Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie GP.6730.208.2017-2018 - podanie informacji o wydanym postanowieniu

2018-05-22 16:30:51
Zawiadomienie GP.6730.172.2018

2018-08-23 08:35:46
Zawiadomienie GP.6730.163.2018

2018-08-14 13:54:42
Ogłszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krotoszyna w rejonie ulic Bukówko i Żwirowa oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej w/w planu

2011-02-22 08:32:58
Ogłoszenie - Lokalny Program Rewitalizacji.

2005-07-11 14:21:06
Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krotoszyna w rejonie ulic Okrężnej, Mazowieckiej, Słowiańskiej i Beskidzkiej

2015-08-18 09:16:52
Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krotoszyn obejmującego część wsi Duszna Górka

2015-08-18 09:16:11
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krotoszyna w rejonie ulic Samulskiego, Grudzielskiego, Kobylińskiej i Chopina

2017-03-14 08:06:28
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krotoszyna w rejonie ulic Ostrowskiej i Chwaliszewskiej

2017-03-14 08:06:48
Ogłoszenie o wyłoż. do publ. wglądu projektu zmiany Studium

2008-05-20 15:11:40