Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-12-11 16:17:18 Rok 2018 / Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Miejskiego w Krotoszynie. Dorota Ciesiak Publikacja artykułu
2018-12-11 14:31:14 Rok 2018 / Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek, drukarek i faksów dla Urzędu Miejskiego w Krotoszynie Dorota Ciesiak Edycja artykułu
2018-12-11 14:24:16 Rok 2018 / Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek, drukarek i faksów dla Urzędu Miejskiego w Krotoszynie Dorota Ciesiak Edycja artykułu
2018-12-11 13:41:47 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego / Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwe-stycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie kablowej linii elektroenergetycznej ni-skiego napięcia oświetlenia ulicznego na działkach oznaczonych numerami: 804/5, 805/3, 805/2, 811, 809/1, 812/1, 813/1, 818/1, 819/1, 820/1, 821/1, 909/1, 908/4, 908/5, 907/1, 351/1, 385, 349, 355, 356, 357, 361, 368, 398, 395/2, 397/2, 396/3, 394/5 i 394/7, położonych w miejscowości Krotoszyn Milena Filipiak Publikacja artykułu
2018-12-11 10:48:36 Ogłoszenia o zamówieniach publicznych / Zimowe utrzymanie ulic i dróg na terenie Gminy Krotoszyn w sezonie zimowym 2018/2019- rejon V i VI Marzena Kurek Edycja artykułu
2018-12-10 11:47:16 Ogłoszenia o zamówieniach publicznych / Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miejskiego w Krotoszynie w 2019 r. Małgorzata Wójcik Edycja artykułu
2018-12-10 11:46:42 Ochrona środowiska / Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Krotoszyn na lata 2018-2021 wraz z perspektywą do roku 2024 Alicja Marciniak Edycja artykułu
2018-12-10 11:41:27 Ochrona środowiska / Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Krotoszyn na lata 2018-2021 wraz z perspektywą do roku 2024 Alicja Marciniak Publikacja artykułu
2018-12-10 08:56:02 Rok 2018 / Rejestr petycji - zbiorcza informacja o petycjach za 2018 rok Dorota Ciesiak Edycja artykułu
2018-12-10 08:53:41 Rok 2018 / 3/2018 Petycja w sprawie rewitalizacji Al. Powstańców Wlkp. w Krotoszynie Dorota Ciesiak Edycja artykułu