotoszynie przy ul. Zamkowy Folwark

1513/2017 z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie nieodpłatnego przydziału drewna 
1514/2017 z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie nieodpłatnego przydziału drewna

1515/2017 z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej celem przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego

1516/2017 z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny wniosków w otwartym konkursie ofert

1517/2017 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości motywacyjnego dla dyrektorów przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Krotoszyn oraz Samorządowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Krotoszynie 
1518/2018 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia „Raportu z diagnozy zapotrzebowania szkół podstawowych Miasta i Gminy Krotoszyn”

1519/2017 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie akceptacji zakresu rzeczowego zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja dróg gminnych destruktem profezowym”
1520/2017 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie przyznania nagród dla osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych w przedszkolach i szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Krotoszyn

1521/2017 z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 2 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Biadkach prowadzonej przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2017/2018
1522/2017 z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie przyznania nagrody dla dyrektora Zakładu Placówek Oświatowych w Krotoszynie

1523/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 3 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Orpiszewie prowadzonej przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2017/2018

1524/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie nieodpłatnego przydziału drewna

1525/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagrodzenia Pracowników Urzędu Miejskiego w Krotoszynie
1526/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok

1527/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia zakresu rzeczowego aktualizacji dokumentacji projektowej dotyczącej zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa punktu obserwacyjno-widokowego”
1528/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie powołania zespołu przygotowującego wniosek o dofinansowanie dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa wnętrza Sali widowiskowej w ramach projektu JAK w Krotoszyńskim Ośrodku Kultury”

1529/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu strefy płatnego parkowania w Krotoszynie
1530/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wypłaty odszkodowania za grunt przejęty pod drogę gminną, przy ul. Gorzupskiej w Krotoszynie 
1531/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie harmonogramu obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2018 roku

1532/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie nieodpłatnego przydziału drewna 
1533/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. zmieniające Zarządzenie nr 764/2012 w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Krotoszynie

1534/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania pn.: „Wykonanie robót budowlanych dla Przedszkola nr 5 w Krotoszynie w ramach Projektu pn.: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Krotoszyn (Zespół Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie, Szkoła Podstawowa w Biadkach, Przedszkole nr 5 w Krotoszynie)”
1535/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania pn.: „Modernizacja kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania w Ratuszu”

1536/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Świnkowie prowadzonej przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2017/2018
1537/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 3 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Benicach prowadzonej przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2017/2018
1538/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 4 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 5 w Krotoszynie prowadzonej przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2017/2018
1539/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 4 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami integracyjnymi w Krotoszynie prowadzonej przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2017/2018
1540/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 6 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 1 w Krotoszynie prowadzonej przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2017/2018

1541/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnienia z opłat oraz warunków korzystania z obiektów i urządzeń sportowych Centrum Sportu i Rekreacji WODNIK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krotoszynie
1542/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej finansowanych środkami z przyznanej na 2017 rok dotacji
1543/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Krotoszynie na 2017 rok
1544/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej finansowanych środkami z przyznanej na 2018 rok dotacji 
1545/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miejskiego Krotoszynie na 2018 rok 
1546/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn w 2018 roku
1547/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej składników majątku ruchomego w Urzędzie Miejskim w Krotoszynie oraz regulaminu jej działania


 

 

Liczba odwiedzin : 343
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Marta Konarska
Osoba odpowiedzialna za informację : Marta Konarska
Czas wytworzenia: 2017-02-10 14:24:46
Czas publikacji: 2017-02-13 09:07:26
Data przeniesienia do archiwum: Brak