Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2019-03-26 10:47:21 Urząd Stanu Cywilnego / Zawarcie związku małżeńskiego w Urzędzie Stanu Cywilnego Izabela Bartoś Edycja artykułu
2019-03-26 09:55:28 Urząd Stanu Cywilnego / Zawarcie związku małżeńskiego w Urzędzie Stanu Cywilnego Izabela Bartoś Edycja artykułu
2019-03-25 15:07:57 Ogłoszenia o zamówieniach publicznych / Przystosowanie krotoszyńskiego Błonia do realizacji celów LPR Małgorzata Wójcik Edycja artykułu
2019-03-25 11:10:59 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego / Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w Krotoszynie na działkach: 2452/6, 2452/5, 2452/4, 2452/3, 2429/1, 2431/13, 2431/9, 6293, 4300, 4280, 4332/2, 4332/1, 4243/4, 4243/13, 4169, 436, 429/4, 4375, 4318, 4376/1, 4376/2, 4373, 4231/3, 4224/4, 4225/1, 4220, 4274, 4273/4, 4261/1, 4343, 4365/1, 4369/2, 4215/2, 4368, 4365/2, 4369/3, 4887, 2413/37, 4885/1, 2431/73, 4216/1, 4216/2, 4212, 435/4, 435/5, 2431/74, 4317 i 2429/2, dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie linii kablowej SN-15kV, kubaturowej stacji transformatorowej 15/0,4kV, dwóch rozgałęźników sieciowych SN-15kV, dwóch słupów linii napowietrznej SN-15kV, czterech słupów linii napowietrznej nN-0,4kV, linii kablowej nN-0,4kV oraz czterech złączy kablowo – rozliczeniowych nN-0,4kV Milena Filipiak Publikacja artykułu
2019-03-25 10:19:14 Komunikaty innych instytucji / Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21.03.19 r. o zakończeniu postępowania dowodowego -Budowa ulic Żwirowej i Bukówko w Krotoszynie Marzena Kurek Publikacja artykułu
2019-03-22 15:13:48 Sprzedaż gruntów i nieruchomości / dzierżawy / Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym, na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej położonej w Krotoszynie, Rynek (ogródki gastronomiczne) Agnieszka Pohl Edycja artykułu
2019-03-22 14:44:01 Interpelacje i zapytania Radnych / Nr 22/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. Janina Mazur Edycja artykułu
2019-03-22 14:40:52 Rok 2019 / Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Joanna Woltmann Edycja artykułu
2019-03-22 14:34:08 Rok 2019 / Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Joanna Woltmann Publikacja artykułu
2019-03-22 14:06:57 Informacje, ogłoszenia dot. planowania przestrzennego / Obwieszczenie GP.6730.281.2018 - przedłużenie terminu dot. inwestycji polegającej na budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działkach nr 419, 340/2, 57/1 położonych w miejscowości Biadki Michał Całujek Publikacja artykułu