Urząd Miejski w Krotoszynie 

 
 

Urząd Miejski w Krotoszynie

Adres, dane do faktury, rachunki bankowe, e-mail, strona www...

WYKAZ TELEFONÓW:

CENTRALA:  62 725 42 01,    FAX:  62 594 04 36

UWAGA! Do każdego wydziału można dodzwonić się bezpośrednio - pomijając numer centrali.

Władze Miasta i Gminy

62 7252380 - Franciszek Marszałek - Burmistrz Krotoszyna (pok. 33/K7)
62 7253074 - Ryszard Czuszke - I Zastępca Burmistrza (pok. 31/K7)
62 7227478 - Joanna Król-Trąbka - Dyrektor Departamentu Inżynierii Miejskiej (pok. 14/K5)
62 7227413 - Beata Pospiech - Sekretarz Gminy (pok. 30/K7)
62 7227410 - Grzegorz Galicki - Skarbnik Gminy (pok. 25/K7)
62 7227416 - Anna Sikora - Przewodnicząca Rady Miejskiej (dyżur – wtorki 14:00-15:00) (pok. 29/K7)

Wydział Ogólno-Organizacyjny

62 7227413 - Beata Pospiech - Naczelnik (pok. 30/K7)
62 7227469 - Adam Augustyniak - Z-ca Naczelnika (pok. 23/K7)
62 7227412 - Alicja Markiewicz - Z-ca Naczelnika (pok. 20/K7)
62 7227422 - Karolina Łąkowska - sprawy pracownicze urzędu (pok. 21/K7)
62 7227414 - Adrianna Mayer - sekretariat Burmistrza (pok. 32/K7)
62 7227423 - Magdalena Ludwiczak, Dorota Ciesiak - sprawy bieżące wydziału, urzędu, sekretariat Burmistrza (pok. 22/K7)
62 7227419 - Wojciech Ptak - sprawy gospodarcze urzędu (pok. 22/K7)
62 7227451 - Janina Mazur - obsługa Rady Miejskiej (pok. 28/K7)
62 7227407 - Marta Konarska - obsługa Rady Miejskiej, BIP-moderator (pok. 28/K7)
62 7227407 - Magdalena Witka - obsługa Rady Miejskiej, (pok. 28/K7)
62 7227459 - Elżbieta Kobierska, Agnieszka Gruszczyńska - punkt informacyjny, centrala (pi/K7)
62 7227458 - Katarzyna Tuszyńska   - punkt informacyjny, centrala (pi/K7)
62 7254201 - Bogna Rabenda - punkt informacyjny, centrala (pi/K7)
62 7227460 - komputeryzacja i informatyzacja urzędu, ochrona danych osobowych (pok. 27/K7)

Wydział Promocji i Współpracy

62 7227440 - Jacek Kępa - Naczelnik (pok. 47/K7)
62 7227481 - Lucyna Bogdańska Z-ca Naczelnika (pok. 46/K7)
62 7227480 - Jolanta Maciejewska - działalność gospodarcza, zezwolenia na alkohole (pok. 46/K7)
62 7227452 - Magdalena Kosik, Piotr Barański   - aktualizacja strony internetowej (pok. 46a/K7)
62 7227453 - Katarzyna Grobelna -  (pok. 46/K7)

Wydział Inwestycji i Rozwoju

62 7227449 - Andrzej Kaik - Naczelnik (pok. 51a/K7)
62 7227482 - Jerzy Fiedorowicz - Z-ca naczelnika (pok. 56a/K7)
62 7227472 - Damian Wagner - prowadzenie inwestycji drogowych (pok. 54/K7)
62 7227472 - Sławomir Horyza - prowadzenie inwestycji gminnych (pok. 54K7)
62 7227487 - Anna Krzywonos   - prowadzenie inwestycji gminnych (pok.55/K7)
62 7227483 - Dorota Łagocka - prowadzenie inwestycji gminnych (pok. 56/K7)
62 7227411 - Beata Kłaniecka -  prowadzenie inwestycji gminnych (pok. 51/K7)
62 7227434 - Marzena Kurek - prowadzenie zamówień  publicznych (pok. 48/K7)
62 7227454 - Małgorzata Wójcik - prowadzenie zamówień  publicznych (pok. 48/K7)
62 7227454 - Iwona Poczta - prowadzenie zamówień  publicznych (pok. 48/K7)

Wydział Gospodarki Przestrzennej

62 7227405 - Justyna Kozłowska - p.o. Naczelnika - Architekt Miejski (pok. 4/K5)
62 7227477 - Marlena Zielezińska - p. o. zastępcy naczelnika - użytkowanie wieczyste, dzierżawa i najem nieruchomości komunalnych (pok. 6/K5)
62 7227420 - Milena Filipiak - plany zagospodarowania przestrzennego, studium, zaświadczenia, wypisy (pok. 5/K5)
62 7227485 - Michał Całujek - warunki zabudowy, gminna ewidencja zabytków (pok. 5/K5)
62 7227485 - Dorota Wiatrak - warunki zabudowy (pok. 5/K5)
62 7227456 - mienie gminne, nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy (pok. 6/K5)
62 7227475 - Donata Ratajczak - podziały nieruchomości, sprzedaż lokali komunalnych, numeracja nieruchomości, nazewnictwo ulic i placów (pok. 6/K5)
62 7227432 - Lidia Kaczyńska - sprzedaż nieruchomości komunalnych oraz przekazywanie w trwały zarząd, użytkowanie i użyczenia (pok. 2/K5)
62 7227406 - Agnieszka Pohl - komunalizacja mienia, sprawy administracyjne wydziału (pok. 1/K5)


Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

62 7227442 - Sekretariat Dyrektora Departamentu Inżynierii Miejskiej (pok. 13/K5)

62 7227424 - Michał Kurek - Naczelnik (pok. 15/K5)
62 7227447 - Aneta Kaczmarek - p.o. z-cy naczelnika - współdziałanie i nadzór nad jednostkami komunalnymi, sprawy lokalowe i czynszowe, programy pomocowe UE w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, organizacje pozarządowe PROW 2007-2013 (pok. 12/K5)
62 7227488 - Wojciech Wierciński - kontrola gospodarki wodno-ściekowej, monitoring miejski (pok. 16/K5)
62 7227444 - Marcin Zawieja - oświetlenie drogowe w mieście (pok. 16/K5)
62 7227448 - Krzysztof Dudek - bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta, placów i targowisk, strefa płatnego parkowania (pok. 17/K5)
62 7227425 - Sebastian Ludwiczak – bieżące utrzymanie dróg na terenach wiejskich, decyzje administracyjne i uzgodnienia w zakresie dróg gminnych na terenach wiejskich, sprawy związane z rolnictwem, łowiectwem i gospodarką wodną na terenie wsi, programy pomocowe UE w zakresie rozwoju obszarów wiejskich (pok. 17/K5)
62 7227448 - Wioleta Zielichowska - decyzje administracyjne, uzgodnienia w zakresie dróg gminnych na terenie miasta (pok. 17/K5)
62 7227443 - Alicja Marciniak – ochrona środowiska, decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, zieleń miejska (pok. 11/K5)
62 7227443 - Anna Krysicka - zieleń miejska, decyzje na wycinkę drzew, lasy komunalne, programy pomocowe w zakresie rozwoju obszarów wiejskich (pok. 11/K5)
62 7227437 - Marzena Drobnik - rower miejski, systemy grzewcze, świetlice wiejskie (pok. 16/K5)


Wydział Finansowo-Budżetowy

62 7227410 - Grzegorz Galicki - Naczelnik, Skarbnik Gminy (pok. 25/K7)
62 7227430 - Wioleta Kaźmierczak - Z-ca Skarbnika Gminy (pok. 43/K7)
62 7227471 - Adam Szymczak - Z-ca Naczelnika - główny księgowy (pok. 26a/K7)
62 7227439 - Iwona Sztuder  - Z-ca głównego księgowego (pok.24a/K7)
62 7227439 - Ilona Fajfer-Pluta - księgowość budżetowa (pok. 24a/K7)
62 7227409 - Katarzyna Dostatna - księgowość podatkowa i budżetowa (pok. 24/K7)
62 7227409 - Barbara Filipiak - księgowość budżetowa  (pok. 24/K7)
62 7227428 - Lucyna Teodorczyk - kasjer (pok. 26/K7)
62 7227408 - Mirosława Szóstak - księgowość podatkowa (pok. 26/K7)
62 7227408 - Jadwiga Banaszak - księgowość podatkowa  (pok. 26/K7)
62 7227408 - Joanna Wasielewska - księgowość podatkowa (pok. 26/K7)
62 7227431 - Urszula Kadzioch - płace (pok. 42/K7)
62 7227431 - Ewa Zaradniak - podatek od środków transportowych, podatek VAT, ZUS (pok. 42/K7)
62 7227450 - Zofia Biernacka - podatki lokalne, zobowiązania pieniężne, wydawanie zaświadczeń (pok. 44b/K7)
62 7227450 - Magdalena Klonowska - podatki lokalne, zobowiązania pieniężne (pok. 44b/K7)
62 7227455 - Jadwiga Wojtczak - kontrola podatkowa, (pok. 44a/K7)
62 7227489 - Izabela Jocher - opłaty lokalne (targowa, parkingowa, od posiadania psa), zwrot podatku akcyzowego (pok. 44/K7)
62 7227489 - Sylwia Nawrocka  - księgowość budżetowa (pok. 44/K7)
62 7227484 - Henryka Pazoła, Maciej Poczta - podatek od nieruchomości (pok. 45/K7)
 
 
Urząd Stanu Cywilnego

62 7227492 - Renata Pflantz - Kierownik - sprawy zawierania małżeństw (pok. 14/R1)
62 7227490 - Janusz Dudziak - Z-ca Kierownika - rejestracja urodzeń i wydawanie wypisów z ksiąg stanu cywilnego (pok. 13/R1)
62 7227491 - Małgorzata Grenda - Z-ca Kierownika - rejestracja zgonów (pok. 12/R1)
62 7227402 - Elżbieta Zaremba - sprawy ewidencji ludności, meldunkowe, numer PESEL (pok. 4/R1)
62 7227403 - Krystyna Czubak - sprawy ewidencji ludności, meldunkowe, numer PESEL, prowadzenie postępowań administracyjnych dot. zameldowania i wymeldowania (pok. 4/R1)
62 7252025 - Izabela Bartoś, Paulina Hadaś - sprawy stanu cywilnego (pok. 10A/R1) 
 
Wydział Spraw Obywatelskich

62 7227401 - Mirosława Kowal - Naczelnik - sprawy wojskowe, OSP, wydawanie zezwoleń i nadzór nad zgromadzeniami i zbiórkami publicznymi (pok. 4/K7a)
62 7253061 - Andrzej Zieliński - Z-ca Naczelnika - sprawy obrony cywilnej, zarządzanie kryzysowe (/K7a)
62 7227404 - Agnieszka Marszałek, Monika Menzfeld-Czubak - przyjmowanie wniosków i wydawanie dowodów osobistych (pok. 2/K7a)
62 7227467 - Karina Kolska - przyjmowanie wniosków i wydawanie dowodów osobistych (pok. 3/K7a)
62 7227486 - Barbara Ratajczak - sprawy obrony cywilnej, zarządzanie kryzysowe (/K7a)


Wydział Oświaty i Spraw Społecznych

62 7227493 - Małgorzata Mielcarek - Z-ca Naczelnika - sprawy oświatowe (pok. 7/K7a)
62 7252305 - Joanna Ziembinska-Szczurek - Z-ca Naczelnika – sprawy społeczne (pok. 9/K7a)
62 7252030 - Arleta Chrobot - sprawy kadrowe dyrektorów, awans zawodowy nauczycieli, programy oświatowe, kontrola realizacji obowiązku nauki, rekrutacja do szkół i przedszkoli, zezwolenie na założenie szkoły publicznej (pok. 6/K7a)
62 7252030 – Natalia Teodorczyk- system informacji oświatowej, wynagrodzenia i świadczenia dla nauczycieli, wypoczynek dla uczniów, Stypendia Burmistrza Krotoszyna (pok. 6/K7a)
62 7227473 - Kinga Lis - organizacja pracy szkół i przedszkoli, dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, pomoc psychologiczno- pedagogiczna dla uczniów, nauczanie indywidualne i wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, ewidencja szkół i placówek niepublicznych (pok. 6/K7a)
62 7227468 – Natalia Krakowska - finansowa działalność przedszkoli i szkół, dowożenie uczniów,  dotacje dla publicznych i niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego i szkół (pok. 8/K7a)
62 7227468 - Grzegorz Niedbała – kultura, imprezy artystyczne i rozrywkowe (pok. 8/K7a)
62 7252317 - Roman Wosiek - sport, imprezy masowe i rekreacyjne, inicjatywa lokalna (pok. 10/K7a)
62 7252317 - Joanna Woltmann - opieka nad dziećmi do lat 3, współpraca z org. pozarządowymi, stowarzyszenia, inicjatywa lokalna (pok. 10/K7a)
62 7227494 - Maria Szych - rozwiązywanie problemów alkoholowych, narkomanii i przemocy w rodzinie, pomoc społeczna, ochrona zdrowia (pok. 11/K7a)


Komenda Straży Miejskiej

62 7227457 - Waldemar Wujczyk - Komendant (pok. 38a/K7)
62 7254200 - Romuald Kubik, Waldemar Kaczmarek, Kazimierz Reyer, Paweł Mayer, Janusz Lammel, Marcin Hadryś, Maciej Baran - Dyżurny/Strażnicy (pok. 19/K7)
Marzena Niciejewska - (pok. 19/K7)
Referat Postępowań Wyjaśniających SM:
62 7227461 - Monika Wasielewska - z-ca Komendanta (pok. 38/K7)
62 7227461 - Patrycja Trafalska - Strażnik (pok. 38/K7)LEGENDA:

/K7  - budynek przy ul. Kołłątaja 7 (budynek główny)
/K7a - budynek przy ul. Kołłątaja 7a
/K5  - budynek przy ul. Kołłątaja 5
/R1  - budynek przy ul. Rynek 1 (Ratusz)
/pi  - punkt informacyjny

 
Liczba odwiedzin : 8095
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Marta Konarska
Osoba odpowiedzialna za informację : Administrator Administrator
Czas wytworzenia: 2003-06-24 11:06:52
Czas publikacji: 2019-02-27 11:15:09
Data przeniesienia do archiwum: Brak