Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krotoszyn obejmującego część wsi Biadki w rejonie ulic Krotoszyńskiej, Księdza Kałuży, Gorzupskiej i Polnej

2018-11-20 08:48:52
Obwieszczenie GP.6730.163.2018 – zakończenie postępowania

2018-11-09 14:26:35
Obwieszczenie GP.6730.229.2018- zakończenie postępowania dot. inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 10 wraz z miejscami postojowymi oraz infrastrukturą techniczną, na działce nr 6471/16 położonej w Krotoszynie w rejonie ulicy Langiewicza

2018-11-06 12:43:17
Obwieszczenie GP.6730.228.2018- zakończenie postępowania dot. inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 9 wraz z miejscami postojowymi oraz infrastrukturą techniczną, na działce nr 6471/16 położonej w Krotoszynie w rejonie ulicy Langiewicza

2018-11-06 12:40:30
OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krotoszyn w rejonie ulicy Dożynkowej, Prostej, Piaskowej i Gorzupskiej

2018-11-06 08:06:06
Obwieszczenie - podanie informacji o wydanej decyzji

Obwieszczenie GP.6730.15.2017 - podanie informacji o wydanej decyzji dot. inwestycji polegającej na budowie hali magazynowej wraz z utwardzeniem nawierzchni oraz budowie infrastruktury towarzyszącej (w tym miejsc postojowych dla samochodów) na działkach 4189/1, 4190/2 położonych w Krotoszynie w rejonie ulic Północnej i Kozala

2018-10-30 08:47:19
Obwieszczenie – postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu Nr SKO-4213/286-288a/18

2018-10-12 13:24:58
Obwieszczenie – decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu Nr SKO-4213/286-288/18

2018-10-09 15:16:06
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krotoszyn obejmującego część wsi Bożacin w rejonie ulic Jagły, Krotoszyńskiej, Wiśniowej i Ogrodowej

2018-10-09 08:17:56
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krotoszyn obejmującego część wsi Lutogniew w rejonie ulic Krotoszyńskiej, Osiedlowej, Gołębiej i Kościelnej

2018-10-09 08:15:33