Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2019-03-22 10:43:00 Rok 2019 / Nr 2/2019 z dnia 7 marca 2019 r. Janina Mazur Publikacja artykułu
2019-03-21 14:30:15 Wykaz komisji - skład osobowy / Skład osobowy Komisji Rady Miejskiej w Krotoszynie Marta Konarska Edycja artykułu
2019-03-21 14:29:34 Posiedzenia komisji - zawiadomienia, materiały / 2019.04.04 - Komisja Rewizyna Janina Mazur Publikacja artykułu
2019-03-21 14:29:25 Wykaz komisji - skład osobowy / Skład osobowy Komisji Rady Miejskiej w Krotoszynie Marta Konarska Edycja artykułu
2019-03-21 14:22:56 Posiedzenia komisji - zawiadomienia, materiały / 2019.03.28 - Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Janina Mazur Publikacja artykułu
2019-03-21 14:22:42 Wykaz komisji - skład osobowy / Skład osobowy Komisji Rady Miejskiej w Krotoszynie Marta Konarska Edycja artykułu
2019-03-21 14:03:17 Posiedzenia komisji - zawiadomienia, materiały / 2019.03.22 - Komisja Budżetowo-Gospodarcza Marta Konarska Edycja artykułu
2019-03-21 11:47:02 Posiedzenia komisji - zawiadomienia, materiały / 2019.04.04 - Doraźna komisja ds. opracowania zmian w „Statucie Miasta i Gminy Krotoszyn” Janina Mazur Publikacja artykułu
2019-03-21 09:37:04 Interpelacje i zapytania Radnych / Nr 17/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. Janina Mazur Edycja artykułu
2019-03-21 09:35:44 Interpelacje i zapytania Radnych / Nr 19/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. Janina Mazur Edycja artykułu